آمار کل " واردات از" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 82,821,044 53,276,051,412,423 Rls. 2,141,644,420 $
2 1392 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,319,729,764 42,289,271,872,960 Rls. 1,702,060,867 $
3 1392 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 1,167,365,774 18,004,487,329,349 Rls. 724,323,061 $
4 1392 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 10,816,443 13,844,306,769,536 Rls. 553,926,124 $
5 1392 سوئيس 10051020 دانه ذرت دامي . 1,411,471,799 13,393,481,886,628 Rls. 538,586,801 $
6 1392 آرژانتين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 10,954,569,157,001 Rls. 440,561,800 $
7 1392 انگلستان 10051020 دانه ذرت دامي . 924,939,501 9,311,399,424,813 Rls. 374,247,910 $
8 1392 هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 469,535,175 8,859,681,862,696 Rls. 358,152,827 $
9 1392 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 636,083,725 8,798,621,776,612 Rls. 353,763,170 $
10 1392 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 359,989,794 8,419,059,270,673 Rls. 340,302,505 $
11 1392 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 526,278,216 7,844,014,456,425 Rls. 315,362,097 $
12 1392 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 252,300,000 7,622,981,973,524 Rls. 308,044,655 $
13 1392 تيمورشرقي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,837 7,573,375,518,884 Rls. 304,506,273 $
14 1392 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 376,375,000 6,261,640,919,093 Rls. 252,225,898 $
15 1392 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,937,514 5,822,614,998,149 Rls. 234,711,516 $
16 1392 چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 30,317,842 5,400,561,185,715 Rls. 216,462,739 $
17 1392 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 38,199,121 4,982,948,991,270 Rls. 200,303,595 $
18 1392 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 42,579,829 4,858,096,295,045 Rls. 195,664,092 $
19 1392 پاکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 177,623,291 4,808,851,509,306 Rls. 193,760,464 $
20 1392 سوئيس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 1,569,433 4,784,512,964,445 Rls. 192,950,203 $
21 1392 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 36,640,220 4,773,741,285,621 Rls. 193,052,773 $
22 1392 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 498,584,655 4,733,866,929,261 Rls. 190,781,944 $
23 1392 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 306,919,320 4,717,532,455,609 Rls. 189,196,200 $
24 1392 فرانسه 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 179 4,642,654,799,558 Rls. 187,279,356 $
25 1392 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,739,118 4,610,046,973,453 Rls. 185,594,484 $
26 1392 چين 31031000 سوپر فسفاتکها 352,925,960 4,580,333,581,433 Rls. 184,550,929 $
27 1392 ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 239,615,240 4,580,187,577,367 Rls. 184,864,191 $
28 1392 سوئيس 10011100 دانه گندم سخت 457,779,704 4,577,703,969,815 Rls. 185,319,640 $
29 1392 امارات متحده عربي 10011100 دانه گندم سخت 489,554,598 4,415,367,402,805 Rls. 177,870,026 $
30 1392 هلند 10051020 دانه ذرت دامي . 433,708,122 4,384,381,081,592 Rls. 176,810,892 $
31 1392 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 164,931,863 4,312,687,986,989 Rls. 174,104,917 $
32 1392 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 166,662,517 4,254,568,201,392 Rls. 171,821,273 $
33 1392 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,429,952 4,198,346,873,232 Rls. 168,568,308 $
34 1392 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 320,580,000 3,925,503,125,418 Rls. 158,115,218 $
35 1392 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 87,734,631 3,762,974,856,269 Rls. 155,478,552 $
36 1392 آلمان 10011100 دانه گندم سخت 418,412,931 3,736,518,981,111 Rls. 150,482,632 $
37 1392 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 278,245,455 3,617,896,431,824 Rls. 146,190,569 $
38 1392 انگلستان 10011100 دانه گندم سخت 377,769,147 3,519,737,523,161 Rls. 142,257,353 $
39 1392 امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 25,301,377 3,479,163,766,993 Rls. 140,494,608 $
40 1392 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 961,032 3,442,018,959,595 Rls. 138,633,100 $
41 1392 فدراسيون روسيه 10011100 دانه گندم سخت 387,093,326 3,419,356,239,894 Rls. 135,470,970 $
