آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 تايلند 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 6,683 388,680,764 Rls. 26,265 $
102 1391 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,634 388,401,459 Rls. 31,680 $
103 1391 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 8,597 384,984,867 Rls. 30,407 $
104 1391 تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,000 384,012,000 Rls. 15,620 $
105 1391 تايلند 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 5,200 382,512,000 Rls. 31,200 $
106 1391 تايلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 146 370,757,336 Rls. 30,241 $
107 1391 تايلند 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 22,102 368,382,350 Rls. 30,048 $
108 1391 تايلند 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 2,749 367,528,312 Rls. 14,966 $
109 1391 تايلند 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 14,000 365,854,878 Rls. 29,841 $
110 1391 تايلند 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 14,725 360,474,567 Rls. 29,402 $
111 1391 تايلند 33061000 مواد پاكکكننده دندان 8,970 353,738,871 Rls. 14,404 $
112 1391 تايلند 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 9,350 345,092,230 Rls. 18,918 $
113 1391 تايلند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,795 342,433,177 Rls. 19,227 $
114 1391 تايلند 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,007 337,940,202 Rls. 18,148 $
115 1391 تايلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 152 331,905,463 Rls. 26,663 $
116 1391 تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 440 327,005,263 Rls. 26,673 $
117 1391 تايلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 950 319,657,080 Rls. 13,016 $
118 1391 تايلند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 25,938 313,195,125 Rls. 25,546 $
119 1391 تايلند 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 8,884 312,745,193 Rls. 24,303 $
120 1391 تايلند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 7,280 299,859,360 Rls. 24,458 $
121 1391 تايلند 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 390 295,015,501 Rls. 12,051 $
122 1391 تايلند 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 6,900 292,791,647 Rls. 11,933 $
123 1391 تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 395 288,016,864 Rls. 11,815 $
124 1391 تايلند 39241010 ظروف ملامين 10,626 287,893,245 Rls. 23,482 $
125 1391 تايلند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,319 287,296,631 Rls. 23,434 $
126 1391 تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,784 284,924,245 Rls. 12,959 $
127 1391 تايلند 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 2,889 279,579,954 Rls. 18,093 $
128 1391 تايلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,282 276,424,095 Rls. 22,001 $
129 1391 تايلند 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 2,384 274,665,684 Rls. 22,403 $
130 1391 تايلند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 800 269,556,615 Rls. 21,987 $
131 1391 تايلند 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 544 265,186,973 Rls. 20,313 $
132 1391 تايلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 19,062 265,030,715 Rls. 21,618 $
133 1391 تايلند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 8,447 259,080,041 Rls. 21,132 $
134 1391 تايلند 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 320 258,914,169 Rls. 10,527 $
135 1391 تايلند 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,364 258,837,567 Rls. 21,112 $
136 1391 تايلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,935 254,057,461 Rls. 10,354 $
137 1391 تايلند 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 914 251,683,157 Rls. 20,529 $
138 1391 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 17,000 240,881,415 Rls. 19,648 $
139 1391 تايلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,019 239,316,609 Rls. 19,520 $
140 1391 تايلند 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 536 235,952,895 Rls. 19,246 $
141 1391 تايلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 948 233,605,077 Rls. 19,054 $
142 1391 تايلند 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 15,057 230,408,310 Rls. 18,794 $
143 1391 تايلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 16,680 227,770,696 Rls. 18,578 $
144 1391 تايلند 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 1,150 222,470,892 Rls. 11,481 $
145 1391 تايلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 22,695 217,869,878 Rls. 17,771 $
146 1391 تايلند 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 2,350 215,424,145 Rls. 17,571 $
147 1391 تايلند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 3,300 214,877,129 Rls. 17,527 $
148 1391 تايلند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 41,180 211,508,252 Rls. 17,252 $
149 1391 تايلند 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 11,225 210,463,050 Rls. 17,167 $
