آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 اسپانيا 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 56,100 1,026,582,106 Rls. 83,734 $
202 1391 اسپانيا 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 32,000 1,022,044,800 Rls. 83,364 $
203 1391 اسپانيا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 8,846 1,021,285,558 Rls. 80,648 $
204 1391 اسپانيا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 137 1,009,409,963 Rls. 41,140 $
205 1391 اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,521 1,006,112,790 Rls. 65,991 $
206 1391 اسپانيا 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 22,840 986,634,256 Rls. 85,142 $
207 1391 اسپانيا 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 31,200 985,258,304 Rls. 40,557 $
208 1391 اسپانيا 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 2,970 983,759,094 Rls. 80,241 $
209 1391 اسپانيا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 6,270 981,387,234 Rls. 71,307 $
210 1391 اسپانيا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 6,360 975,042,928 Rls. 79,210 $
211 1391 اسپانيا 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 3,301 969,117,332 Rls. 79,047 $
212 1391 اسپانيا 28461000 ترکيبات سريوم 800 960,376,468 Rls. 48,120 $
213 1391 اسپانيا 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,598 954,234,794 Rls. 77,833 $
214 1391 اسپانيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 212,590 921,979,211 Rls. 75,202 $
215 1391 اسپانيا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 24,904 917,687,552 Rls. 74,852 $
216 1391 اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 10,222 915,292,268 Rls. 74,657 $
217 1391 اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 22,500 913,112,649 Rls. 74,479 $
218 1391 اسپانيا 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 3,726 910,958,558 Rls. 49,215 $
219 1391 اسپانيا 10059010 ذرت بسته بندي شده به هرشكل .حالت وميزان . 90,000 910,913,760 Rls. 74,300 $
220 1391 اسپانيا 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 1,200 901,038,920 Rls. 73,494 $
221 1391 اسپانيا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5,869 900,158,995 Rls. 73,422 $
222 1391 اسپانيا 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 881 899,480,973 Rls. 36,697 $
223 1391 اسپانيا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 1,064 899,227,447 Rls. 63,580 $
224 1391 اسپانيا 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 72,980 895,203,462 Rls. 73,018 $
225 1391 اسپانيا 90321000 ترموستات 8,020 881,602,714 Rls. 71,909 $
226 1391 اسپانيا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 2,279 864,778,280 Rls. 49,145 $
227 1391 اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,030 848,482,164 Rls. 69,207 $
228 1391 اسپانيا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 2,801 844,220,631 Rls. 34,326 $
229 1391 اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 42,480 843,460,442 Rls. 62,754 $
230 1391 اسپانيا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,804 832,298,027 Rls. 63,484 $
231 1391 اسپانيا 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 801 829,770,732 Rls. 67,681 $
232 1391 اسپانيا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,552 827,991,691 Rls. 67,536 $
233 1391 اسپانيا 90322000 مانوستات 8,987 823,611,293 Rls. 67,179 $
234 1391 اسپانيا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,742 817,310,577 Rls. 36,158 $
235 1391 اسپانيا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 482 808,915,739 Rls. 64,196 $
236 1391 اسپانيا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,683 808,328,425 Rls. 47,997 $
237 1391 اسپانيا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 11,008 807,350,470 Rls. 47,876 $
238 1391 اسپانيا 28362000 کربنات دي سديم 90,000 805,123,307 Rls. 65,671 $
239 1391 اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 47,602 799,353,405 Rls. 32,546 $
240 1391 اسپانيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 171,099 792,585,217 Rls. 64,648 $
241 1391 اسپانيا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 8,870 779,417,223 Rls. 52,949 $
242 1391 اسپانيا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 16,230 779,322,000 Rls. 63,566 $
243 1391 اسپانيا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 5,445 773,583,867 Rls. 34,908 $
244 1391 اسپانيا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 80,090 769,853,236 Rls. 62,794 $
245 1391 اسپانيا 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,090 743,310,000 Rls. 30,221 $
246 1391 اسپانيا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 8,278 742,617,718 Rls. 51,361 $
247 1391 اسپانيا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 20,000 742,072,905 Rls. 60,528 $
248 1391 اسپانيا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 135,628 735,279,955 Rls. 53,241 $
249 1391 اسپانيا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 62,372 729,497,722 Rls. 59,502 $
250 1391 اسپانيا 70172020 لوله خونگير ا زشيشه باضريب ا نبساط خطي دردماي صفر300درجه تا000005 /0برکلوين 7,766 720,691,812 Rls. 58,784 $