42 1392 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 499,181 3,389,362,589,957 Rls. 136,530,041 $
43 1392 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 61,131,358 3,367,737,317,492 Rls. 135,505,245 $
44 1392 چين 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 1,534,649 3,240,835,756,559 Rls. 131,122,795 $
45 1392 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 5,645,256 3,085,615,281,188 Rls. 124,939,252 $
46 1392 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,278,957 3,052,893,758,032 Rls. 123,102,233 $
47 1392 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 180,793,320 3,043,882,002,104 Rls. 122,778,994 $
48 1392 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 109,754,540 3,019,964,627,832 Rls. 121,593,014 $
49 1392 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 25,609,831 2,962,560,774,273 Rls. 119,203,817 $
50 1392 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 408,750 2,951,407,568,251 Rls. 118,109,130 $
51 1392 چين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 14,770,078 2,924,355,334,012 Rls. 120,494,061 $
52 1392 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 233,293,247 2,901,807,695,598 Rls. 116,562,923 $
53 1392 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 192,969,587 2,867,976,265,523 Rls. 115,376,062 $
54 1392 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 139,402,358 2,808,244,907,432 Rls. 112,832,900 $
55 1392 چين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 121,347,185 2,702,480,054,965 Rls. 108,482,925 $
56 1392 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 94,500,000 2,690,799,459,410 Rls. 104,167,802 $
57 1392 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 78,266,169 2,619,349,528,329 Rls. 105,506,453 $
58 1392 امارات متحده عربي 84119990 ساير 4,471,947 2,618,598,261,941 Rls. 108,301,714 $
59 1392 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 15,607,674 2,591,863,578,559 Rls. 104,293,688 $
60 1392 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 76,811,481 2,538,335,127,158 Rls. 102,529,021 $
61 1392 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 115,194,086 2,530,615,762,489 Rls. 101,737,674 $
62 1392 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 152,560,800 2,430,489,480,003 Rls. 97,955,218 $
63 1392 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 921,972 2,424,599,984,565 Rls. 97,746,788 $
64 1392 سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 277,292,490 2,422,741,300,204 Rls. 97,756,360 $
65 1392 چين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 313,828,000 2,409,595,453,989 Rls. 96,894,301 $
66 1392 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 587,858 2,395,858,166,239 Rls. 96,547,814 $
67 1392 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 67,681,962 2,309,605,644,605 Rls. 93,125,388 $
68 1392 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 136,931,401 2,286,775,204,999 Rls. 92,295,560 $
69 1392 سوئد 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 1,382,269 2,251,333,904,790 Rls. 90,691,874 $
70 1392 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 80,091,373 2,233,622,264,488 Rls. 89,735,508 $
71 1392 ليتواني 10011100 دانه گندم سخت 257,632,195 2,229,300,233,256 Rls. 89,821,589 $
72 1392 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 178,786,000 2,224,907,982,793 Rls. 89,412,265 $
73 1392 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 34,192,213 2,203,712,881,440 Rls. 88,516,146 $
74 1392 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 126,404,509 2,164,310,289,430 Rls. 86,734,684 $
75 1392 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,434,774 2,159,928,192,239 Rls. 86,731,694 $
76 1392 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 22,578,278 2,155,589,719,611 Rls. 86,693,034 $
77 1392 ترکيه 10011100 دانه گندم سخت 208,543,330 2,127,596,905,861 Rls. 86,057,600 $
78 1392 چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,386,902 2,108,291,392,090 Rls. 84,599,509 $
79 1392 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 104,514 2,097,457,273,219 Rls. 84,039,458 $
80 1392 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 240,400,000 2,076,706,903,930 Rls. 83,984,307 $
81 1392 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,392,385 2,068,077,664,548 Rls. 82,998,206 $
