آمار کل " واردات از" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1392 جمهوري کره 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 1,062,297 184,484,939,902 Rls. 7,434,225 $
502 1392 امارات متحده عربي 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 458,708 184,331,754,641 Rls. 7,404,566 $
503 1392 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 4,105 184,174,547,520 Rls. 7,417,703 $
504 1392 ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 23,054 184,113,893,981 Rls. 7,298,012 $
505 1392 ترکيه 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 15,902 183,975,477,972 Rls. 7,402,084 $
506 1392 امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,038,365 183,893,906,796 Rls. 7,412,731 $
507 1392 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 65,085 183,757,289,699 Rls. 7,404,283 $
508 1392 چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 2,205,148 183,396,863,365 Rls. 7,389,479 $
509 1392 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,024,184 183,252,235,878 Rls. 7,362,495 $
510 1392 بلژيک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,188 183,154,727,807 Rls. 7,307,926 $
511 1392 چين 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,269,014 182,942,426,441 Rls. 7,371,450 $
512 1392 آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 280,348 182,739,439,735 Rls. 7,435,936 $
513 1392 امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 348,531 182,534,509,956 Rls. 7,296,083 $
514 1392 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,886 182,459,551,625 Rls. 7,356,614 $
515 1392 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,646,562 181,767,928,257 Rls. 7,325,778 $
516 1392 مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 101,314 181,680,857,930 Rls. 7,273,268 $
517 1392 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 837,017 181,570,890,895 Rls. 7,313,955 $
518 1392 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,236,335 181,410,847,549 Rls. 7,312,812 $
519 1392 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 602,942 181,158,145,459 Rls. 7,318,922 $
520 1392 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي دانه جو 22,439,273 181,140,539,952 Rls. 7,303,707 $
521 1392 چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,360,358 181,062,349,167 Rls. 7,301,693 $
522 1392 سوئيس 10039000 جو باستثناي دانه جو 22,000,000 181,042,246,000 Rls. 7,272,818 $
523 1392 چين 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 883,037 181,028,804,850 Rls. 7,255,662 $
524 1392 ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,694,266 180,969,591,489 Rls. 7,288,363 $
525 1392 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 371,078 180,830,999,999 Rls. 7,283,448 $
526 1392 آلمان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 226,174 180,666,636,160 Rls. 7,272,648 $
527 1392 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,978,646 180,376,944,350 Rls. 7,280,330 $
528 1392 چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,831,684 180,124,006,703 Rls. 7,238,668 $
529 1392 چين 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,827,052 180,118,266,069 Rls. 7,190,395 $
530 1392 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 828,987 179,294,760,123 Rls. 7,225,893 $
531 1392 فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 25,294 179,056,204,971 Rls. 7,224,094 $
532 1392 آلمان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,882,701 178,862,947,478 Rls. 7,228,270 $
533 1392 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 522,362 178,824,561,590 Rls. 7,214,202 $
534 1392 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 8,143,918 178,727,038,850 Rls. 7,177,846 $
535 1392 ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 9,071,437 178,624,086,635 Rls. 7,123,388 $
536 1392 جمهوري کره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,514,074 178,433,310,127 Rls. 7,218,100 $
537 1392 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,627,554 177,761,132,847 Rls. 7,149,536 $
538 1392 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 2,886,366 177,638,845,095 Rls. 7,165,193 $
539 1392 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 883,093 177,036,511,226 Rls. 7,128,654 $
540 1392 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,308,914 176,864,870,195 Rls. 7,145,384 $
541 1392 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 4,072,876 176,761,476,995 Rls. 7,124,799 $
542 1392 جمهوري کره 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 6,165,732 176,651,475,555 Rls. 7,111,277 $
543 1392 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,892,180 176,644,922,508 Rls. 7,120,609 $
544 1392 هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 2,347 176,641,672,997 Rls. 7,066,820 $
545 1392 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 504,157 176,299,067,234 Rls. 7,094,727 $
546 1392 ژاپن 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 569,656 176,239,834,410 Rls. 7,112,673 $
547 1392 امارات متحده عربي 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,326,659 175,891,916,654 Rls. 7,101,470 $
548 1392 امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 686,288 175,811,222,377 Rls. 7,119,652 $
549 1392 چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 622,706 175,702,445,288 Rls. 7,081,440 $
550 1392 چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 6,155,123 175,502,526,582 Rls. 7,078,130 $
