آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 هنگ کنگ 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي مشمول رديف 847010 1,220 1,664,138,402 Rls. 115,908 $
102 1391 هنگ کنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,932 1,661,320,346 Rls. 123,631 $
103 1391 هنگ کنگ 85044030 منبع تغذيه را يانه 11,331 1,655,982,579 Rls. 132,174 $
104 1391 هنگ کنگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 10,000 1,632,217,600 Rls. 133,134 $
105 1391 هنگ کنگ 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 5,157 1,628,604,075 Rls. 66,609 $
106 1391 هنگ کنگ 29141900 ساير ستن هاي غيرحلقوي ، بدون ديگرعوامل اکسيژنه غير از استن ، بوتانون ، متيل ايزو بوتيل ستن 400 1,622,899,998 Rls. 132,374 $
107 1391 هنگ کنگ 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 5,705 1,598,527,364 Rls. 113,805 $
108 1391 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 12,500 1,581,566,083 Rls. 129,002 $
109 1391 هنگ کنگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,500 1,577,918,856 Rls. 128,705 $
110 1391 هنگ کنگ 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 7,224 1,568,175,127 Rls. 65,763 $
111 1391 هنگ کنگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 51,000 1,545,830,298 Rls. 126,087 $
112 1391 هنگ کنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,834 1,535,146,035 Rls. 85,440 $
113 1391 هنگ کنگ 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 26 1,523,036,993 Rls. 124,228 $
114 1391 هنگ کنگ 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 20,280 1,517,550,252 Rls. 61,773 $
115 1391 هنگ کنگ 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 69,762 1,510,225,693 Rls. 116,237 $
116 1391 هنگ کنگ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 19,970 1,508,184,659 Rls. 123,017 $
117 1391 هنگ کنگ 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,505 1,490,455,773 Rls. 60,681 $
118 1391 هنگ کنگ 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 101 1,481,615,185 Rls. 120,153 $
119 1391 هنگ کنگ 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 910 1,479,380,440 Rls. 120,667 $
120 1391 هنگ کنگ 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 97,489 1,475,000,001 Rls. 120,310 $
121 1391 هنگ کنگ 28092090 اسيدهاي پلي فسفريک 129,500 1,470,261,233 Rls. 119,923 $
122 1391 هنگ کنگ 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 1,720 1,434,659,297 Rls. 117,020 $
123 1391 هنگ کنگ 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 395 1,432,739,147 Rls. 87,271 $
124 1391 هنگ کنگ 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 13,510 1,398,441,629 Rls. 114,065 $
125 1391 هنگ کنگ 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 805 1,397,665,284 Rls. 107,201 $
126 1391 هنگ کنگ 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 216,000 1,383,002,460 Rls. 91,595 $
127 1391 هنگ کنگ 28341000 نيتريتکها 204,250 1,357,619,051 Rls. 87,983 $
128 1391 هنگ کنگ 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 21,600 1,357,492,412 Rls. 110,725 $
129 1391 هنگ کنگ 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,300 1,305,429,549 Rls. 84,188 $
130 1391 هنگ کنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 3,125 1,301,355,576 Rls. 96,571 $
131 1391 هنگ کنگ 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 36,210 1,234,703,672 Rls. 65,662 $
132 1391 هنگ کنگ 29032200 تري کلرو ا تيلن 78,880 1,229,009,087 Rls. 79,472 $
133 1391 هنگ کنگ 90213100 مفصل هاي مصنوعي 212 1,216,098,577 Rls. 99,192 $
134 1391 هنگ کنگ 85459090 زغال لامپ , زغال باطري وسايرا شياء ا زگرا فيت يا ازساير زغالها ،موردمصرف برقي ،غير مذكور درجاي ديگر 9 1,204,160,420 Rls. 98,219 $
135 1391 هنگ کنگ 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 500 1,199,996,540 Rls. 97,879 $
136 1391 هنگ کنگ 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 1,758 1,174,290,309 Rls. 87,689 $
137 1391 هنگ کنگ 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,388 1,173,035,578 Rls. 84,129 $
138 1391 هنگ کنگ 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 12,040 1,160,919,908 Rls. 70,355 $
139 1391 هنگ کنگ 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,138 1,156,440,800 Rls. 73,868 $
