آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 جمهوري متحده تانزانيا 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 693,000 161,880,000,000 Rls. 6,600,280 $
2 1391 جمهوري متحده تانزانيا 24013000 آخال توتون و تنباکو 495,000 6,508,932,850 Rls. 530,908 $
3 1391 جمهوري متحده تانزانيا 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 24,000 382,460,345 Rls. 31,196 $
4 1391 جمهوري متحده تانزانيا 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 24,000 362,756,345 Rls. 29,589 $
5 1391 جمهوري متحده تانزانيا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 12 3,326,751 Rls. 271 $
مجموع کل
169,137,476,291 ريال
مجموع کل
7,192,244 دلار