آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 فدراسيون روسيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 602 53,579,452 Rls. 2,179 $
202 1391 فدراسيون روسيه 90051000 دوربين دوچشمي 200 52,365,525 Rls. 4,271 $
203 1391 فدراسيون روسيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,217 48,218,683 Rls. 3,933 $
204 1391 فدراسيون روسيه 85176220 كارت مودم باسيم 15 46,567,246 Rls. 3,798 $
205 1391 فدراسيون روسيه 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 45 46,400,000 Rls. 3,785 $
206 1391 فدراسيون روسيه 85340000 مدا رهاي چاپي 1 40,063,085 Rls. 3,268 $
207 1391 فدراسيون روسيه 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 788 38,965,056 Rls. 3,178 $
208 1391 فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 200 37,103,478 Rls. 3,026 $
209 1391 فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 95 34,657,590 Rls. 1,412 $
210 1391 فدراسيون روسيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 34,206,765 Rls. 2,790 $
211 1391 فدراسيون روسيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 600 30,680,037 Rls. 2,502 $
212 1391 فدراسيون روسيه 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 198 30,440,374 Rls. 2,483 $
213 1391 فدراسيون روسيه 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 8 28,310,529 Rls. 1,151 $
214 1391 فدراسيون روسيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 850 28,277,383 Rls. 2,306 $
215 1391 فدراسيون روسيه 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4 28,177,551 Rls. 2,298 $
216 1391 فدراسيون روسيه 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 6 27,125,653 Rls. 1,106 $
217 1391 فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 300 25,855,258 Rls. 2,109 $
218 1391 فدراسيون روسيه 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 21 25,587,729 Rls. 2,087 $
219 1391 فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 154 24,737,908 Rls. 2,018 $
220 1391 فدراسيون روسيه 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 45 24,717,470 Rls. 2,016 $
221 1391 فدراسيون روسيه 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 227 24,680,790 Rls. 2,013 $
222 1391 فدراسيون روسيه 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 850 20,943,764 Rls. 1,708 $
223 1391 فدراسيون روسيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 1,160 20,710,806 Rls. 1,689 $
224 1391 فدراسيون روسيه 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 60 17,798,197 Rls. 1,452 $
225 1391 فدراسيون روسيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 380 17,140,804 Rls. 894 $
226 1391 فدراسيون روسيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 186 16,017,690 Rls. 1,307 $
227 1391 فدراسيون روسيه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 50 15,795,951 Rls. 1,452 $
228 1391 فدراسيون روسيه 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 1 14,853,365 Rls. 1,212 $
229 1391 فدراسيون روسيه 30064050 كامپوزيت 17 14,785,560 Rls. 1,206 $
230 1391 فدراسيون روسيه 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 20 12,321,300 Rls. 1,005 $
231 1391 فدراسيون روسيه 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 29 11,186,711 Rls. 912 $
232 1391 فدراسيون روسيه 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 30 10,571,675 Rls. 862 $
233 1391 فدراسيون روسيه 90179000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و ا ندا زه گيري مشمول 9017 49 10,097,934 Rls. 824 $
234 1391 فدراسيون روسيه 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 35 9,364,188 Rls. 764 $
235 1391 فدراسيون روسيه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 40 9,193,920 Rls. 750 $
236 1391 فدراسيون روسيه 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 10 7,047,836 Rls. 575 $
237 1391 فدراسيون روسيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 100 5,125,660 Rls. 418 $
238 1391 فدراسيون روسيه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 7 4,842,270 Rls. 395 $
239 1391 فدراسيون روسيه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1 4,390,684 Rls. 358 $
240 1391 فدراسيون روسيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 14 4,128,772 Rls. 168 $
241 1391 فدراسيون روسيه 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 400 3,794,960 Rls. 310 $
242 1391 فدراسيون روسيه 85164000 ا توي برقي 8 3,289,787 Rls. 268 $
243 1391 فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 42 3,240,581 Rls. 264 $
244 1391 فدراسيون روسيه 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 8 2,033,015 Rls. 166 $
245 1391 فدراسيون روسيه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2 1,801,045 Rls. 147 $
246 1391 فدراسيون روسيه 30064020 سيمان گلاس آنيوس 2 1,232,130 Rls. 101 $
247 1391 فدراسيون روسيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3 739,278 Rls. 60 $
248 1391 فدراسيون روسيه 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 7 501,510 Rls. 20 $
249 1391 فدراسيون روسيه 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 1 332,675 Rls. 27 $
مجموع کل
973,999,629 ريال
مجموع کل
73,045 دلار