آمار کل " واردات از" کشور "پاراگوئه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 پاراگوئه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 6,000 186,501,615 Rls. 15,212 $
مجموع کل
186,501,615 ريال
مجموع کل
15,212 دلار