251 1391 اسپانيا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,560 717,077,871 Rls. 31,897 $
252 1391 اسپانيا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 8,500 710,508,027 Rls. 28,914 $
253 1391 اسپانيا 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 9,625 708,339,499 Rls. 57,776 $
254 1391 اسپانيا 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 24,750 707,529,436 Rls. 57,710 $
255 1391 اسپانيا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 6,040 701,561,757 Rls. 28,564 $
256 1391 اسپانيا 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 11,960 701,484,283 Rls. 57,217 $
257 1391 اسپانيا 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 2,300 699,325,856 Rls. 47,631 $
258 1391 اسپانيا 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 13,860 675,772,500 Rls. 55,120 $
259 1391 اسپانيا 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 8,600 669,510,000 Rls. 54,609 $
260 1391 اسپانيا 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 6,352 661,574,758 Rls. 53,962 $
261 1391 اسپانيا 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 8,700 656,122,206 Rls. 53,517 $
262 1391 اسپانيا 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 114,650 652,373,715 Rls. 39,159 $
263 1391 اسپانيا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 33,139 651,105,796 Rls. 35,958 $
264 1391 اسپانيا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 27 648,258,803 Rls. 52,876 $
265 1391 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 15,643 641,201,028 Rls. 26,105 $
266 1391 اسپانيا 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 40 628,595,920 Rls. 25,645 $
267 1391 اسپانيا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 16,885 627,275,484 Rls. 51,164 $
268 1391 اسپانيا 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم براي کاربرددرزيرزمين 70,312 626,608,985 Rls. 51,110 $
269 1391 اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 11,023 624,718,800 Rls. 50,956 $
270 1391 اسپانيا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,665 621,479,829 Rls. 28,794 $
271 1391 اسپانيا 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 25,750 621,100,472 Rls. 36,461 $
272 1391 اسپانيا 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,285 615,348,958 Rls. 25,020 $
273 1391 اسپانيا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,550 614,783,193 Rls. 36,356 $
274 1391 اسپانيا 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 12,222 613,167,395 Rls. 50,014 $
275 1391 اسپانيا 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 3,888 608,744,857 Rls. 24,747 $
276 1391 اسپانيا 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 140 608,700,000 Rls. 24,748 $
277 1391 اسپانيا 69079010 کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمتر ا ز يک درصد (کاشي پرسلاني) ورني يالعاب نزده 158,125 603,661,024 Rls. 49,584 $
278 1391 اسپانيا 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 46,750 603,405,919 Rls. 49,217 $
279 1391 اسپانيا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 933 593,797,782 Rls. 34,663 $
280 1391 اسپانيا 29261000 اكريلونيتريل 12,000 590,910,371 Rls. 48,198 $
281 1391 اسپانيا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 35,080 590,792,104 Rls. 48,189 $
282 1391 اسپانيا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,326 588,315,922 Rls. 35,417 $
283 1391 اسپانيا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 106 584,547,112 Rls. 47,679 $
284 1391 اسپانيا 96131000 فندک جيبي,گازي, غيرقابل پرکردن. 11,750 581,675,759 Rls. 47,445 $
285 1391 اسپانيا 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 8,553 575,577,729 Rls. 30,625 $
286 1391 اسپانيا 29251100 ساكارين و املاح آن 625 559,950,000 Rls. 22,776 $
287 1391 اسپانيا 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 523 552,062,673 Rls. 26,333 $
288 1391 اسپانيا 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 69 550,598,566 Rls. 44,910 $
289 1391 اسپانيا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 265 548,983,049 Rls. 44,778 $
290 1391 اسپانيا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 2,439 545,419,530 Rls. 44,488 $
291 1391 اسپانيا 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 5,738 543,558,057 Rls. 44,336 $
292 1391 اسپانيا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 155 542,184,784 Rls. 29,800 $
293 1391 اسپانيا 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 14,021 539,593,012 Rls. 44,012 $
294 1391 اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 8,506 537,359,217 Rls. 29,398 $
295 1391 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 19,890 537,284,841 Rls. 44,246 $
296 1391 اسپانيا 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 15,050 530,633,001 Rls. 43,282 $
297 1391 اسپانيا 25293010 نفلين سي ا نيت 47,725 523,708,143 Rls. 42,717 $
298 1391 اسپانيا 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 199 511,205,007 Rls. 20,793 $
299 1391 اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,250 511,204,084 Rls. 41,697 $
300 1391 اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,250 509,545,723 Rls. 40,658 $
301 1391 اسپانيا 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,447 508,854,327 Rls. 26,608 $
