آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 منطقه آزاد چابهار 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 32,642 686,664,192 Rls. 66,197 $
102 1389 منطقه آزاد چابهار 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 42,320 683,300,332 Rls. 66,073 $
103 1389 منطقه آزاد چابهار 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 10,864 675,337,458 Rls. 64,626 $
104 1389 منطقه آزاد چابهار 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 50,175 652,140,769 Rls. 62,788 $
105 1389 منطقه آزاد چابهار 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 63,776 646,641,549 Rls. 61,785 $
106 1389 منطقه آزاد چابهار 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 30,106 628,531,957 Rls. 60,849 $
107 1389 منطقه آزاد چابهار 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 40,397 585,417,078 Rls. 56,605 $
108 1389 منطقه آزاد چابهار 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 13,791 582,831,502 Rls. 56,463 $
109 1389 منطقه آزاد چابهار 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 22,132 579,303,048 Rls. 56,070 $
110 1389 منطقه آزاد چابهار 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 45,274 573,217,762 Rls. 55,300 $
111 1389 منطقه آزاد چابهار 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 23,618 562,913,906 Rls. 54,688 $
112 1389 منطقه آزاد چابهار 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 17,602 555,792,250 Rls. 54,869 $
113 1389 منطقه آزاد چابهار 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 3,070 540,783,124 Rls. 51,875 $
114 1389 منطقه آزاد چابهار 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 39,780 538,293,458 Rls. 51,728 $
115 1389 منطقه آزاد چابهار 95089010 --- جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 22,130 535,957,401 Rls. 51,270 $
116 1389 منطقه آزاد چابهار 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 49,300 523,396,387 Rls. 50,322 $
117 1389 منطقه آزاد چابهار 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 32,594 522,968,123 Rls. 50,676 $
118 1389 منطقه آزاد چابهار 90041000 عينک آفتابي 4,318 515,796,402 Rls. 49,920 $
119 1389 منطقه آزاد چابهار 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 24,147 505,218,434 Rls. 48,564 $
120 1389 منطقه آزاد چابهار 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 13,800 504,687,543 Rls. 48,757 $
121 1389 منطقه آزاد چابهار 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 332,212 504,073,220 Rls. 49,968 $
122 1389 منطقه آزاد چابهار 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 17,776 498,626,092 Rls. 48,871 $
123 1389 منطقه آزاد چابهار 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 6,618 497,168,000 Rls. 48,031 $
124 1389 منطقه آزاد چابهار 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,300 495,574,173 Rls. 47,822 $
125 1389 منطقه آزاد چابهار 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 21,358 494,645,543 Rls. 49,584 $
126 1389 منطقه آزاد چابهار 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 22,832 485,870,509 Rls. 47,113 $
127 1389 منطقه آزاد چابهار 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,597 484,139,834 Rls. 47,100 $
128 1389 منطقه آزاد چابهار 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 2,102 480,231,379 Rls. 46,563 $
129 1389 منطقه آزاد چابهار 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 16,019 477,780,020 Rls. 46,186 $
130 1389 منطقه آزاد چابهار 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 476,680,220 Rls. 45,628 $
131 1389 منطقه آزاد چابهار 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 25,800 468,488,010 Rls. 45,265 $
132 1389 منطقه آزاد چابهار 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 17,440 463,502,214 Rls. 44,722 $
133 1389 منطقه آزاد چابهار 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 16,159 450,225,404 Rls. 43,552 $
134 1389 منطقه آزاد چابهار 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 4,590 442,138,980 Rls. 42,723 $
135 1389 منطقه آزاد چابهار 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي انواع موتورسيکلت 30,722 439,684,728 Rls. 42,197 $
136 1389 منطقه آزاد چابهار 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 34,000 436,085,000 Rls. 41,947 $
137 1389 منطقه آزاد چابهار 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 38,003 435,326,254 Rls. 42,028 $
138 1389 منطقه آزاد چابهار 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 228,420 434,195,786 Rls. 41,742 $
139 1389 منطقه آزاد چابهار 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 126,220 432,937,133 Rls. 41,541 $
140 1389 منطقه آزاد چابهار 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 25,398 431,936,177 Rls. 43,298 $
