آمار کل " واردات از" کشور "موريس" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 موريس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 98 694,530,740 Rls. 56,650 $
2 1391 موريس 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,000 73,569,563 Rls. 6,001 $
مجموع کل
768,100,303 ريال
مجموع کل
62,651 دلار