82 1392 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 129,448,754 2,047,216,053,585 Rls. 82,622,843 $
83 1392 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 535,689 1,989,772,861,007 Rls. 80,140,217 $
84 1392 برزيل 10051020 دانه ذرت دامي . 246,759,145 1,988,460,589,124 Rls. 79,986,008 $
85 1392 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 67,395,892 1,984,457,524,919 Rls. 79,869,186 $
86 1392 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,914,158 1,980,176,247,272 Rls. 79,869,809 $
87 1392 سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 15,185,666 1,970,577,473,986 Rls. 79,143,999 $
88 1392 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,076,532 1,924,303,123,377 Rls. 77,650,864 $
89 1392 چين 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 10,689,797 1,922,830,192,712 Rls. 77,513,325 $
90 1392 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 40,311,696 1,900,938,756,539 Rls. 76,701,338 $
91 1392 چين 85256030 دستگاهکهاي گيرنده، فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS (1+1+1) 920,801 1,893,700,878,791 Rls. 76,302,995 $
92 1392 چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 265,855 1,889,772,325,528 Rls. 76,189,756 $
93 1392 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 62,000,000 1,879,442,005,220 Rls. 75,885,979 $
94 1392 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 37,953,218 1,877,580,290,066 Rls. 75,266,996 $
95 1392 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 61,601,947 1,875,782,775,034 Rls. 75,696,703 $
96 1392 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 169,172,715 1,855,484,650,390 Rls. 74,743,397 $
97 1392 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 866,041 1,799,357,032,224 Rls. 72,097,084 $
98 1392 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 5,126,298 1,792,657,803,077 Rls. 72,141,260 $
99 1392 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 168,203 1,786,007,119,501 Rls. 71,904,523 $
100 1392 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 165,174,370 1,737,799,895,647 Rls. 69,850,972 $
101 1392 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 117,155,285 1,721,124,934,231 Rls. 69,345,902 $
102 1392 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 103,465,909 1,720,006,037,941 Rls. 69,167,403 $
103 1392 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 13,315,895 1,719,928,180,526 Rls. 69,207,636 $
104 1392 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 30,755,016 1,695,008,635,113 Rls. 68,056,617 $
105 1392 ترکيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 181,792,506 1,679,656,832,087 Rls. 67,075,366 $
106 1392 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 93,509,316 1,668,217,982,320 Rls. 67,291,291 $
107 1392 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 10,898,088 1,664,988,670,119 Rls. 67,113,489 $
108 1392 فرانسه 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 4,253,452 1,645,823,443,005 Rls. 66,617,859 $
109 1392 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 367,452 1,631,941,784,309 Rls. 65,774,501 $
110 1392 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 28,872,509 1,631,057,910,308 Rls. 65,544,055 $
111 1392 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 7,313,469 1,594,458,905,273 Rls. 64,622,481 $
112 1392 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 61,391,893 1,567,417,230,489 Rls. 63,193,700 $
113 1392 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,662,494 1,563,275,136,936 Rls. 62,939,864 $
114 1392 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 24,902,226 1,554,380,404,080 Rls. 62,329,603 $
115 1392 سوئيس 12011000 دانه لوبياي سويا 89,856,100 1,540,258,959,904 Rls. 61,836,675 $
116 1392 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,381,173 1,528,036,311,180 Rls. 61,396,095 $
117 1392 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 5,468,793 1,505,787,220,142 Rls. 60,693,110 $
118 1392 هلند 10011100 دانه گندم سخت 149,050,000 1,487,170,146,481 Rls. 60,072,815 $
119 1392 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,560,152 1,483,267,586,062 Rls. 59,443,827 $
120 1392 چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 89,666,786 1,476,490,204,373 Rls. 58,954,602 $
121 1392 بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 88,185 1,474,256,745,865 Rls. 59,194,120 $