141 1389 منطقه آزاد چابهار 85044060 ا نوا ع UPS 12,560 430,742,141 Rls. 41,794 $
142 1389 منطقه آزاد چابهار 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 570 427,854,618 Rls. 41,403 $
143 1389 منطقه آزاد چابهار 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 25,007 427,165,216 Rls. 41,108 $
144 1389 منطقه آزاد چابهار 27101910 روغن موتور 32,354 414,520,130 Rls. 39,866 $
145 1389 منطقه آزاد چابهار 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 114,400 407,314,020 Rls. 39,169 $
146 1389 منطقه آزاد چابهار 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 16,730 406,151,380 Rls. 40,143 $
147 1389 منطقه آزاد چابهار 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 7,234 383,435,850 Rls. 37,093 $
148 1389 منطقه آزاد چابهار 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 2,726 381,763,126 Rls. 36,875 $
149 1389 منطقه آزاد چابهار 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 14,771 380,085,208 Rls. 36,801 $
150 1389 منطقه آزاد چابهار 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,743 371,794,105 Rls. 36,216 $
151 1389 منطقه آزاد چابهار 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 18,500 369,233,521 Rls. 35,493 $
152 1389 منطقه آزاد چابهار 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 13,000 362,283,488 Rls. 34,865 $
153 1389 منطقه آزاد چابهار 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 7,217 359,877,684 Rls. 34,724 $
154 1389 منطقه آزاد چابهار 94035090 ---ساير 11,409 358,916,750 Rls. 34,742 $
155 1389 منطقه آزاد چابهار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,969 352,979,443 Rls. 34,047 $
156 1389 منطقه آزاد چابهار 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 14,612 335,598,087 Rls. 32,599 $
157 1389 منطقه آزاد چابهار 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 19,951 329,968,123 Rls. 32,269 $
158 1389 منطقه آزاد چابهار 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 7,643 325,298,120 Rls. 31,474 $
159 1389 منطقه آزاد چابهار 65069900 کلاه وسايرپوشش هاي سر,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 20,917 324,220,091 Rls. 31,165 $
160 1389 منطقه آزاد چابهار 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 2,753 323,338,404 Rls. 31,323 $
161 1389 منطقه آزاد چابهار 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 5,000 321,247,680 Rls. 32,032 $
162 1389 منطقه آزاد چابهار 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 12,632 320,256,370 Rls. 30,933 $
163 1389 منطقه آزاد چابهار 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 5,955 317,026,699 Rls. 30,466 $
164 1389 منطقه آزاد چابهار 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 21,355 316,766,332 Rls. 30,467 $
165 1389 منطقه آزاد چابهار 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 10,126 314,928,478 Rls. 30,381 $
166 1389 منطقه آزاد چابهار 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,150 313,360,416 Rls. 30,426 $
167 1389 منطقه آزاد چابهار 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 1,250 307,475,833 Rls. 29,887 $
168 1389 منطقه آزاد چابهار 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 13,990 304,400,604 Rls. 29,391 $
169 1389 منطقه آزاد چابهار 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 8,742 297,539,843 Rls. 28,729 $
170 1389 منطقه آزاد چابهار 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 9,257 296,331,924 Rls. 28,496 $
171 1389 منطقه آزاد چابهار 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 17,110 295,279,167 Rls. 28,202 $
172 1389 منطقه آزاد چابهار 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 17,015 294,574,737 Rls. 28,159 $
173 1389 منطقه آزاد چابهار 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 3,695 290,074,283 Rls. 27,886 $
174 1389 منطقه آزاد چابهار 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,031 283,699,848 Rls. 27,513 $
175 1389 منطقه آزاد چابهار 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,000 280,101,666 Rls. 27,910 $
176 1389 منطقه آزاد چابهار 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 15,134 277,896,114 Rls. 26,669 $
177 1389 منطقه آزاد چابهار 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,850 273,328,818 Rls. 27,300 $
178 1389 منطقه آزاد چابهار 44187990 ساير غير از پاركت بصورت پانل يا صفحه 27,915 272,016,398 Rls. 26,262 $
179 1389 منطقه آزاد چابهار 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 8,600 266,756,405 Rls. 25,534 $
180 1389 منطقه آزاد چابهار 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,300 266,594,111 Rls. 26,627 $
181 1389 منطقه آزاد چابهار 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 23,921 262,561,036 Rls. 25,329 $