140 1391 هنگ کنگ 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 13,080 1,153,082,154 Rls. 47,466 $
141 1391 هنگ کنگ 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 186 1,147,856,647 Rls. 93,626 $
142 1391 هنگ کنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 1,375 1,147,307,805 Rls. 62,366 $
143 1391 هنگ کنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,227 1,145,729,676 Rls. 72,681 $
144 1391 هنگ کنگ 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,500 1,129,860,835 Rls. 45,942 $
145 1391 هنگ کنگ 28366000 کربنات باريم 150,000 1,128,941,000 Rls. 92,083 $
146 1391 هنگ کنگ 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 959 1,128,114,146 Rls. 92,016 $
147 1391 هنگ کنگ 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,500 1,097,550,570 Rls. 89,523 $
148 1391 هنگ کنگ 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 25,000 1,089,779,842 Rls. 44,860 $
149 1391 هنگ کنگ 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 960,000 1,069,445,147 Rls. 60,830 $
150 1391 هنگ کنگ 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 20,000 1,058,081,000 Rls. 43,024 $
151 1391 هنگ کنگ 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 45,574 1,056,743,357 Rls. 69,052 $
152 1391 هنگ کنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 3,556 1,055,667,205 Rls. 86,107 $
153 1391 هنگ کنگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 17,000 1,055,029,771 Rls. 42,914 $
154 1391 هنگ کنگ 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,736 1,053,596,694 Rls. 85,938 $
155 1391 هنگ کنگ 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,685 1,051,509,996 Rls. 80,691 $
156 1391 هنگ کنگ 29071900 ساير منوفنل ها غير از موارد مذکور در رديف هاي 29071100 لغايت 29071500 10,500 1,028,642,564 Rls. 41,886 $
157 1391 هنگ کنگ 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 6,063 1,026,289,607 Rls. 42,476 $
158 1391 هنگ کنگ 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 21,575 1,011,695,815 Rls. 73,402 $
159 1391 هنگ کنگ 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 8,755 1,002,963,484 Rls. 81,808 $
160 1391 هنگ کنگ 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 36,668 993,732,841 Rls. 64,069 $
161 1391 هنگ کنگ 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 3,864 987,321,624 Rls. 64,128 $
162 1391 هنگ کنگ 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 280 974,257,100 Rls. 39,748 $
163 1391 هنگ کنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 27,832 972,182,195 Rls. 66,979 $
164 1391 هنگ کنگ 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 3,583 961,501,689 Rls. 74,268 $
165 1391 هنگ کنگ 90041000 عينک آفتابي 2,682 946,651,907 Rls. 48,566 $
166 1391 هنگ کنگ 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 40,000 935,000,000 Rls. 52,195 $
167 1391 هنگ کنگ 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 160 931,663,931 Rls. 75,992 $
168 1391 هنگ کنگ 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 1,535 924,619,796 Rls. 75,418 $
169 1391 هنگ کنگ 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11 923,356,000 Rls. 37,656 $
170 1391 هنگ کنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 719 921,645,003 Rls. 71,026 $
171 1391 هنگ کنگ 29054500 گليسرول 60,000 917,886,582 Rls. 74,868 $
172 1391 هنگ کنگ 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 10,221 911,715,064 Rls. 74,365 $
173 1391 هنگ کنگ 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 747 911,395,727 Rls. 67,696 $
174 1391 هنگ کنگ 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 7,646 901,215,063 Rls. 43,174 $
175 1391 هنگ کنگ 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 15,754 900,477,066 Rls. 73,448 $
176 1391 هنگ کنگ 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,778 896,599,468 Rls. 48,154 $
177 1391 هنگ کنگ 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 76 878,097,000 Rls. 35,750 $
178 1391 هنگ کنگ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,507 863,461,414 Rls. 51,983 $
179 1391 هنگ کنگ 28369200 کربنات ا سترونسيوم 75,000 853,092,285 Rls. 46,041 $
180 1391 هنگ کنگ 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,060 849,422,501 Rls. 69,284 $