551 1392 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 4,934,200 175,192,261,242 Rls. 7,038,405 $
552 1392 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 21,279 175,188,245,958 Rls. 7,029,058 $
553 1392 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,410,000 175,109,026,351 Rls. 7,060,679 $
554 1392 چين 70140000 شيشه آلات برا ي علامت دا دن وعناصرا پتيکي ا زشيشه, کارنشده باا صول ا پتيکي (غيراز7015) 206 175,002,508,000 Rls. 7,062,533 $
555 1392 چين 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,023,370 174,760,685,662 Rls. 7,046,955 $
556 1392 چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 760,187 174,579,283,627 Rls. 7,009,976 $
557 1392 هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,285,850 174,440,546,586 Rls. 7,043,671 $
558 1392 امارات متحده عربي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 201,640 174,398,837,760 Rls. 7,038,766 $
559 1392 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 406,864 174,259,531,242 Rls. 7,018,619 $
560 1392 امارات متحده عربي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 3,035,852 173,600,413,672 Rls. 6,999,715 $
561 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,939,441 173,599,829,748 Rls. 6,901,295 $
562 1392 چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 53,695 173,459,806,653 Rls. 6,985,163 $
563 1392 امارات متحده عربي 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 854,570 173,393,460,706 Rls. 6,999,099 $
564 1392 هلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,702,800 173,293,862,483 Rls. 6,991,717 $
565 1392 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 6,408,949 173,157,246,905 Rls. 6,971,854 $
566 1392 امارات متحده عربي 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 1,997,001 172,996,917,470 Rls. 6,965,919 $
567 1392 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,525,437 172,967,161,769 Rls. 6,961,721 $
568 1392 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 423,163 172,865,548,614 Rls. 6,988,084 $
569 1392 امارات متحده عربي 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,054,909 172,759,343,391 Rls. 6,955,976 $
570 1392 چين 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,248,685 172,727,135,615 Rls. 6,950,515 $
571 1392 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 952,880 172,673,340,268 Rls. 6,935,556 $
572 1392 امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,389,548 172,564,618,469 Rls. 7,034,565 $
573 1392 استراليا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 3,191 172,529,327,848 Rls. 6,946,054 $
574 1392 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,992,310 171,998,519,003 Rls. 6,902,304 $
575 1392 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 15,737 171,910,243,309 Rls. 6,933,720 $
576 1392 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 2,643,799 171,749,939,931 Rls. 6,888,783 $
577 1392 آلمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 23,015,362 171,516,760,781 Rls. 6,921,708 $
578 1392 چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,120,005 171,514,817,722 Rls. 6,905,062 $
579 1392 امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,609,125 171,392,622,417 Rls. 6,849,892 $
580 1392 چين 85023910 مجموعه توربين ژنرا تورنيروگاهي 1,615,799 171,160,956,033 Rls. 6,898,915 $
581 1392 چين 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,507,094 171,042,825,059 Rls. 6,904,557 $
582 1392 چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 5,537,272 170,913,108,820 Rls. 6,892,447 $
583 1392 چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 901,751 170,737,722,397 Rls. 6,881,220 $
584 1392 چين 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 1,130,901 170,617,539,240 Rls. 6,881,986 $
585 1392 چين 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,212,396 170,590,410,257 Rls. 6,885,167 $
586 1392 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 4,974,987 170,569,633,768 Rls. 6,868,990 $
587 1392 چين 29411030 6آمينوپنيکسيلانيك اسيد 242,645 170,471,410,042 Rls. 6,873,760 $
588 1392 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 105,344 170,438,637,844 Rls. 6,663,212 $
589 1392 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 40,266 170,128,821,771 Rls. 6,679,853 $
590 1392 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 194,860 170,042,981,980 Rls. 6,876,494 $
591 1392 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,580,935 169,707,348,320 Rls. 6,839,102 $
592 1392 جمهوري کره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 671,597 169,642,070,286 Rls. 6,814,947 $
593 1392 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,173,786 169,508,749,701 Rls. 6,804,773 $
594 1392 جمهوري کره 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 2,515,327 168,961,046,054 Rls. 6,787,612 $
595 1392 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,463,212 168,955,391,599 Rls. 6,775,089 $
596 1392 جمهوري کره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,093,737 168,854,950,372 Rls. 6,797,549 $
597 1392 جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 59,706 168,797,231,843 Rls. 6,780,356 $
598 1392 چين 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 3,621,284 168,609,801,868 Rls. 6,783,004 $
599 1392 چين 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,688 168,561,129,090 Rls. 6,709,731 $
600 1392 چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 4,244,483 168,302,009,537 Rls. 6,769,731 $