182 1389 منطقه آزاد چابهار 40119310 سايرلاستيکهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا کثر61داراي توليد داخل مشابه 7,600 261,434,903 Rls. 25,318 $
183 1389 منطقه آزاد چابهار 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 30,758 259,600,567 Rls. 25,140 $
184 1389 منطقه آزاد چابهار 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 8,241 256,363,568 Rls. 24,612 $
185 1389 منطقه آزاد چابهار 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 10,452 251,143,616 Rls. 24,188 $
186 1389 منطقه آزاد چابهار 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 41,045 251,098,870 Rls. 24,151 $
187 1389 منطقه آزاد چابهار 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 29,726 250,190,512 Rls. 24,579 $
188 1389 منطقه آزاد چابهار 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 8,649 240,703,634 Rls. 23,108 $
189 1389 منطقه آزاد چابهار 90031910 دوره و قاب نيم ساخته (BLANK)برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند ،ا زسايرموا د 3,114 237,624,497 Rls. 22,920 $
190 1389 منطقه آزاد چابهار 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,913 236,407,971 Rls. 22,618 $
191 1389 منطقه آزاد چابهار 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 7,562 229,183,482 Rls. 22,565 $
192 1389 منطقه آزاد چابهار 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 5,509 228,321,817 Rls. 21,908 $
193 1389 منطقه آزاد چابهار 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 21,333 220,652,923 Rls. 21,292 $
194 1389 منطقه آزاد چابهار 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 25,305 218,587,386 Rls. 20,957 $
195 1389 منطقه آزاد چابهار 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 53,136 218,292,965 Rls. 21,273 $
196 1389 منطقه آزاد چابهار 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 13,388 214,758,206 Rls. 20,797 $
197 1389 منطقه آزاد چابهار 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 60,984 209,133,068 Rls. 19,957 $
198 1389 منطقه آزاد چابهار 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 5,433 206,179,756 Rls. 19,821 $
199 1389 منطقه آزاد چابهار 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 3,024 204,453,155 Rls. 19,729 $
200 1389 منطقه آزاد چابهار 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 12,645 204,068,992 Rls. 19,619 $
201 1389 منطقه آزاد چابهار 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 9,997 201,560,057 Rls. 19,521 $
202 1389 منطقه آزاد چابهار 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 3,370 201,435,947 Rls. 19,471 $
203 1389 منطقه آزاد چابهار 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 20,665 200,195,123 Rls. 19,534 $
204 1389 منطقه آزاد چابهار 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 1,664 197,762,060 Rls. 19,561 $
205 1389 منطقه آزاد چابهار 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 11,522 196,681,020 Rls. 18,952 $
206 1389 منطقه آزاد چابهار 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 7,186 194,366,380 Rls. 18,702 $
207 1389 منطقه آزاد چابهار 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 14,490 193,594,923 Rls. 18,658 $
208 1389 منطقه آزاد چابهار 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 6,503 191,983,609 Rls. 18,560 $
209 1389 منطقه آزاد چابهار 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 14,246 191,306,255 Rls. 18,794 $
210 1389 منطقه آزاد چابهار 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 4,060 188,456,934 Rls. 18,415 $
211 1389 منطقه آزاد چابهار 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 11,080 187,029,429 Rls. 18,112 $
212 1389 منطقه آزاد چابهار 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 37,663 186,144,700 Rls. 17,861 $
213 1389 منطقه آزاد چابهار 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 17,150 183,616,767 Rls. 17,600 $
214 1389 منطقه آزاد چابهار 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 7,400 183,500,836 Rls. 17,817 $
215 1389 منطقه آزاد چابهار 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 6,561 180,479,947 Rls. 17,327 $
216 1389 منطقه آزاد چابهار 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 1,106 180,086,688 Rls. 17,238 $
217 1389 منطقه آزاد چابهار 84073410 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش از1000سانتيمتر مكعب براي وسائل نقيله گازسوزودوگانه سوز (بنزين وگاز) 16,500 177,180,393 Rls. 17,129 $
218 1389 منطقه آزاد چابهار 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 7,538 173,178,453 Rls. 16,633 $
219 1389 منطقه آزاد چابهار 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 3,800 173,059,568 Rls. 16,716 $
220 1389 منطقه آزاد چابهار 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 7,800 172,075,238 Rls. 16,859 $
