آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 آستارا آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 332,640,000 465,961,840,800 Rls. 17,785,275 $
2 12 1393 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,581,650 189,429,867,560 Rls. 7,163,341 $
3 12 1393 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 41,465,969 175,149,873,544 Rls. 6,634,485 $
4 12 1393 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 14,539,214 156,149,106,754 Rls. 5,811,471 $
5 12 1393 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 13,338,095 152,905,459,296 Rls. 5,816,906 $
6 12 1393 آستارا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,273,474 152,729,723,207 Rls. 5,874,321 $
7 12 1393 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,493,660 139,622,898,450 Rls. 5,227,805 $
8 12 1393 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,215,078 121,764,840,405 Rls. 4,543,648 $
9 12 1393 آستارا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 968,100 103,468,863,240 Rls. 3,870,195 $
10 12 1393 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,332,785 100,731,017,838 Rls. 3,783,359 $
11 12 1393 آستارا آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,994,750 97,858,765,206 Rls. 3,758,746 $
12 12 1393 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 727,523 95,750,497,350 Rls. 3,637,298 $
13 12 1393 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,199,172 91,605,979,670 Rls. 3,444,560 $
14 12 1393 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,170,733 89,992,017,505 Rls. 3,403,043 $
15 12 1393 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 753,062 80,485,229,479 Rls. 3,137,810 $
16 12 1393 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,452,546 78,353,202,994 Rls. 2,962,161 $
17 12 1393 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,919,664 72,285,103,726 Rls. 2,721,735 $
18 12 1393 آستارا آذربايجان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 173,251 68,798,123,175 Rls. 2,588,949 $
19 12 1393 آستارا آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 672,024 64,842,545,079 Rls. 2,502,012 $
20 12 1393 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 115,000 61,194,591,042 Rls. 2,293,734 $
21 12 1393 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 6,074,176 60,920,553,279 Rls. 2,299,949 $
22 12 1393 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,996,168 58,311,217,146 Rls. 2,202,269 $
23 12 1393 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 693,598 54,852,125,394 Rls. 2,081,094 $
24 12 1393 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 24,809,384 52,337,039,230 Rls. 1,984,611 $
25 12 1393 آستارا آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 7,991,750 51,430,548,451 Rls. 1,956,790 $
26 12 1393 آستارا آذربايجان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 7,945,550 50,927,448,204 Rls. 1,938,223 $
27 12 1393 آستارا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 609,140 47,362,656,720 Rls. 1,792,413 $
28 12 1393 آستارا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 714,071 38,971,018,090 Rls. 1,485,806 $
29 12 1393 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,929,331 36,033,714,632 Rls. 1,370,223 $
30 12 1393 آستارا آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 812,446 32,344,251,810 Rls. 1,211,963 $
31 12 1393 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 497,932 31,655,156,187 Rls. 1,188,126 $
32 12 1393 آستارا آذربايجان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 4,397,000 31,084,592,750 Rls. 1,165,205 $
33 12 1393 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,787,614 29,268,503,772 Rls. 1,102,826 $
34 12 1393 آستارا آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 550,150 27,468,944,900 Rls. 1,039,225 $
35 12 1393 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,685,748 27,436,467,198 Rls. 1,033,584 $
36 12 1393 آستارا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 923,951 27,314,584,382 Rls. 1,016,347 $
37 12 1393 آستارا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,663,056 27,232,824,255 Rls. 1,031,228 $
38 12 1393 آستارا آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 52,974 25,023,598,822 Rls. 940,691 $
39 12 1393 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 671,030 23,134,258,875 Rls. 864,476 $
40 12 1393 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,600,112 20,948,932,291 Rls. 794,365 $
41 12 1393 آستارا آذربايجان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 59,499 18,919,686,276 Rls. 715,045 $
42 12 1393 آستارا آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 271,767 18,662,489,234 Rls. 725,688 $
43 12 1393 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي, تازه 1,643,213 18,505,181,718 Rls. 690,057 $
44 12 1393 آستارا آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 368,553 18,410,841,473 Rls. 695,211 $
45 12 1393 آستارا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 444,492 18,393,451,983 Rls. 701,671 $
46 12 1393 آستارا آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 446,160 17,812,328,400 Rls. 669,072 $
47 12 1393 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 730,974 15,853,201,914 Rls. 589,204 $
48 12 1393 آستارا آذربايجان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 747,603 15,164,745,330 Rls. 583,029 $
49 12 1393 آستارا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 3,936,462 15,031,062,259 Rls. 570,738 $
50 12 1393 آستارا آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40,438 14,905,149,588 Rls. 566,132 $
51 12 1393 آستارا آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 198,030 14,849,198,180 Rls. 580,040 $