181 1391 هنگ کنگ 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 47,849 840,501,741 Rls. 68,556 $
182 1391 هنگ کنگ 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 27,725 838,696,178 Rls. 34,130 $
183 1391 هنگ کنگ 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 249 828,096,840 Rls. 67,545 $
184 1391 هنگ کنگ 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,000 821,338,000 Rls. 66,993 $
185 1391 هنگ کنگ 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,850 813,129,873 Rls. 66,324 $
186 1391 هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 17,200 809,092,370 Rls. 32,899 $
187 1391 هنگ کنگ 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 115 807,822,889 Rls. 34,149 $
188 1391 هنگ کنگ 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 4,127 805,627,586 Rls. 32,765 $
189 1391 هنگ کنگ 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 41 791,732,875 Rls. 64,579 $
190 1391 هنگ کنگ 29270000 تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك. 14,000 787,200,000 Rls. 32,001 $
191 1391 هنگ کنگ 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,388 780,615,941 Rls. 63,672 $
192 1391 هنگ کنگ 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 27,250 780,380,060 Rls. 44,062 $
193 1391 هنگ کنگ 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 32,517 777,776,240 Rls. 53,206 $
194 1391 هنگ کنگ 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 400 769,733,332 Rls. 31,338 $
195 1391 هنگ کنگ 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 2,444 766,356,900 Rls. 41,630 $
196 1391 هنگ کنگ 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 4,075 764,831,923 Rls. 60,095 $
197 1391 هنگ کنگ 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 2,250 754,012,949 Rls. 61,502 $
198 1391 هنگ کنگ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 1,325 752,906,609 Rls. 59,453 $
199 1391 هنگ کنگ 95069110 دستگاه TRAD MILL 13,776 752,370,363 Rls. 61,368 $
200 1391 هنگ کنگ 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 100,000 746,901,597 Rls. 60,922 $
201 1391 هنگ کنگ 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 1,734 746,654,523 Rls. 60,902 $
202 1391 هنگ کنگ 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,031 738,988,346 Rls. 36,220 $
203 1391 هنگ کنگ 29350030 سولفامتوكسازول 1,200 731,206,400 Rls. 29,812 $
204 1391 هنگ کنگ 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 5,000 718,627,404 Rls. 29,230 $
205 1391 هنگ کنگ 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 2,211 718,323,751 Rls. 57,165 $
206 1391 هنگ کنگ 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 26,143 706,281,843 Rls. 57,609 $
207 1391 هنگ کنگ 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,968 681,119,385 Rls. 27,735 $
208 1391 هنگ کنگ 28461000 ترکيبات سريوم 1,000 677,892,512 Rls. 55,293 $
209 1391 هنگ کنگ 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 5,586 676,456,260 Rls. 36,536 $
210 1391 هنگ کنگ 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 126 675,070,484 Rls. 27,518 $
211 1391 هنگ کنگ 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 16,000 670,743,432 Rls. 27,336 $
212 1391 هنگ کنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,780 669,536,283 Rls. 46,614 $
213 1391 هنگ کنگ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 42 665,474,831 Rls. 27,914 $
214 1391 هنگ کنگ 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 740 663,621,885 Rls. 29,385 $
215 1391 هنگ کنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 2,289 655,733,782 Rls. 37,471 $
216 1391 هنگ کنگ 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 4,520 654,038,214 Rls. 26,621 $
217 1391 هنگ کنگ 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 7,986 652,546,409 Rls. 53,226 $
218 1391 هنگ کنگ 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 9,480 650,991,492 Rls. 53,099 $
219 1391 هنگ کنگ 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,721 642,890,356 Rls. 39,233 $
220 1391 هنگ کنگ 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,742 626,879,529 Rls. 51,132 $
221 1391 هنگ کنگ 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,900 623,832,091 Rls. 46,461 $
