آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 قطر 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 9,623 115,613,896,333 Rls. 5,631,928 $
2 1391 قطر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,966,433 51,044,547,805 Rls. 4,163,503 $
3 1391 قطر 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 39,100 13,298,087,435 Rls. 620,785 $
4 1391 قطر 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 510,000 12,302,839,294 Rls. 1,003,494 $
5 1391 قطر 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,803 9,787,161,168 Rls. 398,192 $
6 1391 قطر 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 659,000 8,888,484,923 Rls. 724,999 $
7 1391 قطر 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 338,000 8,192,943,269 Rls. 668,266 $
8 1391 قطر 84134000 تلمبه هاي بتون 269,000 7,367,412,060 Rls. 600,931 $
9 1391 قطر 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 290 7,153,728,855 Rls. 294,477 $
10 1391 قطر 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 272,000 6,507,402,578 Rls. 530,783 $
11 1391 قطر 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 70,000 4,903,977,312 Rls. 399,998 $
12 1391 قطر 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 204,000 4,804,996,456 Rls. 391,925 $
13 1391 قطر 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 42,000 4,280,317,400 Rls. 349,129 $
14 1391 قطر 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 18,545 4,113,000,000 Rls. 167,693 $
15 1391 قطر 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 61 3,654,064,232 Rls. 148,921 $
16 1391 قطر 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 9,425 3,473,892,933 Rls. 283,352 $
17 1391 قطر 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 400 3,470,284,438 Rls. 141,103 $
18 1391 قطر 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,000 3,272,762,469 Rls. 266,946 $
19 1391 قطر 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 100,000 2,699,812,780 Rls. 220,213 $
20 1391 قطر 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 108 2,524,813,366 Rls. 205,939 $
21 1391 قطر 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 200,000 2,501,038,016 Rls. 204,000 $
22 1391 قطر 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 78 2,500,122,000 Rls. 102,000 $
23 1391 قطر 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 56,000 2,235,026,550 Rls. 182,302 $
24 1391 قطر 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 333 2,207,549,434 Rls. 143,460 $
25 1391 قطر 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 154 2,182,790,280 Rls. 114,254 $
26 1391 قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 141 1,919,900,169 Rls. 82,315 $
27 1391 قطر 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,078 1,776,783,025 Rls. 72,342 $
28 1391 قطر 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 190 1,610,950,000 Rls. 65,587 $
29 1391 قطر 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 102,000 1,490,624,000 Rls. 121,584 $
30 1391 قطر 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 271 1,109,047,192 Rls. 83,022 $
31 1391 قطر 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 850 1,071,572,816 Rls. 87,404 $
32 1391 قطر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,904 943,910,251 Rls. 71,163 $
33 1391 قطر 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 45,000 816,102,000 Rls. 66,566 $
34 1391 قطر 84295219 بيل مکانيکي مستعمل ،به قدرت 155اسب بخار وکمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 12,000 767,740,000 Rls. 62,622 $
35 1391 قطر 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 25,000 726,368,800 Rls. 59,247 $
36 1391 قطر 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 93 654,800,000 Rls. 53,409 $
37 1391 قطر 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 197 632,381,349 Rls. 51,581 $
38 1391 قطر 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 200 595,672,244 Rls. 24,253 $
39 1391 قطر 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,850 593,367,543 Rls. 48,399 $
40 1391 قطر 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 70 574,994,000 Rls. 46,900 $
41 1391 قطر 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 4,299 564,764,613 Rls. 39,240 $
42 1391 قطر 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 67 549,493,883 Rls. 25,234 $
43 1391 قطر 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 115 514,877,090 Rls. 41,997 $
44 1391 قطر 03073100 صدف دو كفه اي (گونه perna، گونه Mytilus) ، Musselsزنده، تازه يا سرد كرده 2,968 490,931,064 Rls. 26,992 $
45 1391 قطر 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,000 465,932,093 Rls. 38,004 $
46 1391 قطر 85261000 دستگاههاي را دا ر 18 464,703,040 Rls. 37,904 $
47 1391 قطر 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 21,000 460,976,000 Rls. 37,600 $
48 1391 قطر 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 9,095 445,669,732 Rls. 36,352 $
49 1391 قطر 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 1,870 442,435,976 Rls. 18,014 $
50 1391 قطر 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 705 401,862,194 Rls. 16,351 $
51 1391 قطر 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 33,000 400,560,000 Rls. 32,672 $
52 1391 قطر 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,320 390,229,890 Rls. 31,830 $
53 1391 قطر 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 10 385,451,903 Rls. 31,440 $
54 1391 قطر 03072100 حلزون (Scallops) همچنين حلزون ملكه (Queen Scallops) از جنس Pecten Chlamys يا Placopecten زنده، تازه يا سردكرده 1,924 382,547,778 Rls. 17,403 $
55 1391 قطر 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 3,389 380,248,184 Rls. 31,015 $
56 1391 قطر 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 50 311,140,184 Rls. 16,188 $
57 1391 قطر 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,500 307,161,000 Rls. 25,054 $
58 1391 قطر 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 30 291,594,214 Rls. 23,784 $
59 1391 قطر 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,140 280,812,410 Rls. 22,905 $
60 1391 قطر 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 20 240,096,785 Rls. 9,775 $
