آمار کل " واردات از" کشور "نپال" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 نپال 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 1,712 96,505,220 Rls. 9,370 $
2 1389 نپال 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 1,383 77,887,962 Rls. 7,557 $
3 1389 نپال 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 260 11,961,108 Rls. 1,155 $
مجموع کل
186,354,290 ريال
مجموع کل
18,082 دلار