آمار کل " واردات از" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [11] [10]   [8] [7] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
801 1392 امارات متحده عربي 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 538,357 107,065,735,429 Rls. 4,302,093 $
802 1392 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,999,988 106,905,659,985 Rls. 4,284,796 $
803 1392 جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 2,105,897 106,849,122,651 Rls. 4,309,301 $
804 1392 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 241,560 106,703,002,038 Rls. 4,277,405 $
805 1392 امارات متحده عربي 31043000 سولفات پتاسيم 3,921,050 106,634,148,856 Rls. 4,300,558 $
806 1392 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 445,859 106,598,960,737 Rls. 4,306,955 $
807 1392 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,350,521 106,453,807,871 Rls. 4,292,508 $
808 1392 چين 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,616,312 106,266,909,262 Rls. 4,236,656 $
809 1392 چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,136,712 106,216,603,309 Rls. 4,280,913 $
810 1392 ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 291,532 106,182,916,836 Rls. 4,279,916 $
811 1392 امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,393,620 106,112,959,769 Rls. 4,269,023 $
812 1392 امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,451,992 106,090,864,959 Rls. 4,274,934 $
813 1392 امارات متحده عربي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 678,231 106,081,201,216 Rls. 4,327,526 $
814 1392 روماني 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 28,243 106,073,772,183 Rls. 4,282,375 $
815 1392 هند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 27,470 105,983,373,445 Rls. 4,272,938 $
816 1392 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 34,506 105,912,341,838 Rls. 4,274,100 $
817 1392 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,357,597 105,823,924,131 Rls. 4,255,994 $
818 1392 هند 29261000 اكريلونيتريل 2,086,983 105,812,614,636 Rls. 4,270,254 $
819 1392 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 208,800 105,668,112,658 Rls. 4,238,539 $
820 1392 ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,475,331 105,535,089,777 Rls. 4,250,879 $
821 1392 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 512,430 105,350,933,978 Rls. 4,260,730 $
822 1392 فدراسيون روسيه 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 2,600,000 105,240,388,525 Rls. 4,246,746 $
823 1392 ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 424,533 105,157,915,242 Rls. 4,219,176 $
824 1392 چين 29222910 پاراآمينوفنل گريد داروئي 1,122,141 105,120,752,676 Rls. 4,234,474 $
825 1392 امارات متحده عربي 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 899,805 105,014,327,034 Rls. 4,229,586 $
826 1392 چين 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 1,400,153 104,915,638,682 Rls. 4,226,715 $
827 1392 چين 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 769,437 104,913,851,386 Rls. 4,217,996 $
828 1392 سنگاپور 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 2,990,080 104,889,919,004 Rls. 4,235,239 $
829 1392 چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 810,162 104,841,628,075 Rls. 4,231,193 $
830 1392 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 134,933 104,825,577,120 Rls. 4,217,198 $
831 1392 امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,194,925 104,770,001,058 Rls. 4,217,652 $
832 1392 گرجستان 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 1,050,000 104,699,553,054 Rls. 4,217,959 $
833 1392 امارات متحده عربي 29141100 استن 2,944,000 104,696,931,076 Rls. 4,218,572 $
834 1392 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,957 104,580,482,271 Rls. 4,136,873 $
835 1392 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 974,797 104,558,879,681 Rls. 4,200,530 $
836 1392 چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 687,562 104,521,515,072 Rls. 4,217,545 $
837 1392 چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 887,352 104,409,513,439 Rls. 4,190,351 $
838 1392 جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 104,240,249,095 Rls. 4,183,616 $
839 1392 چين 85044020 شارژر باطري 1,023,555 104,226,101,328 Rls. 4,201,708 $
840 1392 چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,121,821 104,143,178,150 Rls. 4,194,249 $
841 1392 چين 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 5,951,477 104,042,672,520 Rls. 4,190,048 $
842 1392 چين 28362000 کربنات دي سديم 16,727,800 103,954,964,632 Rls. 4,143,322 $
843 1392 امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 2,292,719 103,712,802,632 Rls. 4,113,684 $
844 1392 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 566,402 103,641,990,010 Rls. 4,425,715 $
845 1392 چين 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 690,809 103,608,212,054 Rls. 4,609,415 $
846 1392 امارات متحده عربي 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 5,884,010 103,362,686,366 Rls. 4,169,197 $
847 1392 هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 113,558 103,347,563,235 Rls. 4,180,207 $
848 1392 اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,203,309 103,114,903,699 Rls. 4,159,221 $
849 1392 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 717,200 102,754,608,988 Rls. 4,171,974 $
850 1392 امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,940,467 102,746,363,747 Rls. 4,143,563 $