150 1391 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,890 210,155,588 Rls. 16,273 $
151 1391 تايلند 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,711 204,299,475 Rls. 16,664 $
152 1391 تايلند 54024500 نخ هاي يک لا ازنايلون ياساير پلي آميدها غيراز نخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 8,016 202,910,144 Rls. 16,551 $
153 1391 تايلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,780 196,695,184 Rls. 16,044 $
154 1391 تايلند 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 366 193,905,864 Rls. 15,816 $
155 1391 تايلند 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 2,000 191,029,808 Rls. 15,582 $
156 1391 تايلند 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 6,760 190,228,550 Rls. 15,516 $
157 1391 تايلند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 352 189,548,771 Rls. 15,461 $
158 1391 تايلند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,380 180,900,568 Rls. 14,755 $
159 1391 تايلند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 608 175,623,376 Rls. 7,150 $
160 1391 تايلند 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 3,217 174,202,999 Rls. 14,209 $
161 1391 تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,141 174,159,967 Rls. 14,206 $
162 1391 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 101 168,754,825 Rls. 13,765 $
163 1391 تايلند 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 5,008 168,190,000 Rls. 13,719 $
164 1391 تايلند 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 5,080 164,730,662 Rls. 13,436 $
165 1391 تايلند 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 4,761 164,196,766 Rls. 13,393 $
166 1391 تايلند 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 4,603 163,629,351 Rls. 7,162 $
167 1391 تايلند 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 8,700 153,290,744 Rls. 12,503 $
168 1391 تايلند 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,485 148,801,459 Rls. 12,137 $
169 1391 تايلند 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 982 138,541,810 Rls. 6,973 $
170 1391 تايلند 70031220 ورق هاي ومسلح نشده باسيم ا زشيشه ريختگي وشيشه تخت شده دا را ي لايه ياپوشش غيرا نعکاسي 317 137,602,100 Rls. 11,224 $
171 1391 تايلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 409 132,131,548 Rls. 5,373 $
172 1391 تايلند 87112010 موتورسيكلت ا ز نوع دوزمانه ،باحجم سيلندر 50تا250سانتيمتر مكعب 730 131,997,335 Rls. 9,267 $
173 1391 تايلند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 150 130,896,363 Rls. 10,677 $
174 1391 تايلند 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 8,120 130,606,000 Rls. 10,653 $
175 1391 تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 706 127,590,704 Rls. 5,887 $
176 1391 تايلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 224 127,378,354 Rls. 10,390 $
177 1391 تايلند 90330020 ساير ترموكوبلکها 540 123,679,280 Rls. 11,431 $
178 1391 تايلند 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,450 122,808,694 Rls. 5,010 $
179 1391 تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,739 120,275,591 Rls. 9,810 $
180 1391 تايلند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 296 118,349,001 Rls. 4,812 $
181 1391 تايلند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 495 114,834,517 Rls. 9,367 $
182 1391 تايلند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 255 114,785,891 Rls. 4,701 $
183 1391 تايلند 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,465 113,885,991 Rls. 9,289 $
184 1391 تايلند 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 1,050 110,959,130 Rls. 9,051 $
185 1391 تايلند 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 499 108,460,020 Rls. 4,416 $
186 1391 تايلند 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 200 106,441,256 Rls. 4,382 $
187 1391 تايلند 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 750 105,709,384 Rls. 8,622 $
188 1391 تايلند 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,400 105,194,980 Rls. 8,580 $
189 1391 تايلند 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 1,900 104,867,136 Rls. 8,554 $
190 1391 تايلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 709 100,231,460 Rls. 4,075 $
191 1391 تايلند 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 420 97,090,000 Rls. 7,919 $
192 1391 تايلند 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 3,112 96,623,634 Rls. 7,881 $
193 1391 تايلند 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,536 93,714,460 Rls. 3,810 $
194 1391 تايلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,460 92,409,750 Rls. 7,538 $
195 1391 تايلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 740 92,331,360 Rls. 7,531 $
196 1391 تايلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 2,813 89,671,482 Rls. 7,314 $
197 1391 تايلند 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 2,800 89,034,400 Rls. 7,262 $
198 1391 تايلند 71042090 سنگهايسنتتيک گرا نبهاونيمه گرا نبهاغيرمذکورکارنشده ياا ره وهموا رشده بجزفيروزه مصنوعي 97 88,489,844 Rls. 5,208 $