122 1392 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,379,207 1,474,091,756,176 Rls. 59,365,899 $
123 1392 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 62,171,973 1,466,820,876,518 Rls. 59,142,203 $
124 1392 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,177,466 1,434,996,682,431 Rls. 57,669,173 $
125 1392 سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 43,000,000 1,408,598,439,529 Rls. 56,737,188 $
126 1392 ترکيه 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 7,244,331 1,406,915,740,199 Rls. 56,574,206 $
127 1392 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 633,333 1,406,444,395,894 Rls. 56,541,666 $
128 1392 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 68,902,372 1,400,128,228,939 Rls. 56,248,852 $
129 1392 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 583,516 1,367,238,243,914 Rls. 55,010,536 $
130 1392 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 6,617,136 1,342,314,896,801 Rls. 54,060,732 $
131 1392 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,708,278 1,339,350,967,411 Rls. 53,904,377 $
132 1392 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,107,795 1,339,155,910,843 Rls. 53,996,270 $
133 1392 ترکيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 86,398,000 1,317,798,970,526 Rls. 53,316,267 $
134 1392 قزاقستان 10011100 دانه گندم سخت 150,881,310 1,256,653,434,175 Rls. 50,282,021 $
135 1392 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,690,240 1,248,916,941,462 Rls. 50,359,455 $
136 1392 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 262,890 1,243,702,764,484 Rls. 50,150,064 $
137 1392 جمهوري کره 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 46,688,420 1,242,883,509,386 Rls. 50,167,577 $
138 1392 فدراسيون روسيه 10051020 دانه ذرت دامي . 150,948,413 1,229,472,000,499 Rls. 49,216,980 $
139 1392 مالزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 52,643,997 1,215,146,118,726 Rls. 49,028,778 $
140 1392 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 40,060,852 1,213,935,610,967 Rls. 48,972,712 $
141 1392 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,639,934 1,211,364,620,281 Rls. 48,754,394 $
142 1392 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 131,350,828 1,208,698,678,852 Rls. 48,599,586 $
143 1392 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 102,233 1,196,612,201,792 Rls. 48,216,692 $
144 1392 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,948,144 1,190,390,620,282 Rls. 47,638,100 $
145 1392 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,556,898 1,182,366,010,383 Rls. 47,598,416 $
146 1392 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,001,060 1,181,076,747,821 Rls. 47,561,632 $
147 1392 ترکيه 10051020 دانه ذرت دامي . 153,117,730 1,177,019,087,615 Rls. 47,355,909 $
148 1392 انگلستان 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 94,990,000 1,175,152,280,067 Rls. 47,414,358 $
149 1392 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 161,704 1,172,133,912,878 Rls. 47,189,613 $
150 1392 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 73,428,345 1,156,809,235,775 Rls. 46,725,908 $
151 1392 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 25,805,640 1,153,851,607,189 Rls. 46,346,559 $
152 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 659 1,151,318,891,081 Rls. 46,250,877 $
153 1392 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 9,608,000 1,145,530,455,524 Rls. 46,063,141 $
154 1392 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 11,044,590 1,145,449,493,818 Rls. 46,146,273 $
155 1392 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 318,966 1,141,659,804,143 Rls. 45,763,793 $
156 1392 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,586,312 1,139,822,967,469 Rls. 45,862,434 $
157 1392 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,311,870 1,138,670,335,029 Rls. 45,862,556 $
158 1392 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 15,003,806 1,137,452,322,822 Rls. 45,875,326 $
159 1392 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 16,904,080 1,137,324,201,610 Rls. 45,665,909 $
160 1392 چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 4,031,642 1,126,587,509,013 Rls. 45,317,141 $