601 1392 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,110,786 168,297,421,489 Rls. 6,790,017 $
602 1392 امارات متحده عربي 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 2,572,875 168,272,981,805 Rls. 6,783,190 $
603 1392 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 924,247 168,040,054,798 Rls. 6,768,121 $
604 1392 آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 144,046 168,002,553,820 Rls. 6,778,810 $
605 1392 چين 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 173,100 167,965,819,680 Rls. 6,767,903 $
606 1392 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 4,745,369 167,840,443,384 Rls. 6,771,503 $
607 1392 امارات متحده عربي 30012000 عصارهکهاي غدد يا ساير اعضاء يا ترشحات آنها 9,167 167,686,832,306 Rls. 6,613,671 $
608 1392 چين 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 29,316 167,393,951,557 Rls. 6,708,969 $
609 1392 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 156,897 166,982,788,538 Rls. 6,663,062 $
610 1392 لوگزامبورگ 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,238 166,974,440,464 Rls. 6,719,905 $
611 1392 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 419,867 166,833,101,902 Rls. 6,725,925 $
612 1392 ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 5,180,705 166,589,284,899 Rls. 6,714,743 $
613 1392 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 152 166,485,531,003 Rls. 6,713,860 $
614 1392 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 836,406 165,716,300,281 Rls. 12,171,431 $
615 1392 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 21,063 165,644,746,327 Rls. 6,678,514 $
616 1392 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,659 165,554,389,891 Rls. 6,682,040 $
617 1392 امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 10,228,500 165,510,349,507 Rls. 6,663,000 $
618 1392 چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 4,977,510 165,449,601,076 Rls. 6,674,020 $
619 1392 چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,731,776 165,307,561,943 Rls. 6,650,714 $
620 1392 چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 5,793,521 165,181,352,296 Rls. 6,651,124 $
621 1392 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 453,896 165,016,661,961 Rls. 6,587,486 $
622 1392 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,232 164,246,870,321 Rls. 6,588,188 $
623 1392 سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 38,949 163,716,446,457 Rls. 6,550,534 $
624 1392 ژاپن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 342,295 163,231,300,962 Rls. 6,589,543 $
625 1392 امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 1,645,117 163,138,397,564 Rls. 6,572,121 $
626 1392 چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 736,888 162,469,146,430 Rls. 6,543,230 $
627 1392 مالزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 5,619,756 162,455,849,976 Rls. 6,598,297 $
628 1392 ترکيه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 259,011 162,321,486,928 Rls. 6,544,646 $
629 1392 اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,100,887 162,040,065,227 Rls. 6,610,912 $
630 1392 امارات متحده عربي 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 4,868,525 161,895,128,277 Rls. 6,500,334 $
631 1392 جمهوري کره 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 896,371 161,020,188,851 Rls. 6,492,961 $
632 1392 امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 866,731 160,992,622,111 Rls. 6,501,222 $
633 1392 جمهوري کره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,892,901 160,971,408,020 Rls. 6,484,039 $
634 1392 چين 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 6,409,233 160,946,216,724 Rls. 6,470,640 $
635 1392 چين 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 520,703 160,793,586,157 Rls. 6,470,319 $
636 1392 چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 318,677 160,780,334,453 Rls. 6,487,048 $
637 1392 جمهوري کره 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 1,013,740 160,779,253,377 Rls. 6,456,088 $
638 1392 جمهوري کره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,798,000 160,720,881,569 Rls. 6,462,143 $
639 1392 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 103,341 160,472,293,535 Rls. 6,458,821 $
640 1392 چين 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 1,010,066 160,395,520,336 Rls. 6,451,830 $
641 1392 چين 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 7,808,441 160,272,900,906 Rls. 6,383,271 $
642 1392 چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 857,019 160,259,280,445 Rls. 7,067,461 $
643 1392 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 422,393 160,164,705,778 Rls. 6,435,562 $
644 1392 امارات متحده عربي 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 1,861,000 159,864,762,060 Rls. 6,430,105 $
645 1392 اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 475,340 159,723,794,412 Rls. 6,459,908 $
646 1392 چين 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 7,365,087 159,649,910,379 Rls. 6,407,535 $
647 1392 چين 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 532,550 159,476,918,951 Rls. 6,431,308 $
648 1392 امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 1,251,400 159,470,669,744 Rls. 6,416,412 $
649 1392 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,720,648 159,435,746,516 Rls. 6,428,793 $
650 1392 فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 723,000 159,430,770,940 Rls. 6,423,218 $