199 1391 تايلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,524 88,450,714 Rls. 4,686 $
200 1391 تايلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,520 88,121,476 Rls. 7,188 $
201 1391 تايلند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 400 87,074,072 Rls. 7,102 $
202 1391 تايلند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 4,500 83,423,572 Rls. 6,805 $
203 1391 تايلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,040 83,291,988 Rls. 6,794 $
204 1391 تايلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 859 82,208,146 Rls. 6,705 $
205 1391 تايلند 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,850 80,567,940 Rls. 3,280 $
206 1391 تايلند 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 1,200 79,595,598 Rls. 6,492 $
207 1391 تايلند 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 5,950 77,008,125 Rls. 6,281 $
208 1391 تايلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,138 75,686,841 Rls. 6,173 $
209 1391 تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 3,948 74,393,690 Rls. 6,068 $
210 1391 تايلند 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 590 73,587,486 Rls. 6,002 $
211 1391 تايلند 32121000 ورقهکهاي داغکزني 560 68,761,698 Rls. 2,800 $
212 1391 تايلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 295 68,318,846 Rls. 5,573 $
213 1391 تايلند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 6,826 67,563,868 Rls. 5,511 $
214 1391 تايلند 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,496 66,086,957 Rls. 5,390 $
215 1391 تايلند 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 20 63,349,560 Rls. 2,583 $
216 1391 تايلند 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2,370 62,939,956 Rls. 5,134 $
217 1391 تايلند 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 965 58,550,876 Rls. 4,776 $
218 1391 تايلند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,215 57,950,342 Rls. 5,547 $
219 1391 تايلند 40151920 دستكش معاينه 1,568 56,517,884 Rls. 4,610 $
220 1391 تايلند 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 3,475 56,369,947 Rls. 4,598 $
221 1391 تايلند 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,208 56,302,944 Rls. 4,592 $
222 1391 تايلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 800 56,114,754 Rls. 5,033 $
223 1391 تايلند 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 2,553 52,956,947 Rls. 4,319 $
224 1391 تايلند 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,700 50,846,812 Rls. 4,147 $
225 1391 تايلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 460 50,674,855 Rls. 4,133 $
226 1391 تايلند 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 1,849 48,723,837 Rls. 3,974 $
227 1391 تايلند 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 75 48,233,916 Rls. 1,967 $
228 1391 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 900 47,883,700 Rls. 2,627 $
229 1391 تايلند 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 315 46,642,856 Rls. 4,286 $
230 1391 تايلند 62033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 180 46,222,347 Rls. 3,770 $
231 1391 تايلند 95069110 دستگاه TRAD MILL 170 45,400,431 Rls. 3,703 $
232 1391 تايلند 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 180 43,740,615 Rls. 3,568 $
233 1391 تايلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 989 43,617,402 Rls. 3,558 $
234 1391 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 114 43,203,643 Rls. 3,524 $
235 1391 تايلند 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 100 42,003,000 Rls. 1,708 $
236 1391 تايلند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 855 41,697,514 Rls. 3,401 $
237 1391 تايلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,376 41,313,319 Rls. 3,370 $
238 1391 تايلند 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 71 41,247,061 Rls. 2,873 $
239 1391 تايلند 25081000 بنتونيت 10,300 41,177,052 Rls. 3,359 $
240 1391 تايلند 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 423 39,478,051 Rls. 3,220 $
241 1391 تايلند 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 123 37,172,300 Rls. 3,032 $
242 1391 تايلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 110 36,717,787 Rls. 2,995 $
243 1391 تايلند 48205000 آلبوم برا ي نمونه يابرا ي کلکسيون ا زکاغذ يامقوا 1,500 35,282,834 Rls. 2,878 $
244 1391 تايلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 223 34,800,000 Rls. 2,839 $
245 1391 تايلند 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 106 34,700,515 Rls. 1,411 $
246 1391 تايلند 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 160 33,817,467 Rls. 2,758 $
247 1391 تايلند 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 3,200 33,533,469 Rls. 2,735 $
248 1391 تايلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 32,866,992 Rls. 2,681 $
249 1391 تايلند 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,171 32,726,034 Rls. 2,669 $