302 1391 اسپانيا 29189990 سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 3 508,300,573 Rls. 25,000 $
303 1391 اسپانيا 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 2,264 507,394,739 Rls. 41,386 $
304 1391 اسپانيا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,322 503,538,889 Rls. 35,654 $
305 1391 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,526 501,461,405 Rls. 40,902 $
306 1391 اسپانيا 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 3,715 490,618,126 Rls. 25,751 $
307 1391 اسپانيا 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 7,862 481,744,017 Rls. 39,294 $
308 1391 اسپانيا 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 30,350 480,576,493 Rls. 39,199 $
309 1391 اسپانيا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 165 480,393,517 Rls. 39,184 $
310 1391 اسپانيا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 977 478,914,090 Rls. 19,469 $
311 1391 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 11,354 475,773,832 Rls. 41,081 $
312 1391 اسپانيا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 9,716 472,855,826 Rls. 38,569 $
313 1391 اسپانيا 25081000 بنتونيت 6,942 472,117,245 Rls. 19,866 $
314 1391 اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 3,279 471,730,111 Rls. 38,477 $
315 1391 اسپانيا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 366 462,700,000 Rls. 18,877 $
316 1391 اسپانيا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 8,548 461,230,454 Rls. 37,621 $
317 1391 اسپانيا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 8,758 456,799,967 Rls. 37,259 $
318 1391 اسپانيا 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 5,711 454,792,565 Rls. 36,623 $
319 1391 اسپانيا 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 3,823 446,033,565 Rls. 18,160 $
320 1391 اسپانيا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,142 444,558,969 Rls. 24,904 $
321 1391 اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,526 443,454,121 Rls. 36,171 $
322 1391 اسپانيا 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك وسايرمحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,100 441,251,520 Rls. 35,991 $
323 1391 اسپانيا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 354 438,779,880 Rls. 31,867 $
324 1391 اسپانيا 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 12,899 437,406,150 Rls. 35,678 $
325 1391 اسپانيا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 291 434,367,394 Rls. 20,813 $
326 1391 اسپانيا 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,255 433,767,095 Rls. 35,381 $
327 1391 اسپانيا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,127 432,481,896 Rls. 31,794 $
328 1391 اسپانيا 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 432,373,183 Rls. 17,579 $
329 1391 اسپانيا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,154 430,989,702 Rls. 35,154 $
330 1391 اسپانيا 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 71,791 423,527,858 Rls. 34,546 $
331 1391 اسپانيا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 318 419,959,567 Rls. 34,254 $
332 1391 اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 510 415,655,515 Rls. 16,901 $
333 1391 اسپانيا 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 3,050 409,054,719 Rls. 21,211 $
334 1391 اسپانيا 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 13,000 408,601,859 Rls. 33,328 $
335 1391 اسپانيا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 144 400,387,199 Rls. 32,658 $
336 1391 اسپانيا 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 7,348 400,000,000 Rls. 32,626 $
337 1391 اسپانيا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,555 392,354,552 Rls. 15,959 $
338 1391 اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7,256 391,179,383 Rls. 16,103 $
339 1391 اسپانيا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 1,206 390,078,868 Rls. 31,817 $
340 1391 اسپانيا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,574 384,198,581 Rls. 31,338 $
341 1391 اسپانيا 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 84,583 384,040,507 Rls. 31,325 $
342 1391 اسپانيا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 5,470 383,721,008 Rls. 31,299 $
343 1391 اسپانيا 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 6,000 382,096,200 Rls. 15,535 $
344 1391 اسپانيا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,506 379,830,982 Rls. 29,071 $
345 1391 اسپانيا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 2,100 374,585,645 Rls. 30,553 $
346 1391 اسپانيا 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 1,042 369,836,302 Rls. 15,066 $
347 1391 اسپانيا 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,015 369,201,287 Rls. 30,114 $
348 1391 اسپانيا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,086 366,167,949 Rls. 29,867 $
349 1391 اسپانيا 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 4,678 362,790,000 Rls. 29,591 $
350 1391 اسپانيا 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 2,000 359,818,000 Rls. 14,650 $
351 1391 اسپانيا 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 1,808 357,285,107 Rls. 14,536 $