851 1392 جمهوري کره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 87,860 102,709,200,039 Rls. 4,144,944 $
852 1392 ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 39,093 102,559,080,282 Rls. 4,135,437 $
853 1392 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,803 102,550,110,619 Rls. 4,132,309 $
854 1392 منطقه آزاد کيش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 64,521 102,464,766,150 Rls. 4,135,320 $
855 1392 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 70,043 102,461,379,934 Rls. 4,119,725 $
856 1392 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,216,892 102,441,591,825 Rls. 4,113,133 $
857 1392 جمهوري کره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,057,319 102,204,477,804 Rls. 4,119,184 $
858 1392 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,826,481 102,177,583,698 Rls. 4,110,945 $
859 1392 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 328,328 102,146,718,667 Rls. 4,105,014 $
860 1392 امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,542,603 102,088,334,403 Rls. 4,157,681 $
861 1392 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 377,751 102,074,851,564 Rls. 4,120,249 $
862 1392 چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 242,957 102,073,945,733 Rls. 4,118,028 $
863 1392 ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 85,782 102,032,347,286 Rls. 4,115,683 $
864 1392 چين 85164000 ا توي برقي 692,489 101,981,557,467 Rls. 4,107,613 $
865 1392 آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 727,247 101,624,341,366 Rls. 4,089,648 $
866 1392 چين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 223,876 101,622,792,019 Rls. 4,082,746 $
867 1392 امارات متحده عربي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 3,521,678 101,500,818,465 Rls. 4,100,642 $
868 1392 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 903,923 101,401,760,644 Rls. 4,089,618 $
869 1392 چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,085,799 101,381,944,858 Rls. 4,065,576 $
870 1392 مالزي 40151920 دستكش معاينه 1,575,902 101,376,271,388 Rls. 4,082,922 $
871 1392 چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 331,592 101,255,186,898 Rls. 4,078,572 $
872 1392 چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 799,507 101,253,212,210 Rls. 4,056,849 $
873 1392 سوئد 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 167,839 101,057,219,947 Rls. 4,077,354 $
874 1392 چين 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 3,557,864 100,993,232,686 Rls. 4,068,478 $
875 1392 چين 29037100 كلرودي فلورو متان 1,649,429 100,885,362,014 Rls. 4,044,271 $
876 1392 چين 21069010 ا ستابيلايزر 599,000 100,829,244,700 Rls. 4,065,507 $
877 1392 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 10,399 100,682,618,544 Rls. 4,052,220 $
878 1392 امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 751,758 100,650,418,119 Rls. 4,058,278 $
879 1392 چين 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 530,746 100,584,271,225 Rls. 4,056,428 $
880 1392 چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 268,063 100,557,092,859 Rls. 4,063,614 $
881 1392 اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,141,499 100,554,347,677 Rls. 4,061,678 $
882 1392 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,396,110 100,448,486,075 Rls. 4,053,703 $
883 1392 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 475,200 100,390,000,000 Rls. 4,039,358 $
884 1392 امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 704,504 100,287,580,795 Rls. 4,048,663 $
885 1392 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 178,939 100,250,077,248 Rls. 4,046,013 $
886 1392 چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 436,891 100,209,620,278 Rls. 4,020,143 $
887 1392 آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,495,356 100,197,188,720 Rls. 4,042,721 $
888 1392 چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 5,152,860 100,113,479,000 Rls. 4,135,128 $
889 1392 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,231 100,042,028,677 Rls. 4,021,599 $
890 1392 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 320,826 99,990,892,851 Rls. 4,074,236 $
891 1392 امارات متحده عربي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 899,302 99,953,274,529 Rls. 4,025,103 $
892 1392 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 2,482,879 99,889,718,723 Rls. 4,018,009 $
893 1392 چين 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 131,352 99,883,896,651 Rls. 4,023,933 $
894 1392 ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,044,064 99,882,729,060 Rls. 4,021,751 $
895 1392 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 2,620,280 99,834,858,295 Rls. 4,019,985 $
896 1392 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 49,502 99,778,989,223 Rls. 4,021,148 $
897 1392 جمهوري کره 29261000 اكريلونيتريل 1,999,768 99,539,756,951 Rls. 4,016,777 $
898 1392 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 4,181,000 99,302,190,345 Rls. 4,002,287 $
899 1392 امارات متحده عربي 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 2,380,610 99,267,154,827 Rls. 3,991,645 $
900 1392 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 563,729 99,195,488,823 Rls. 3,992,841 $
901 1392 جمهوري کره 29141100 استن 2,523,991 99,066,517,171 Rls. 3,998,887 $
