آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 سوئيس 90278010 دستگاه PH متر 723 4,155,145,814 Rls. 297,680 $
102 1391 سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 11,078 4,068,348,896 Rls. 165,805 $
103 1391 سوئيس 38231100 اسيد استئاريك 255,000 4,025,075,812 Rls. 328,310 $
104 1391 سوئيس 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 37,994 3,909,290,000 Rls. 318,865 $
105 1391 سوئيس 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 43,020 3,905,931,178 Rls. 215,650 $
106 1391 سوئيس 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 131 3,892,209,789 Rls. 246,779 $
107 1391 سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 19,500 3,777,782,845 Rls. 289,730 $
108 1391 سوئيس 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 6,242 3,717,630,778 Rls. 167,885 $
109 1391 سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 61,345 3,700,123,720 Rls. 240,908 $
110 1391 سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 764 3,688,955,775 Rls. 300,894 $
111 1391 سوئيس 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 2,329 3,677,116,484 Rls. 299,928 $
112 1391 سوئيس 28365000 کربنات کلسيم 782,400 3,672,024,234 Rls. 243,123 $
113 1391 سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,365 3,665,683,565 Rls. 175,430 $
114 1391 سوئيس 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 3,940 3,590,224,319 Rls. 292,840 $
115 1391 سوئيس 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 160 3,558,474,283 Rls. 290,251 $
116 1391 سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 102,782 3,518,972,735 Rls. 210,297 $
117 1391 سوئيس 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,989 3,508,457,689 Rls. 286,171 $
118 1391 سوئيس 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 42,500 3,474,261,781 Rls. 283,382 $
119 1391 سوئيس 32121000 ورقهکهاي داغکزني 2,764 3,473,499,413 Rls. 173,049 $
120 1391 سوئيس 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 120,210 3,450,417,318 Rls. 140,484 $
121 1391 سوئيس 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,960 3,428,377,993 Rls. 209,425 $
122 1391 سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 29,769 3,399,663,370 Rls. 271,933 $
123 1391 سوئيس 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 60,056 3,359,979,320 Rls. 199,188 $
124 1391 سوئيس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 408 3,333,672,896 Rls. 244,778 $
125 1391 سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 12,100 3,306,484,897 Rls. 226,591 $
126 1391 سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 1,455 3,285,564,911 Rls. 223,262 $
127 1391 سوئيس 29339930 كاپتوپريل 2,000 3,262,578,150 Rls. 174,706 $
128 1391 سوئيس 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 272,874 3,238,395,974 Rls. 132,282 $
129 1391 سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 717 3,224,266,653 Rls. 262,991 $
130 1391 سوئيس 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 17,801 3,212,085,574 Rls. 244,592 $
131 1391 سوئيس 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,810 3,165,831,441 Rls. 258,224 $
132 1391 سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 17,280 3,131,734,608 Rls. 255,443 $
133 1391 سوئيس 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 20,000 3,103,885,960 Rls. 126,282 $
134 1391 سوئيس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 77,600 3,065,187,881 Rls. 196,011 $
135 1391 سوئيس 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 3,688 2,999,056,176 Rls. 211,515 $
136 1391 سوئيس 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,240 2,967,920,819 Rls. 120,682 $
137 1391 سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,223 2,957,689,230 Rls. 199,552 $
138 1391 سوئيس 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 13,071 2,915,604,082 Rls. 215,325 $
139 1391 سوئيس 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,958 2,795,983,278 Rls. 213,908 $
140 1391 سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 47,200 2,790,899,000 Rls. 227,643 $
141 1391 سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,526 2,780,369,821 Rls. 142,785 $
142 1391 سوئيس 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 26,000 2,703,030,000 Rls. 110,112 $
143 1391 سوئيس 29396900 سايرآلکالوئيدهاي زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير از 29396100 لغايت 29396300 2 2,620,718,322 Rls. 143,301 $
144 1391 سوئيس 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 31 2,610,787,819 Rls. 106,515 $
145 1391 سوئيس 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,055 2,541,551,324 Rls. 207,304 $
146 1391 سوئيس 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 40,000 2,519,086,740 Rls. 136,516 $
147 1391 سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 41,159 2,511,465,509 Rls. 204,687 $
148 1391 سوئيس 39046190 پلي تترا فلوئوروا تيلن بغير ا ز اشكال مايع وپودر 10,050 2,501,900,000 Rls. 204,070 $
149 1391 سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 14,388 2,500,218,631 Rls. 201,462 $
150 1391 سوئيس 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,200 2,463,906,441 Rls. 100,208 $
