آمار کل " واردات از" کشور "کوبا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کوبا 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 20 1,031,215,350 Rls. 100,050 $
مجموع کل
1,031,215,350 ريال
مجموع کل
100,050 دلار