902 1392 ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,128,762 98,912,372,538 Rls. 3,997,595 $
903 1392 امارات متحده عربي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,640 98,816,660,322 Rls. 3,946,835 $
904 1392 کانادا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 15,283 98,759,840,573 Rls. 3,986,136 $
905 1392 جمهوري کره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,352,769 98,733,718,343 Rls. 3,980,642 $
906 1392 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,943,865 98,634,286,563 Rls. 3,979,298 $
907 1392 چين 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 345,657 98,560,344,169 Rls. 3,812,723 $
908 1392 چين 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 157,265 98,491,903,614 Rls. 3,965,642 $
909 1392 امارات متحده عربي 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 278,030 98,485,801,173 Rls. 3,977,565 $
910 1392 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 240,810 98,405,525,360 Rls. 3,969,242 $
911 1392 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 310,858 98,334,572,218 Rls. 3,958,966 $
912 1392 سوئيس 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 258,093 98,304,752,323 Rls. 3,958,166 $
913 1392 چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,054,947 98,165,727,834 Rls. 3,913,331 $
914 1392 ژاپن 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 365,840 98,098,597,664 Rls. 3,968,290 $
915 1392 امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 84,520 97,938,497,503 Rls. 3,949,796 $
916 1392 چين 98870413 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 15%ا لي 16%بجز لاستيک 641,414 97,849,549,800 Rls. 3,949,743 $
917 1392 امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 216,154 97,825,222,093 Rls. 3,944,419 $
918 1392 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,392,660 97,651,985,055 Rls. 3,936,240 $
919 1392 سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 741,908 97,552,895,213 Rls. 3,930,878 $
920 1392 چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,032,666 97,522,393,377 Rls. 3,978,364 $
921 1392 امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 30,448 97,392,467,183 Rls. 3,911,884 $
922 1392 جمهوري کره 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 32,488 97,174,420,235 Rls. 3,909,080 $
923 1392 چين 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 12,072,356 97,140,411,418 Rls. 3,913,140 $
924 1392 چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,018,923 97,075,486,572 Rls. 3,901,487 $
925 1392 فرانسه 29329500 تترا هيدروكانابينولکها (جملگي ايزومر) 1 97,011,842,970 Rls. 3,906,255 $
926 1392 امارات متحده عربي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 1,156,597 96,955,675,715 Rls. 3,897,660 $
927 1392 چين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 5,271,633 96,920,748,854 Rls. 3,928,606 $
928 1392 جمهوري کره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 80,012 96,902,006,808 Rls. 3,899,910 $
929 1392 امارات متحده عربي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 243,936 96,856,663,607 Rls. 3,878,448 $
930 1392 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,017,661 96,827,117,046 Rls. 6,077,892 $
931 1392 امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 715,275 96,796,480,876 Rls. 3,893,628 $
932 1392 چين 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 2,019,840 96,698,180,721 Rls. 3,903,245 $
933 1392 چين 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 3,820,481 96,643,128,803 Rls. 3,887,549 $
934 1392 چين 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 182,909 96,632,983,081 Rls. 3,896,812 $
935 1392 هنگ کنگ 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 56,222 96,565,361,183 Rls. 3,894,041 $
936 1392 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 1,673,162 96,506,802,479 Rls. 3,875,570 $
937 1392 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,791,030 96,389,792,396 Rls. 3,885,207 $
938 1392 جمهوري کره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 140,000 96,162,740,312 Rls. 3,872,385 $
939 1392 چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 1,650,769 96,093,727,041 Rls. 3,857,151 $
940 1392 ترکيه 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 588,994 96,045,875,531 Rls. 3,865,805 $
941 1392 سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 445,168 96,040,920,185 Rls. 3,862,297 $
942 1392 چين 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 212,730 95,953,289,379 Rls. 3,862,419 $
943 1392 امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 765,767 95,919,139,968 Rls. 3,867,696 $
944 1392 چين 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 166,005 95,764,951,706 Rls. 3,857,828 $
945 1392 هنگ کنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 6,582 95,764,280,779 Rls. 3,864,043 $
946 1392 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 2,531,000 95,661,870,523 Rls. 3,859,678 $
947 1392 ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 213,207 95,496,928,032 Rls. 3,810,101 $
948 1392 جمهوري کره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,465,671 95,495,636,965 Rls. 3,806,646 $
949 1392 امارات متحده عربي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,543,821 95,487,322,659 Rls. 3,842,061 $
950 1392 آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,183,253 95,396,665,608 Rls. 3,845,587 $
