آمار کل " واردات از" کشور "موزامبيک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 موزامبيک 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 11,219,032 72,048,923,601 Rls. 6,946,103 $
مجموع کل
72,048,923,601 ريال
مجموع کل
6,946,103 دلار