222 1391 هنگ کنگ 85182910 انواع بلندگوي خودرو 61,397 621,800,653 Rls. 50,316 $
223 1391 هنگ کنگ 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 1,748 620,690,631 Rls. 43,026 $
224 1391 هنگ کنگ 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 208,000 618,718,744 Rls. 50,466 $
225 1391 هنگ کنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 9,400 617,770,708 Rls. 50,389 $
226 1391 هنگ کنگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 5,000 617,300,000 Rls. 50,351 $
227 1391 هنگ کنگ 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,103 616,288,668 Rls. 50,268 $
228 1391 هنگ کنگ 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 5,340 609,687,602 Rls. 28,905 $
229 1391 هنگ کنگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 389 608,139,584 Rls. 45,661 $
230 1391 هنگ کنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 5,268 598,546,698 Rls. 42,870 $
231 1391 هنگ کنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 27,250 591,006,130 Rls. 48,206 $
232 1391 هنگ کنگ 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,450 589,988,922 Rls. 48,123 $
233 1391 هنگ کنگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,000 586,493,547 Rls. 47,838 $
234 1391 هنگ کنگ 91081100 محرکهاي ساعت مچي,جيبي وهمانند,کامل وسوا رشده برقي,فقط بانمايشگر مکانيکي ياباادواتي كه باآنهايك نمايشگر مكانيكي مي تواندتوام شود 118 582,247,371 Rls. 47,492 $
235 1391 هنگ کنگ 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 8,227 582,146,066 Rls. 47,483 $
236 1391 هنگ کنگ 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 3,415 582,017,068 Rls. 40,768 $
237 1391 هنگ کنگ 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,413 580,047,082 Rls. 47,312 $
238 1391 هنگ کنگ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,073 577,257,863 Rls. 23,526 $
239 1391 هنگ کنگ 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 13,600 575,689,231 Rls. 46,957 $
240 1391 هنگ کنگ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,758 574,369,381 Rls. 24,387 $
241 1391 هنگ کنگ 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 721 572,164,450 Rls. 31,825 $
242 1391 هنگ کنگ 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 1,223 571,098,280 Rls. 32,147 $
243 1391 هنگ کنگ 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 3,615 570,132,587 Rls. 26,406 $
244 1391 هنگ کنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 998 565,147,958 Rls. 42,399 $
245 1391 هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18,375 563,805,733 Rls. 45,987 $
246 1391 هنگ کنگ 91081900 محرکهاي ساعت مچي,جيبي وهمانند ،کامل وسوا رشده ،غيرمذکوردرجاي ديگرکه بانيروي برق کارميکنند. 120 552,865,089 Rls. 45,095 $
247 1391 هنگ کنگ 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 22,535 549,126,275 Rls. 30,633 $
248 1391 هنگ کنگ 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,541 547,748,317 Rls. 39,618 $
249 1391 هنگ کنگ 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 880 543,614,763 Rls. 44,341 $
250 1391 هنگ کنگ 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 16,800 543,005,053 Rls. 44,291 $
251 1391 هنگ کنگ 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 13,810 541,227,067 Rls. 22,279 $
252 1391 هنگ کنگ 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 240 540,700,000 Rls. 22,050 $
253 1391 هنگ کنگ 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 13,200 539,886,000 Rls. 21,981 $
254 1391 هنگ کنگ 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 18,000 532,301,868 Rls. 21,708 $
255 1391 هنگ کنگ 29095000 اترفنلکها، اترالكلکفنلکها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها 225 527,708,410 Rls. 21,723 $
256 1391 هنگ کنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,276 526,034,333 Rls. 42,907 $
257 1391 هنگ کنگ 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 7,540 522,253,144 Rls. 42,598 $
258 1391 هنگ کنگ 85181000 ميکروفون و پايه آن 2,017 520,035,778 Rls. 40,796 $
259 1391 هنگ کنگ 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 79 512,314,964 Rls. 21,467 $
260 1391 هنگ کنگ 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 5,170 510,294,061 Rls. 41,623 $