151 1391 سوئيس 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 12 2,434,239,596 Rls. 101,019 $
152 1391 سوئيس 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 12,350 2,413,537,660 Rls. 153,841 $
153 1391 سوئيس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 898 2,364,102,712 Rls. 105,505 $
154 1391 سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,033 2,354,618,632 Rls. 99,818 $
155 1391 سوئيس 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 24,000 2,320,000,000 Rls. 189,233 $
156 1391 سوئيس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1 2,225,220,420 Rls. 181,502 $
157 1391 سوئيس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,025 2,207,700,000 Rls. 180,073 $
158 1391 سوئيس 32041500 مواد رنگي خمي (از جمله آنهاييکكه به همان حال به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف ميکشوند) و فرآوردهکهاي براساس اين مواد 9,510 2,192,240,927 Rls. 178,812 $
159 1391 سوئيس 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 17,200 2,189,460,657 Rls. 89,057 $
160 1391 سوئيس 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 46,829 2,170,262,298 Rls. 164,822 $
161 1391 سوئيس 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 8,897 2,141,552,920 Rls. 166,208 $
162 1391 سوئيس 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 10,800 2,129,780,465 Rls. 101,970 $
163 1391 سوئيس 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 2,020 2,127,083,108 Rls. 86,771 $
164 1391 سوئيس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 344 2,124,411,878 Rls. 173,280 $
165 1391 سوئيس 85044060 ا نوا ع UPS 6,202 2,113,852,704 Rls. 172,419 $
166 1391 سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 18,900 2,101,894,526 Rls. 171,443 $
167 1391 سوئيس 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 15,860 2,075,579,274 Rls. 166,260 $
168 1391 سوئيس 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 476 2,037,866,762 Rls. 157,003 $
169 1391 سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 1,180 2,017,374,996 Rls. 82,271 $
170 1391 سوئيس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,539 2,014,015,092 Rls. 122,424 $
171 1391 سوئيس 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 20,000 1,892,777,411 Rls. 77,222 $
172 1391 سوئيس 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 28,800 1,853,871,907 Rls. 75,379 $
173 1391 سوئيس 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 64,000 1,852,727,051 Rls. 151,120 $
174 1391 سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,363 1,848,177,536 Rls. 82,585 $
175 1391 سوئيس 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,882 1,824,443,000 Rls. 74,385 $
176 1391 سوئيس 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 130 1,807,227,828 Rls. 73,482 $
177 1391 سوئيس 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 50,000 1,802,000,000 Rls. 73,255 $
178 1391 سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,032 1,798,431,000 Rls. 123,982 $
179 1391 سوئيس 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 342 1,794,708,540 Rls. 73,556 $
180 1391 سوئيس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 404 1,744,368,906 Rls. 126,392 $
181 1391 سوئيس 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,138 1,722,296,828 Rls. 114,999 $
182 1391 سوئيس 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,725 1,715,766,308 Rls. 139,948 $
183 1391 سوئيس 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 845 1,685,562,568 Rls. 128,527 $
184 1391 سوئيس 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 95,722 1,670,969,927 Rls. 136,294 $
185 1391 سوئيس 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 606 1,646,212,950 Rls. 134,275 $
186 1391 سوئيس 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,590 1,631,560,784 Rls. 133,080 $
187 1391 سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 50,000 1,603,315,118 Rls. 130,776 $
188 1391 سوئيس 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 900 1,575,503,017 Rls. 64,209 $
189 1391 سوئيس 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 1,567,828,976 Rls. 63,751 $
190 1391 سوئيس 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 6,584 1,531,842,600 Rls. 86,061 $
191 1391 سوئيس 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 17,200 1,527,521,849 Rls. 124,594 $
192 1391 سوئيس 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 1,714 1,502,343,788 Rls. 122,422 $
193 1391 سوئيس 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 507 1,461,352,063 Rls. 119,197 $
194 1391 سوئيس 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,330 1,460,000,000 Rls. 119,086 $
195 1391 سوئيس 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 702 1,458,135,725 Rls. 118,934 $
196 1391 سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 200 1,454,969,521 Rls. 118,676 $
197 1391 سوئيس 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 18,000 1,423,221,045 Rls. 116,087 $
198 1391 سوئيس 84821000 بلبرينگ. 1,300 1,418,897,049 Rls. 75,558 $
199 1391 سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1 1,404,881,444 Rls. 114,591 $