651 1392 چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 4,356,337 159,422,569,468 Rls. 6,413,596 $
652 1392 چين 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 3,486,148 159,408,679,530 Rls. 6,383,723 $
653 1392 امارات متحده عربي 10051090 ساير دانه ذرت غير از انواع بذري ودامي . 13,577,651 159,359,316,291 Rls. 6,413,345 $
654 1392 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 922,559 159,144,451,612 Rls. 6,397,398 $
655 1392 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,973,732 158,879,206,604 Rls. 6,408,819 $
656 1392 تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 16,342,278 158,729,950,306 Rls. 6,398,692 $
657 1392 چين 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,224,596 158,405,000,379 Rls. 6,399,420 $
658 1392 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 832,888 158,331,652,349 Rls. 6,361,606 $
659 1392 جمهوري کره 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,467,381 158,203,491,126 Rls. 6,388,072 $
660 1392 چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 75,009 157,997,391,315 Rls. 6,369,071 $
661 1392 ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 112,575 157,367,792,183 Rls. 6,340,285 $
662 1392 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 484,468 157,359,270,535 Rls. 6,350,169 $
663 1392 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,347,782 157,252,214,713 Rls. 6,330,139 $
664 1392 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,069,520 157,173,989,182 Rls. 6,322,259 $
665 1392 امارات متحده عربي 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 5,952 157,148,890,223 Rls. 6,343,958 $
666 1392 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,499,400 157,083,306,444 Rls. 6,343,690 $
667 1392 چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 3,089,937 157,061,797,569 Rls. 6,309,856 $
668 1392 منطقه آزاد چابهار 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 192,121 157,000,051,052 Rls. 6,333,456 $
669 1392 ترکيه 29304000 متيونين 1,156,000 156,962,090,268 Rls. 6,270,670 $
670 1392 چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 3,526,853 156,887,272,635 Rls. 6,311,263 $
671 1392 چين 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 859,358 156,853,657,287 Rls. 6,287,614 $
672 1392 چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 853,219 156,846,423,933 Rls. 6,321,188 $
673 1392 چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 690,181 156,748,519,443 Rls. 6,396,817 $
674 1392 هنگ کنگ 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,281,058 156,583,722,480 Rls. 6,304,962 $
675 1392 چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 178,519 156,579,027,690 Rls. 6,310,421 $
676 1392 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 188,153 156,461,096,002 Rls. 6,308,813 $
677 1392 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 963,365 156,428,232,625 Rls. 6,283,653 $
678 1392 عمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,154,857 156,313,000,003 Rls. 6,283,580 $
679 1392 امارات متحده عربي 85261000 دستگاههاي را دا ر 18,595 156,195,603,670 Rls. 6,312,869 $
680 1392 امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 3,773,575 156,127,955,072 Rls. 6,299,215 $
681 1392 امارات متحده عربي 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 418,392 156,111,337,802 Rls. 6,286,702 $
682 1392 ترکيه 70022090 سايرميله ها ا زشيشه به غيرا زشيشه ا پتيکي 1,693,103 155,926,123,405 Rls. 6,290,748 $
683 1392 چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 347,314 155,881,591,737 Rls. 6,258,590 $
684 1392 هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 5,802,360 155,743,027,492 Rls. 6,146,076 $
685 1392 امارات متحده عربي 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,586 155,512,635,835 Rls. 6,270,812 $
686 1392 ترکيه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 16,900 154,910,630,738 Rls. 6,248,916 $
687 1392 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 3,296,000 154,784,009,984 Rls. 6,235,440 $
688 1392 امارات متحده عربي 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,141,414 154,134,781,333 Rls. 6,217,438 $
689 1392 آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,721,653 154,110,635,690 Rls. 6,214,941 $
690 1392 چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,471,761 154,096,164,896 Rls. 6,185,500 $
691 1392 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 1,123,350 154,048,437,438 Rls. 6,519,149 $
692 1392 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 758,704 153,810,297,340 Rls. 6,205,197 $
693 1392 چين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 2,924,718 153,730,693,475 Rls. 6,177,046 $
694 1392 امارات متحده عربي 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,858,744 153,581,590,693 Rls. 6,190,695 $
695 1392 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,778,794 153,571,047,871 Rls. 6,131,088 $
696 1392 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 109,816 153,561,248,937 Rls. 6,185,465 $
697 1392 چين 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,624,625 153,254,952,765 Rls. 6,138,034 $
698 1392 قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 20,039,747 153,141,473,946 Rls. 5,946,607 $
699 1392 امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 209,009 153,081,206,674 Rls. 6,160,509 $
700 1392 چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 443,199 153,065,921,275 Rls. 6,091,113 $
مجموع کل
33,581,903,126,615 ريال
مجموع کل
1,357,437,255 دلار