261 1391 هنگ کنگ 28319000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلا ت ها (باستثناي سديم ) 22,000 508,251,095 Rls. 41,456 $
262 1391 هنگ کنگ 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 11,070 498,661,250 Rls. 40,674 $
263 1391 هنگ کنگ 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 26,400 497,582,406 Rls. 40,586 $
264 1391 هنگ کنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 851 496,220,727 Rls. 39,359 $
265 1391 هنگ کنگ 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 16,216 496,190,060 Rls. 29,161 $
266 1391 هنگ کنگ 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,792 493,593,366 Rls. 20,066 $
267 1391 هنگ کنگ 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 23,140 487,597,160 Rls. 39,771 $
268 1391 هنگ کنگ 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 100 485,297,505 Rls. 39,584 $
269 1391 هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 565 467,819,806 Rls. 19,046 $
270 1391 هنگ کنگ 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 15,180 467,490,810 Rls. 23,432 $
271 1391 هنگ کنگ 32072010 لعابکها 70,500 465,527,750 Rls. 37,971 $
272 1391 هنگ کنگ 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 1 463,122,061 Rls. 37,775 $
273 1391 هنگ کنگ 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 40,000 455,641,037 Rls. 37,165 $
274 1391 هنگ کنگ 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 1,084 452,015,625 Rls. 36,869 $
275 1391 هنگ کنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 253 451,822,416 Rls. 33,630 $
276 1391 هنگ کنگ 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 418 450,555,000 Rls. 36,750 $
277 1391 هنگ کنگ 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 5,730 448,970,000 Rls. 18,252 $
278 1391 هنگ کنگ 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 195 445,508,784 Rls. 36,338 $
279 1391 هنگ کنگ 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 850 443,921,359 Rls. 36,209 $
280 1391 هنگ کنگ 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 20,000 434,380,000 Rls. 17,703 $
281 1391 هنگ کنگ 85044060 ا نوا ع UPS 5,549 432,777,739 Rls. 35,300 $
282 1391 هنگ کنگ 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 200 432,000,000 Rls. 35,237 $
283 1391 هنگ کنگ 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 3,500 431,124,585 Rls. 35,165 $
284 1391 هنگ کنگ 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,599 429,802,005 Rls. 28,453 $
285 1391 هنگ کنگ 84702900 ماشين هاي محاسب ا لکترونيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد,بدون وسايل چاپ 8,622 425,651,629 Rls. 34,719 $
286 1391 هنگ کنگ 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 169 421,539,435 Rls. 17,139 $
287 1391 هنگ کنگ 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 528 416,253,703 Rls. 27,677 $
288 1391 هنگ کنگ 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 155 410,851,361 Rls. 33,512 $
289 1391 هنگ کنگ 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 7,218 409,098,835 Rls. 33,369 $
290 1391 هنگ کنگ 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 172 401,956,360 Rls. 32,786 $
291 1391 هنگ کنگ 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 1,059 400,293,173 Rls. 28,802 $
292 1391 هنگ کنگ 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 801 399,692,300 Rls. 16,300 $
293 1391 هنگ کنگ 29181400 اسيد سيتريك 40,000 392,617,898 Rls. 32,024 $
294 1391 هنگ کنگ 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,650 384,873,281 Rls. 19,169 $
295 1391 هنگ کنگ 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 404 381,093,000 Rls. 15,501 $
296 1391 هنگ کنگ 85044020 شارژر باطري 703 379,109,474 Rls. 28,910 $
297 1391 هنگ کنگ 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 10,029 374,603,808 Rls. 30,555 $
298 1391 هنگ کنگ 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 26 370,267,700 Rls. 30,201 $
299 1391 هنگ کنگ 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,500 369,639,000 Rls. 30,150 $
300 1391 هنگ کنگ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 38 368,071,858 Rls. 29,381 $
مجموع کل
166,517,466,778 ريال
مجموع کل
11,222,269 دلار