352 1391 اسپانيا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 19,915 353,768,737 Rls. 17,013 $
353 1391 اسپانيا 15100000 سايرروغنهاوا جزا ءآنهامنحصرا بدست آمده اززيتون,ومخلوط آنها که درجاي ديگري مذکورنباشد. 40,444 353,043,327 Rls. 28,796 $
354 1391 اسپانيا 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 109 350,281,334 Rls. 14,240 $
355 1391 اسپانيا 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 25 350,182,689 Rls. 28,563 $
356 1391 اسپانيا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 190 348,460,769 Rls. 24,476 $
357 1391 اسپانيا 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,671 345,567,811 Rls. 28,187 $
358 1391 اسپانيا 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 2,544 344,703,838 Rls. 14,021 $
359 1391 اسپانيا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,000 344,265,581 Rls. 28,080 $
360 1391 اسپانيا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 12,700 344,256,402 Rls. 28,080 $
361 1391 اسپانيا 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 691 341,811,407 Rls. 13,907 $
362 1391 اسپانيا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 74 340,004,543 Rls. 27,733 $
363 1391 اسپانيا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,598 339,927,851 Rls. 26,570 $
364 1391 اسپانيا 27101910 روغن موتور 9,499 335,297,808 Rls. 27,349 $
365 1391 اسپانيا 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 2,702 335,170,053 Rls. 27,339 $
366 1391 اسپانيا 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,108 330,197,000 Rls. 13,434 $
367 1391 اسپانيا 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 650 329,960,127 Rls. 13,515 $
368 1391 اسپانيا 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 1,475 326,332,193 Rls. 26,618 $
369 1391 اسپانيا 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 17,500 325,388,700 Rls. 26,541 $
370 1391 اسپانيا 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 8,055 320,838,671 Rls. 26,170 $
371 1391 اسپانيا 73144910 ساير تور،شبكه ،پرچين ازآهن يافولاد تورمخصوص ،نوارنقاله كوره هاي زينتر 1,614 319,283,315 Rls. 26,043 $
372 1391 اسپانيا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 1,466 317,804,342 Rls. 13,532 $
373 1391 اسپانيا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,868 316,400,013 Rls. 25,808 $
374 1391 اسپانيا 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,000 313,003,397 Rls. 25,530 $
375 1391 اسپانيا 85365030 ا ستارترمهتابي 6,796 312,916,882 Rls. 25,523 $
376 1391 اسپانيا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,762 312,563,350 Rls. 25,495 $
377 1391 اسپانيا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 760 312,344,955 Rls. 25,477 $
378 1391 اسپانيا 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 23,112 310,623,377 Rls. 25,336 $
379 1391 اسپانيا 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 163 310,217,008 Rls. 13,065 $
380 1391 اسپانيا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 7,500 308,415,087 Rls. 25,156 $
381 1391 اسپانيا 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 900 305,111,659 Rls. 24,887 $
382 1391 اسپانيا 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 24,975 304,409,656 Rls. 24,830 $
383 1391 اسپانيا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 18,458 303,454,126 Rls. 24,752 $
384 1391 اسپانيا 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 823 302,780,800 Rls. 19,758 $
385 1391 اسپانيا 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 8 302,656,566 Rls. 24,687 $
386 1391 اسپانيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,725 301,372,518 Rls. 17,987 $
387 1391 اسپانيا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,639 298,333,646 Rls. 14,640 $
388 1391 اسپانيا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,150 297,835,346 Rls. 15,490 $
389 1391 اسپانيا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 392 297,510,998 Rls. 24,267 $
390 1391 اسپانيا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,081 296,080,345 Rls. 24,150 $
391 1391 اسپانيا 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 11,290 295,959,595 Rls. 24,140 $
392 1391 اسپانيا 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ). 882 294,412,486 Rls. 24,014 $
393 1391 اسپانيا 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 440 292,904,476 Rls. 23,891 $
394 1391 اسپانيا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,980 290,905,871 Rls. 22,329 $
395 1391 اسپانيا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,485 287,411,985 Rls. 16,075 $
396 1391 اسپانيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 6,097 285,911,638 Rls. 23,321 $
397 1391 اسپانيا 15043000 چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزاء آنها 100 284,675,750 Rls. 11,607 $
398 1391 اسپانيا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 1,256 283,697,169 Rls. 23,140 $
399 1391 اسپانيا 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 5,000 279,610,125 Rls. 22,807 $
400 1391 اسپانيا 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 2,000 278,754,552 Rls. 22,737 $
مجموع کل
111,471,822,423 ريال
مجموع کل
7,738,453 دلار