221 1389 منطقه آزاد چابهار 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 9,561 170,944,080 Rls. 16,807 $
222 1389 منطقه آزاد چابهار 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,434 169,986,157 Rls. 16,326 $
223 1389 منطقه آزاد چابهار 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 10,197 169,437,273 Rls. 16,439 $
224 1389 منطقه آزاد چابهار 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 8,415 167,438,353 Rls. 16,272 $
225 1389 منطقه آزاد چابهار 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,462 167,046,829 Rls. 16,055 $
226 1389 منطقه آزاد چابهار 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 13,495 164,027,847 Rls. 16,202 $
227 1389 منطقه آزاد چابهار 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3,918 162,629,195 Rls. 15,590 $
228 1389 منطقه آزاد چابهار 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 310 160,864,014 Rls. 15,521 $
229 1389 منطقه آزاد چابهار 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 5,420 157,866,335 Rls. 15,234 $
230 1389 منطقه آزاد چابهار 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 711 155,659,222 Rls. 14,936 $
231 1389 منطقه آزاد چابهار 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 5,454 155,508,337 Rls. 15,017 $
232 1389 منطقه آزاد چابهار 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 17,428 154,329,899 Rls. 15,126 $
233 1389 منطقه آزاد چابهار 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 7,626 153,626,489 Rls. 14,725 $
234 1389 منطقه آزاد چابهار 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,030 153,338,538 Rls. 14,639 $
235 1389 منطقه آزاد چابهار 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,826 151,978,273 Rls. 14,633 $
236 1389 منطقه آزاد چابهار 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 8,098 151,082,743 Rls. 14,582 $
237 1389 منطقه آزاد چابهار 95041000 بازيهاي ويدئويي از نوعي که بايک گيرنده تلويزيوني کار ميکند 4,861 150,830,494 Rls. 14,822 $
238 1389 منطقه آزاد چابهار 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 121 146,198,172 Rls. 14,106 $
239 1389 منطقه آزاد چابهار 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 5,573 146,038,259 Rls. 14,429 $
240 1389 منطقه آزاد چابهار 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 7,430 145,630,283 Rls. 14,030 $
241 1389 منطقه آزاد چابهار 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 4,500 145,125,377 Rls. 13,952 $
242 1389 منطقه آزاد چابهار 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 1,944 144,379,054 Rls. 14,046 $
243 1389 منطقه آزاد چابهار 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 10,869 140,611,765 Rls. 13,476 $
244 1389 منطقه آزاد چابهار 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 5,496 138,457,757 Rls. 13,314 $
245 1389 منطقه آزاد چابهار 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,282 137,099,983 Rls. 13,195 $
246 1389 منطقه آزاد چابهار 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,583 135,933,991 Rls. 13,101 $
247 1389 منطقه آزاد چابهار 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 4,605 133,659,366 Rls. 12,961 $
248 1389 منطقه آزاد چابهار 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 8,413 132,117,866 Rls. 12,942 $
249 1389 منطقه آزاد چابهار 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,270 132,028,646 Rls. 13,203 $
250 1389 منطقه آزاد چابهار 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,875 127,360,049 Rls. 12,406 $
251 1389 منطقه آزاد چابهار 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 1,628 127,048,253 Rls. 12,302 $
252 1389 منطقه آزاد چابهار 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 7,014 125,760,942 Rls. 11,997 $
253 1389 منطقه آزاد چابهار 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 5,400 124,338,930 Rls. 12,073 $
254 1389 منطقه آزاد چابهار 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 3,995 121,484,157 Rls. 11,977 $
255 1389 منطقه آزاد چابهار 73239410 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميز وا شپزخانه ا ز ا هن يافولادلعاب دا ده شده 5,500 121,405,918 Rls. 11,581 $
256 1389 منطقه آزاد چابهار 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 10,000 121,031,898 Rls. 11,665 $
257 1389 منطقه آزاد چابهار 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 11,500 120,145,592 Rls. 11,666 $
258 1389 منطقه آزاد چابهار 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 16,755 117,982,249 Rls. 11,333 $
259 1389 منطقه آزاد چابهار 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 4,644 117,114,596 Rls. 11,207 $
260 1389 منطقه آزاد چابهار 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,600 114,588,501 Rls. 10,967 $
