آمار کل " واردات از" کشور "نيجر" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 نيجر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,500 244,900,000 Rls. 23,512 $
مجموع کل
244,900,000 ريال
مجموع کل
23,512 دلار