951 1392 چين 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 494,237 95,297,728,686 Rls. 3,839,367 $
952 1392 امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 397,062 95,196,964,125 Rls. 3,833,838 $
953 1392 اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 130,954 95,186,471,125 Rls. 4,193,177 $
954 1392 ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,430,092 95,145,280,354 Rls. 3,839,562 $
955 1392 چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,268,440 95,134,409,725 Rls. 3,823,843 $
956 1392 امارات متحده عربي 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 562,104 95,087,644,608 Rls. 3,831,749 $
957 1392 بلژيک 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,280 95,047,177,277 Rls. 3,835,078 $
958 1392 جمهوري کره 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 820 95,005,812,720 Rls. 3,818,408 $
959 1392 چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 611,596 94,971,546,532 Rls. 3,820,633 $
960 1392 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 447,157 94,762,918,991 Rls. 3,813,365 $
961 1392 جمهوري کره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,840 94,756,911,170 Rls. 3,823,242 $
962 1392 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 307,632 94,756,758,073 Rls. 3,817,576 $
963 1392 ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 4,977,454 94,723,767,770 Rls. 3,821,121 $
964 1392 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 146,164 94,688,614,612 Rls. 3,811,590 $
965 1392 آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,194,659 94,621,439,613 Rls. 3,798,641 $
966 1392 امارات متحده عربي 98870441 براي توليد كاميون وكاميونت با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 408,844 94,543,833,289 Rls. 3,788,228 $
967 1392 چين 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 85,271 94,395,792,683 Rls. 3,801,345 $
968 1392 امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 8,803,887 94,377,134,795 Rls. 3,801,393 $
969 1392 آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 156,852 94,335,743,710 Rls. 4,598,880 $
970 1392 ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,033,289 94,307,236,044 Rls. 3,791,988 $
971 1392 آلمان 33051000 شامپوها 663,755 94,302,141,009 Rls. 3,821,344 $
972 1392 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 128,967 94,273,091,292 Rls. 3,796,428 $
973 1392 سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,324,742 94,210,642,636 Rls. 3,775,380 $
974 1392 چين 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 3,125,489 94,184,703,447 Rls. 3,825,999 $
975 1392 ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,271,908 94,003,740,347 Rls. 3,789,557 $
976 1392 چين 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,598,717 93,973,710,078 Rls. 3,786,361 $
977 1392 جمهوري کره 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 3,771,779 93,934,552,700 Rls. 3,783,600 $
978 1392 چين 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 100,369 93,924,582,274 Rls. 3,790,525 $
979 1392 جمهوري کره 85176910 كارت مودم بيکسيم 11,904 93,896,982,054 Rls. 3,787,736 $
980 1392 چين 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 526 93,826,505,908 Rls. 3,779,300 $
981 1392 ژاپن 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 366,122 93,787,619,497 Rls. 3,777,668 $
982 1392 چين 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,808,756 93,738,946,381 Rls. 3,759,983 $
983 1392 چين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 2,305,100 93,644,285,130 Rls. 3,775,169 $
984 1392 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 296,810 93,525,935,806 Rls. 3,772,620 $
985 1392 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,998,400 93,482,935,664 Rls. 3,769,711 $
986 1392 امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 628,913 93,234,249,412 Rls. 3,748,673 $
987 1392 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,872,851 93,173,252,424 Rls. 3,763,626 $
988 1392 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 437,758 93,071,416,067 Rls. 3,718,728 $
989 1392 آلمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 860,638 93,056,858,625 Rls. 3,718,990 $
990 1392 آلمان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 103,028 93,016,810,808 Rls. 3,734,456 $
991 1392 تايوان 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 1,129,911 92,914,916,562 Rls. 3,708,691 $
992 1392 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 244,207 92,882,456,093 Rls. 3,766,018 $
993 1392 چين 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 176,990 92,860,166,199 Rls. 3,751,301 $
994 1392 چين 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 850,892 92,653,332,092 Rls. 3,729,805 $
995 1392 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 1,791,731 92,639,321,956 Rls. 3,735,835 $
996 1392 امارات متحده عربي 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 212,353 92,564,710,170 Rls. 3,724,721 $
997 1392 اتريش 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,560 92,426,299,486 Rls. 3,728,484 $
998 1392 تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 961,747 92,410,701,869 Rls. 3,729,542 $
999 1392 امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 96,634 92,262,639,039 Rls. 3,716,751 $
1000 1392 هند 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 1,664,000 92,251,823,051 Rls. 3,715,317 $
مجموع کل
19,857,365,313,100 ريال
مجموع کل
803,659,038 دلار