161 1392 چين 98870442 با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان ولاستيك 8,356,602 1,125,139,120,863 Rls. 44,737,076 $
162 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,573,862 1,125,029,219,242 Rls. 45,257,186 $
163 1392 اوکراين 10051020 دانه ذرت دامي . 112,493,478 1,115,895,425,266 Rls. 44,981,438 $
164 1392 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 12,827,987 1,112,147,143,584 Rls. 44,757,731 $
165 1392 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 71,219,302 1,110,115,803,429 Rls. 44,669,071 $
166 1392 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,030,038 1,097,084,311,285 Rls. 44,269,986 $
167 1392 تايوان 29261000 اكريلونيتريل 21,428,620 1,093,863,419,423 Rls. 44,014,933 $
168 1392 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 35,062,470 1,083,956,739,220 Rls. 43,731,095 $
169 1392 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 6,211,858 1,083,828,425,979 Rls. 43,461,120 $
170 1392 چين 98870443 با ساخت داخل 31 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان ولاستيك 7,155,421 1,074,283,850,309 Rls. 45,904,484 $
171 1392 ترکيه 12011000 دانه لوبياي سويا 68,249,728 1,069,642,962,565 Rls. 43,177,773 $
172 1392 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,554,945 1,058,562,833,524 Rls. 42,489,324 $
173 1392 چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 41,235,195 1,058,528,437,679 Rls. 42,509,753 $
174 1392 پاناما 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 132,394,090 1,054,382,277,068 Rls. 42,525,079 $
175 1392 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 189,309 1,052,505,000,926 Rls. 42,345,607 $
176 1392 امارات متحده عربي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 9,909,226 1,050,240,314,838 Rls. 42,267,861 $
177 1392 امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 20,258 1,049,386,793,207 Rls. 42,260,269 $
178 1392 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,013,810 1,037,478,980,472 Rls. 41,784,691 $
179 1392 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 34,650,000 1,032,596,546,625 Rls. 41,695,802 $
180 1392 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 240,402 1,026,698,116,674 Rls. 41,431,495 $
181 1392 چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 9,659,630 1,023,843,653,225 Rls. 41,612,394 $
182 1392 هند 10039000 جو باستثناي دانه جو 125,370,727 1,017,655,782,545 Rls. 41,032,501 $
183 1392 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,622,068 1,008,437,578,838 Rls. 40,586,644 $
184 1392 برزيل 12011000 دانه لوبياي سويا 64,969,325 1,004,098,025,744 Rls. 40,420,999 $
185 1392 چين 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 4,464,960 1,000,795,375,754 Rls. 40,292,507 $
186 1392 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 34,502,528 983,040,231,631 Rls. 39,467,651 $
187 1392 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 2,053,919 979,358,847,538 Rls. 39,438,944 $
188 1392 ايالات متحده آمريکا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,510,442 974,515,181,887 Rls. 39,279,622 $
189 1392 چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 8,614,640 972,311,782,626 Rls. 39,201,637 $
190 1392 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 38,319,187 970,926,060,694 Rls. 39,074,139 $
191 1392 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,909,098 960,602,405,124 Rls. 38,477,347 $
192 1392 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,656,362 952,587,739,424 Rls. 38,540,601 $
193 1392 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50,106,683 950,500,554,536 Rls. 38,055,991 $
194 1392 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 277,595 946,640,843,018 Rls. 38,206,481 $
195 1392 سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 26,026 926,662,727,236 Rls. 37,362,756 $
196 1392 ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 70,050,000 925,664,346,078 Rls. 37,263,220 $
197 1392 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 51,072,614 925,151,908,694 Rls. 37,242,676 $
198 1392 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 3,937,986 923,526,510,952 Rls. 37,127,232 $
199 1392 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 37,089,844 921,886,098,429 Rls. 36,738,383 $
200 1392 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 32,827,483 920,114,092,217 Rls. 37,011,005 $
مجموع کل
596,556,717,869,776 ريال
مجموع کل
24,019,112,340 دلار