200 1391 سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 83 1,400,261,507 Rls. 114,214 $
201 1391 سوئيس 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 8,068 1,382,010,788 Rls. 84,291 $
202 1391 سوئيس 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 3,157 1,378,218,472 Rls. 112,416 $
203 1391 سوئيس 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 12,402 1,374,950,180 Rls. 112,149 $
204 1391 سوئيس 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 18,331 1,356,621,629 Rls. 110,654 $
205 1391 سوئيس 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,758 1,329,144,499 Rls. 54,072 $
206 1391 سوئيس 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 32,495 1,278,290,716 Rls. 101,327 $
207 1391 سوئيس 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,980 1,275,230,000 Rls. 52,006 $
208 1391 سوئيس 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 41,600 1,249,005,739 Rls. 101,876 $
209 1391 سوئيس 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 1,246 1,243,470,750 Rls. 101,425 $
210 1391 سوئيس 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 17,653 1,226,116,459 Rls. 100,010 $
211 1391 سوئيس 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,705 1,213,675,551 Rls. 98,995 $
212 1391 سوئيس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 108 1,204,015,191 Rls. 98,207 $
213 1391 سوئيس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 8,498 1,199,594,942 Rls. 77,313 $
214 1391 سوئيس 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 3,877 1,186,284,954 Rls. 62,329 $
215 1391 سوئيس 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 747 1,184,217,766 Rls. 96,592 $
216 1391 سوئيس 85340000 مدا رهاي چاپي 226 1,170,266,263 Rls. 60,877 $
217 1391 سوئيس 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,000 1,163,032,270 Rls. 94,864 $
218 1391 سوئيس 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,625 1,143,558,022 Rls. 50,339 $
219 1391 سوئيس 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 481 1,137,892,228 Rls. 90,596 $
220 1391 سوئيس 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,570 1,135,514,964 Rls. 77,279 $
221 1391 سوئيس 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 18,088 1,114,214,311 Rls. 90,882 $
222 1391 سوئيس 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,830 1,107,361,009 Rls. 49,024 $
223 1391 سوئيس 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 14,400 1,107,000,000 Rls. 45,071 $
224 1391 سوئيس 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,703 1,101,264,520 Rls. 66,989 $
225 1391 سوئيس 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,903 1,092,934,446 Rls. 50,211 $
226 1391 سوئيس 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9 1,091,117,000 Rls. 44,365 $
227 1391 سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,000 1,071,023,968 Rls. 87,359 $
228 1391 سوئيس 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 408 1,063,948,000 Rls. 86,782 $
229 1391 سوئيس 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 93 1,051,736,216 Rls. 42,764 $
230 1391 سوئيس 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 9,500 1,048,116,271 Rls. 42,643 $
231 1391 سوئيس 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 307 1,043,505,719 Rls. 73,736 $
232 1391 سوئيس 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 997 1,024,450,093 Rls. 68,757 $
233 1391 سوئيس 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,383 993,101,471 Rls. 81,003 $
234 1391 سوئيس 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 5,010 990,733,600 Rls. 57,778 $
235 1391 سوئيس 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 25,000 985,600,000 Rls. 80,392 $
236 1391 سوئيس 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 430 965,914,034 Rls. 78,786 $
237 1391 سوئيس 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 7,179 958,184,280 Rls. 78,155 $
238 1391 سوئيس 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 38,455 949,845,870 Rls. 48,035 $
239 1391 سوئيس 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 55 943,140,063 Rls. 76,928 $
240 1391 سوئيس 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا کثر30سانتيمتر 2,011 941,600,000 Rls. 76,803 $
241 1391 سوئيس 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 500 933,900,000 Rls. 76,175 $
242 1391 سوئيس 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,800 931,680,107 Rls. 75,993 $
243 1391 سوئيس 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 11 907,315,457 Rls. 74,006 $
244 1391 سوئيس 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,135 895,450,473 Rls. 73,038 $
245 1391 سوئيس 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,125 888,922,854 Rls. 43,729 $
246 1391 سوئيس 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 395 878,512,523 Rls. 35,784 $
247 1391 سوئيس 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 973 875,523,605 Rls. 71,413 $
248 1391 سوئيس 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 120 855,526,174 Rls. 60,321 $
249 1391 سوئيس 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 14,000 850,496,185 Rls. 69,372 $
250 1391 سوئيس 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 9,960 836,300,000 Rls. 68,214 $