52 12 1393 آستارا آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 181,637 14,609,408,944 Rls. 533,083 $
53 12 1393 آستارا آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 42,189 13,412,232,156 Rls. 506,268 $
54 12 1393 آستارا آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 197,765 13,184,915,891 Rls. 488,204 $
55 12 1393 آستارا آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 318,755 12,681,435,612 Rls. 478,132 $
56 12 1393 آستارا آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 50,130 12,590,254,780 Rls. 468,758 $
57 12 1393 آستارا آذربايجان 07031000 پيازوموسير 1,210,580 12,366,036,426 Rls. 484,119 $
58 12 1393 آستارا آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 415,716 12,223,385,789 Rls. 458,295 $
59 12 1393 آستارا آذربايجان 62072900 پيرا هن خوا ب وپيژا ما,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,107 11,621,168,004 Rls. 435,473 $
60 12 1393 آستارا آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 88,107 11,592,715,015 Rls. 435,481 $
61 12 1393 آستارا آذربايجان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 158,128 11,312,900,058 Rls. 422,544 $
62 12 1393 آستارا آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 451,650 9,355,222,361 Rls. 361,139 $
63 12 1393 آستارا آذربايجان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 445,126 8,968,463,473 Rls. 343,177 $
64 12 1393 آستارا آذربايجان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 523,998 8,602,958,979 Rls. 325,150 $
65 12 1393 آستارا آذربايجان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 187,091 8,579,848,276 Rls. 336,764 $
66 12 1393 آستارا آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 106,954 8,501,669,151 Rls. 320,862 $
67 12 1393 آستارا آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 64,531 8,426,778,716 Rls. 320,809 $
68 12 1393 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 1,040,600 8,275,825,890 Rls. 312,180 $
69 12 1393 آستارا آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 21,957 8,007,431,010 Rls. 312,201 $
70 12 1393 آستارا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 381,212 7,836,937,565 Rls. 300,153 $
71 12 1393 آستارا آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 15,256 7,462,436,860 Rls. 279,140 $
72 12 1393 آستارا آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 67,850 6,948,548,806 Rls. 261,222 $
73 12 1393 آستارا آذربايجان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 45,260 6,933,831,454 Rls. 261,946 $
74 12 1393 آستارا آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 108,148 6,820,703,206 Rls. 263,521 $
75 12 1393 آستارا آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,964,910 6,689,890,220 Rls. 253,123 $
76 12 1393 آستارا آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 222,180 5,929,267,670 Rls. 222,188 $
77 12 1393 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 79,606 5,511,790,599 Rls. 206,975 $
78 12 1393 آستارا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 228,968 5,397,364,493 Rls. 205,644 $
79 12 1393 آستارا آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 100,910 5,291,554,380 Rls. 201,985 $
80 12 1393 آستارا آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 146,102 5,246,967,928 Rls. 194,333 $
81 12 1393 آستارا آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 22,556 5,217,006,060 Rls. 203,004 $
82 12 1393 آستارا آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 43,630 5,138,167,995 Rls. 196,335 $
83 12 1393 آستارا آذربايجان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 52,762 5,122,472,304 Rls. 200,496 $
84 12 1393 آستارا آذربايجان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 20,100 5,040,502,516 Rls. 193,389 $
85 12 1393 آستارا آذربايجان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 74,945 4,934,724,570 Rls. 187,362 $
86 12 1393 آستارا آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 55,020 4,845,993,585 Rls. 181,297 $
87 12 1393 آستارا آذربايجان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 47,794 4,831,921,913 Rls. 182,943 $
88 12 1393 آستارا آذربايجان 52082900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحداقل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 46,524 4,828,048,584 Rls. 186,096 $
89 12 1393 آستارا آذربايجان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 260,450 4,755,399,950 Rls. 182,315 $
90 12 1393 آستارا آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 600,757 4,716,069,438 Rls. 179,757 $
91 12 1393 آستارا آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 117,905 4,625,302,081 Rls. 170,962 $
92 12 1393 آستارا آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 94,647 4,453,332,898 Rls. 168,124 $
93 12 1393 آستارا آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 100,425 4,300,449,784 Rls. 163,174 $
94 12 1393 آستارا آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,216,220 4,251,716,422 Rls. 158,241 $
95 12 1393 آستارا آذربايجان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 51,780 4,151,944,890 Rls. 155,340 $
96 12 1393 آستارا آذربايجان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 11,270 3,973,385,075 Rls. 150,586 $
97 12 1393 آستارا آذربايجان 27101920 روغن صنعتي 207,445 3,909,066,332 Rls. 148,765 $
98 12 1393 آستارا آذربايجان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 158,736 3,820,498,748 Rls. 145,687 $
99 12 1393 آستارا آذربايجان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,197,270 3,751,480,510 Rls. 143,672 $
100 12 1393 آستارا آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 94,919 3,624,572,216 Rls. 134,660 $
مجموع کل
3,854,319,318,646 ريال
مجموع کل
145,971,230 دلار