آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 سودان 13012000 صمغ عربي طبيعي 100,000 1,704,357,600 Rls. 139,018 $
2 1391 سودان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 3,000 32,899,292 Rls. 2,983 $
3 1391 سودان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 110 17,211,007 Rls. 859 $
4 1391 سودان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 75 15,421,333 Rls. 1,258 $
5 1391 سودان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 60 14,712,000 Rls. 1,200 $
مجموع کل
1,784,601,232 ريال
مجموع کل
145,318 دلار