251 1391 سوئيس 38122010 پلاستي سايزهاي مركب براي كائوچو يامواد پلاستيكي مخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 2,700 823,493,290 Rls. 67,169 $
252 1391 سوئيس 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 145 804,546,020 Rls. 65,624 $
253 1391 سوئيس 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 650 795,479,932 Rls. 32,356 $
254 1391 سوئيس 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 31,190 787,994,348 Rls. 47,903 $
255 1391 سوئيس 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9,304 771,937,751 Rls. 31,776 $
256 1391 سوئيس 38011000 گرافيت مصنوعي 9,000 763,554,211 Rls. 62,280 $
257 1391 سوئيس 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 20,081 757,323,956 Rls. 30,851 $
258 1391 سوئيس 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 239 754,961,151 Rls. 30,698 $
259 1391 سوئيس 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 846 720,258,211 Rls. 38,053 $
260 1391 سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 344 718,734,283 Rls. 37,468 $
261 1391 سوئيس 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 156 715,907,612 Rls. 58,394 $
262 1391 سوئيس 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 30 713,001,616 Rls. 47,606 $
263 1391 سوئيس 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 9,000 710,844,700 Rls. 57,981 $
264 1391 سوئيس 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 2,341 707,023,842 Rls. 57,669 $
265 1391 سوئيس 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 12,486 701,894,545 Rls. 57,251 $
266 1391 سوئيس 84709010 ماشين نقش تمبر داراي وسايل محاسب 155 696,649,190 Rls. 56,823 $
267 1391 سوئيس 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 20,000 683,187,914 Rls. 55,725 $
268 1391 سوئيس 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 87 680,640,172 Rls. 55,517 $
269 1391 سوئيس 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 670 674,568,746 Rls. 55,022 $
270 1391 سوئيس 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 1,500 659,604,092 Rls. 26,820 $
271 1391 سوئيس 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 3,669 659,363,510 Rls. 53,782 $
272 1391 سوئيس 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 2,880 646,159,935 Rls. 58,582 $
273 1391 سوئيس 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 18,000 644,403,900 Rls. 52,561 $
274 1391 سوئيس 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 16,000 643,605,193 Rls. 52,496 $
275 1391 سوئيس 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 75 635,903,262 Rls. 51,868 $
276 1391 سوئيس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 706 623,852,918 Rls. 26,625 $
277 1391 سوئيس 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 4 608,248,110 Rls. 24,799 $
278 1391 سوئيس 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 3,239 608,100,099 Rls. 45,897 $
279 1391 سوئيس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 617 606,243,801 Rls. 41,356 $
280 1391 سوئيس 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 639 605,663,601 Rls. 49,402 $
281 1391 سوئيس 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 2,558 594,315,983 Rls. 48,476 $
282 1391 سوئيس 34021130 الكيل بنزن سولفونه 11,400 591,596,634 Rls. 48,254 $
283 1391 سوئيس 35011000 كازئين 2,376 586,253,848 Rls. 47,818 $
284 1391 سوئيس 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 858 573,077,767 Rls. 37,973 $
285 1391 سوئيس 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 723 569,657,307 Rls. 46,465 $
286 1391 سوئيس 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 6,088 562,746,739 Rls. 36,259 $
287 1391 سوئيس 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 2,424 549,379,190 Rls. 22,336 $
288 1391 سوئيس 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 2,809 542,887,549 Rls. 44,281 $
289 1391 سوئيس 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 115 537,288,562 Rls. 43,825 $
290 1391 سوئيس 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,605 536,691,253 Rls. 41,629 $
291 1391 سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,457 535,594,814 Rls. 43,686 $
292 1391 سوئيس 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 16,000 522,457,760 Rls. 42,615 $
293 1391 سوئيس 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17,148 517,277,592 Rls. 42,192 $
294 1391 سوئيس 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 2,450 511,098,188 Rls. 41,688 $
295 1391 سوئيس 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 63,000 508,720,490 Rls. 29,919 $
296 1391 سوئيس 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,798 506,442,575 Rls. 39,772 $
297 1391 سوئيس 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 1,545 504,738,767 Rls. 41,170 $
298 1391 سوئيس 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 1,709 503,110,000 Rls. 41,037 $
299 1391 سوئيس 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 1,232 495,284,074 Rls. 40,398 $
300 1391 سوئيس 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 670 485,484,437 Rls. 39,599 $
مجموع کل
341,950,277,191 ريال
مجموع کل
22,750,997 دلار