250 1391 تايلند 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 325 32,386,023 Rls. 2,642 $
251 1391 تايلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 75 31,535,007 Rls. 2,572 $
252 1391 تايلند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,200 30,638,822 Rls. 2,499 $
253 1391 تايلند 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 160 28,819,520 Rls. 2,351 $
254 1391 تايلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 24 28,633,760 Rls. 1,166 $
255 1391 تايلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 515 28,151,932 Rls. 2,296 $
256 1391 تايلند 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 846 27,768,350 Rls. 2,265 $
257 1391 تايلند 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 400 27,069,500 Rls. 2,208 $
258 1391 تايلند 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي انواع موتورسيکلت 365 26,973,361 Rls. 2,200 $
259 1391 تايلند 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 130 26,704,315 Rls. 2,178 $
260 1391 تايلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 676 25,258,665 Rls. 2,060 $
261 1391 تايلند 32072010 لعابکها 100 25,052,137 Rls. 1,021 $
262 1391 تايلند 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 80 23,841,715 Rls. 1,945 $
263 1391 تايلند 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 160 23,034,511 Rls. 2,204 $
264 1391 تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 102 22,995,843 Rls. 1,876 $
265 1391 تايلند 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 120 22,749,016 Rls. 1,856 $
266 1391 تايلند 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 70 22,245,273 Rls. 905 $
267 1391 تايلند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 13 22,000,000 Rls. 1,794 $
268 1391 تايلند 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 21 20,912,257 Rls. 850 $
269 1391 تايلند 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 39 20,179,433 Rls. 1,646 $
270 1391 تايلند 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 145 18,951,973 Rls. 1,546 $
271 1391 تايلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 45 17,982,438 Rls. 1,467 $
272 1391 تايلند 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 118 17,533,029 Rls. 1,430 $
273 1391 تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 240 17,249,820 Rls. 1,407 $
274 1391 تايلند 90261010 فلومتر 130 17,170,000 Rls. 1,400 $
275 1391 تايلند 76061290 سايرصفحه ، ورق ونوار از آلياژهاي آلومينيوم به غيرازاندود شده با آلومينيوم سيليس 75 17,061,704 Rls. 1,392 $
276 1391 تايلند 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 147 16,781,610 Rls. 1,369 $
277 1391 تايلند 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 32 16,433,739 Rls. 669 $
278 1391 تايلند 90041000 عينک آفتابي 150 16,165,545 Rls. 1,319 $
279 1391 تايلند 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 69 16,090,166 Rls. 1,312 $
280 1391 تايلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 737 16,017,691 Rls. 1,307 $
281 1391 تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 30 15,865,976 Rls. 1,294 $
282 1391 تايلند 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 678 15,463,232 Rls. 1,261 $
283 1391 تايلند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 95 14,580,698 Rls. 1,189 $
284 1391 تايلند 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 100 14,309,125 Rls. 1,167 $
285 1391 تايلند 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 291 13,752,841 Rls. 1,122 $
286 1391 تايلند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 123 13,271,857 Rls. 1,083 $
287 1391 تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 230 12,880,298 Rls. 1,051 $
288 1391 تايلند 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 340 12,870,746 Rls. 1,050 $
289 1391 تايلند 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف , که درجاي ديگرگفته نشده 88 12,859,014 Rls. 1,049 $
290 1391 تايلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 453 12,766,285 Rls. 1,041 $
291 1391 تايلند 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 94 12,670,052 Rls. 1,033 $
292 1391 تايلند 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 22 12,434,149 Rls. 1,014 $
293 1391 تايلند 87119000 موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار . 85 12,321,300 Rls. 1,005 $
294 1391 تايلند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 81 12,003,410 Rls. 979 $
295 1391 تايلند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 110 11,538,770 Rls. 941 $
296 1391 تايلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 255 11,335,596 Rls. 925 $
297 1391 تايلند 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 70 10,534,712 Rls. 859 $
298 1391 تايلند 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 20 10,411,499 Rls. 849 $
299 1391 تايلند 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 50 9,861,888 Rls. 804 $
300 1391 تايلند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 30 9,740,487 Rls. 794 $
مجموع کل
24,971,286,111 ريال
مجموع کل
1,780,612 دلار