261 1389 منطقه آزاد چابهار 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 7,969 109,160,761 Rls. 10,553 $
262 1389 منطقه آزاد چابهار 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 4,745 108,202,925 Rls. 10,644 $
263 1389 منطقه آزاد چابهار 95066990 سايرتوپهاغيرقابل بادکردن, بجزگلف, تنيس, ا سکوا ش و هاکي وپينت بال 1,189 107,487,645 Rls. 10,563 $
264 1389 منطقه آزاد چابهار 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,750 105,558,695 Rls. 10,142 $
265 1389 منطقه آزاد چابهار 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 5,546 105,028,344 Rls. 10,099 $
266 1389 منطقه آزاد چابهار 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 8,804 103,359,595 Rls. 9,985 $
267 1389 منطقه آزاد چابهار 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 226 103,031,771 Rls. 10,004 $
268 1389 منطقه آزاد چابهار 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 8,827 101,582,479 Rls. 9,774 $
269 1389 منطقه آزاد چابهار 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 700 101,056,112 Rls. 9,725 $
270 1389 منطقه آزاد چابهار 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 5,400 99,557,697 Rls. 9,637 $
271 1389 منطقه آزاد چابهار 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 5,441 97,921,213 Rls. 9,447 $
272 1389 منطقه آزاد چابهار 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,605 96,439,572 Rls. 9,360 $
273 1389 منطقه آزاد چابهار 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 1,560 94,961,496 Rls. 9,106 $
274 1389 منطقه آزاد چابهار 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 5,794 94,414,354 Rls. 9,132 $
275 1389 منطقه آزاد چابهار 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 4,000 94,290,771 Rls. 9,049 $
276 1389 منطقه آزاد چابهار 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 93,298,000 Rls. 9,003 $
277 1389 منطقه آزاد چابهار 85340000 مدا رهاي چاپي 2,048 93,238,467 Rls. 8,973 $
278 1389 منطقه آزاد چابهار 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد به استثناي آنهايي كه سرمسي دارند . 16,632 93,201,978 Rls. 9,159 $
279 1389 منطقه آزاد چابهار 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 28,800 92,222,528 Rls. 8,931 $
280 1389 منطقه آزاد چابهار 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 5,600 90,336,745 Rls. 8,684 $
281 1389 منطقه آزاد چابهار 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 4,991 89,521,369 Rls. 8,501 $
282 1389 منطقه آزاد چابهار 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,015 89,448,678 Rls. 8,675 $
283 1389 منطقه آزاد چابهار 85139000 ا جزا ء و قطعات چرا غهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 5,426 88,094,376 Rls. 8,534 $
284 1389 منطقه آزاد چابهار 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 7,974 87,524,112 Rls. 8,443 $
285 1389 منطقه آزاد چابهار 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 2,755 86,366,196 Rls. 8,305 $
286 1389 منطقه آزاد چابهار 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,084 85,425,901 Rls. 8,252 $
287 1389 منطقه آزاد چابهار 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 3,405 85,248,208 Rls. 8,206 $
288 1389 منطقه آزاد چابهار 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 7,110 84,229,429 Rls. 8,048 $
289 1389 منطقه آزاد چابهار 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 2,950 82,844,030 Rls. 8,003 $
290 1389 منطقه آزاد چابهار 09022000 چاي سبز تخمير نشده حتي خوشبو شده عرضه شده به نحوي ديگر 5,565 81,645,024 Rls. 7,802 $
291 1389 منطقه آزاد چابهار 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 1,614 77,933,980 Rls. 7,425 $
292 1389 منطقه آزاد چابهار 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 2,183 77,657,992 Rls. 7,510 $
293 1389 منطقه آزاد چابهار 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 15,820 76,497,206 Rls. 7,358 $
294 1389 منطقه آزاد چابهار 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 389 76,137,375 Rls. 7,347 $
295 1389 منطقه آزاد چابهار 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,282 75,633,294 Rls. 7,308 $
296 1389 منطقه آزاد چابهار 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 11,430 74,139,897 Rls. 7,515 $
297 1389 منطقه آزاد چابهار 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 2,528 73,234,620 Rls. 7,045 $
298 1389 منطقه آزاد چابهار 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 1,649 72,034,423 Rls. 7,221 $
299 1389 منطقه آزاد چابهار 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,998 72,002,757 Rls. 6,994 $
300 1389 منطقه آزاد چابهار 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 5,370 71,732,741 Rls. 6,966 $
مجموع کل
52,048,990,271 ريال
مجموع کل
5,037,367 دلار