61 1391 قطر 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,800 232,940,000 Rls. 19,000 $
62 1391 قطر 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 1,537 194,106,129 Rls. 7,903 $
63 1391 قطر 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 566 192,394,772 Rls. 15,693 $
64 1391 قطر 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 752 179,435,111 Rls. 7,294 $
65 1391 قطر 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 403 177,372,202 Rls. 8,348 $
66 1391 قطر 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 150 166,622,000 Rls. 6,775 $
67 1391 قطر 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 540 162,683,819 Rls. 6,633 $
68 1391 قطر 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 300 133,531,323 Rls. 5,431 $
69 1391 قطر 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 110 128,569,148 Rls. 10,487 $
70 1391 قطر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 900 124,715,095 Rls. 10,173 $
71 1391 قطر 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 268 114,403,197 Rls. 6,184 $
72 1391 قطر 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 500 111,158,527 Rls. 4,523 $
73 1391 قطر 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 173 102,033,417 Rls. 5,415 $
74 1391 قطر 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 15 101,388,375 Rls. 4,125 $
75 1391 قطر 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 300 99,643,080 Rls. 4,054 $
76 1391 قطر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 50 90,413,700 Rls. 7,375 $
77 1391 قطر 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 560 88,417,649 Rls. 7,212 $
78 1391 قطر 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 7 75,247,320 Rls. 6,138 $
79 1391 قطر 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 12 75,212,842 Rls. 6,135 $
80 1391 قطر 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9 69,525,651 Rls. 5,671 $
81 1391 قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 109 63,651,040 Rls. 5,192 $
82 1391 قطر 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 50 61,300,000 Rls. 5,000 $
83 1391 قطر 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 17 60,770,606 Rls. 3,396 $
84 1391 قطر 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 6 58,969,981 Rls. 2,401 $
85 1391 قطر 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 96 53,107,000 Rls. 2,163 $
86 1391 قطر 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 25 49,732,047 Rls. 4,056 $
87 1391 قطر 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 1,000 48,693,777 Rls. 3,972 $
88 1391 قطر 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12 43,858,927 Rls. 3,577 $
89 1391 قطر 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 200 43,400,000 Rls. 3,540 $
90 1391 قطر 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 90 42,198,157 Rls. 3,442 $
91 1391 قطر 85044030 منبع تغذيه را يانه 52 40,167,438 Rls. 3,276 $
92 1391 قطر 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 143 35,718,793 Rls. 2,913 $
93 1391 قطر 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 134 35,221,350 Rls. 2,873 $
94 1391 قطر 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 13 32,255,108 Rls. 1,313 $
95 1391 قطر 21069010 ا ستابيلايزر 255 28,753,563 Rls. 1,169 $
96 1391 قطر 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 380 28,100,000 Rls. 1,142 $
97 1391 قطر 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 80 26,520,118 Rls. 2,163 $
98 1391 قطر 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 190 22,967,084 Rls. 1,873 $
99 1391 قطر 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 8 21,968,233 Rls. 1,792 $
100 1391 قطر 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 240 21,720,000 Rls. 1,772 $
101 1391 قطر 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 3 21,699,949 Rls. 1,770 $
102 1391 قطر 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 50 20,800,000 Rls. 1,697 $
103 1391 قطر 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1 20,152,988 Rls. 1,644 $
104 1391 قطر 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 490 18,629,805 Rls. 1,520 $
105 1391 قطر 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5 16,793,538 Rls. 1,370 $
106 1391 قطر 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 40 15,990,000 Rls. 1,304 $
107 1391 قطر 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 170 15,062,500 Rls. 1,229 $
108 1391 قطر 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 17 13,570,000 Rls. 1,107 $
109 1391 قطر 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 38 12,220,000 Rls. 997 $
110 1391 قطر 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 11 10,275,964 Rls. 838 $
111 1391 قطر 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 40 9,950,866 Rls. 812 $
112 1391 قطر 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 47 9,691,022 Rls. 394 $
113 1391 قطر 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 28 9,414,697 Rls. 768 $
114 1391 قطر 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 100 9,068,476 Rls. 740 $
115 1391 قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 9,037,500 Rls. 737 $
116 1391 قطر 90321000 ترموستات 2 8,881,855 Rls. 724 $
117 1391 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 128 8,042,069 Rls. 656 $
118 1391 قطر 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 2 7,257,879 Rls. 592 $
119 1391 قطر 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 35 5,868,190 Rls. 479 $
120 1391 قطر 55129900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده, ا زنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره سنتيك 9 5,056,356 Rls. 412 $
121 1391 قطر 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 33 5,008,666 Rls. 409 $
122 1391 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13 4,683,710 Rls. 382 $
123 1391 قطر 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 9 3,937,782 Rls. 321 $
124 1391 قطر 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 20 3,055,185 Rls. 249 $
125 1391 قطر 27101910 روغن موتور 9 3,019,574 Rls. 246 $
126 1391 قطر 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1 2,629,817 Rls. 215 $
مجموع کل
316,145,337,775 ريال
مجموع کل
19,747,942 دلار