آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 66,928,059 828,957,166,381 Rls. 30,772,379 $
2 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 10,111,339 401,744,840,495 Rls. 14,737,939 $
3 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 43,213,057 366,229,291,675 Rls. 13,820,763 $
4 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08105000 کيوي, تازه 30,631,667 344,474,681,542 Rls. 12,900,381 $
5 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 4,230,731 121,672,105,846 Rls. 4,737,584 $
6 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,959,990 61,250,891,339 Rls. 2,373,849 $
7 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,665,562 58,080,656,384 Rls. 2,266,224 $
8 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 5,548,732 56,636,598,877 Rls. 2,218,202 $
9 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 982,097 51,951,254,856 Rls. 1,963,995 $
10 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,509,536 41,107,758,808 Rls. 1,532,053 $
11 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,377,000 39,342,662,755 Rls. 1,505,734 $
12 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 1,839,203 37,397,513,025 Rls. 1,416,032 $
13 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 5,140,368 37,361,034,660 Rls. 1,461,486 $
14 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 324,061 34,545,126,600 Rls. 1,296,244 $
15 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 843,320 34,542,847,864 Rls. 1,302,601 $
16 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,466,881 32,315,202,125 Rls. 1,206,708 $
17 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,619,199 20,364,509,744 Rls. 771,632 $
18 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 53,944 12,930,094,609 Rls. 490,740 $
19 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 77,414 10,904,468,630 Rls. 420,134 $
20 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07032000 سير 348,479 10,024,096,167 Rls. 389,973 $
21 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 208,851 8,311,165,081 Rls. 313,276 $
22 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 55,750 8,145,907,275 Rls. 306,625 $
23 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 343,530 7,589,121,273 Rls. 281,692 $
24 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 421,005 7,034,213,022 Rls. 261,318 $
25 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 588,722 6,624,514,959 Rls. 247,260 $
26 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 57,500 6,135,308,280 Rls. 230,000 $
27 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 201,908 5,939,048,687 Rls. 225,693 $
28 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 15,732 5,549,552,568 Rls. 217,476 $
29 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 65,615 5,318,099,055 Rls. 196,845 $
30 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 470,973 5,310,270,842 Rls. 196,142 $
31 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 53,045 4,827,793,491 Rls. 185,657 $
32 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 57,744 4,692,596,598 Rls. 173,232 $
33 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 65,700 4,575,330,240 Rls. 171,340 $
34 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 423,890 4,422,005,133 Rls. 170,304 $
35 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 53,610 4,205,842,000 Rls. 158,390 $
36 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30,486 4,050,682,450 Rls. 152,430 $
37 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 186,030 3,400,027,681 Rls. 128,523 $
38 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 41,335 3,133,683,675 Rls. 122,805 $
39 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 9,220 3,129,513,428 Rls. 116,449 $
40 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39,221 2,966,453,472 Rls. 111,903 $
41 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 73,832 2,923,073,403 Rls. 108,467 $
42 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 35,260 2,709,924,060 Rls. 105,484 $
43 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 219,649 2,529,951,400 Rls. 92,251 $
44 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 42,719 2,482,435,265 Rls. 93,982 $
45 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 115,365 2,388,520,185 Rls. 90,548 $
46 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 199,680 2,144,062,896 Rls. 83,864 $
47 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 6,650 2,109,330,000 Rls. 79,800 $
48 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 23,645 1,983,342,600 Rls. 70,935 $
49 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 93,012 1,974,757,120 Rls. 76,270 $
50 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 23,898 1,829,572,458 Rls. 71,694 $
51 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 23,055 1,799,386,515 Rls. 69,165 $
52 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 98,000 1,672,792,725 Rls. 65,100 $
53 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 143,446 1,412,251,000 Rls. 53,139 $
54 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 139,431 1,384,322,180 Rls. 51,588 $
55 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 18,580 1,213,728,074 Rls. 47,822 $
56 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 131,762 1,175,176,066 Rls. 45,908 $
57 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,000 1,166,484,000 Rls. 44,000 $
58 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 136,102 1,126,191,013 Rls. 43,484 $
59 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 67,845 949,136,096 Rls. 35,279 $
60 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 13,725 875,402,056 Rls. 34,312 $
61 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 33051000 شامپوها 12,300 859,770,000 Rls. 30,750 $
62 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 110,450 842,258,496 Rls. 32,206 $
63 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 28365000 کربنات کلسيم 390,000 819,062,400 Rls. 31,200 $
64 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 35,287 818,403,301 Rls. 30,041 $
65 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 3,880 794,468,800 Rls. 31,040 $
66 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,550 790,030,080 Rls. 29,391 $
67 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,542 747,447,840 Rls. 28,926 $
68 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 37,600 703,718,890 Rls. 26,320 $
69 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 12,000 618,144,240 Rls. 24,240 $
70 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,300 614,125,500 Rls. 23,250 $
71 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,200 558,251,694 Rls. 21,962 $
72 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,191 551,959,272 Rls. 21,573 $
73 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 19,500 521,488,500 Rls. 19,500 $
74 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 8,300 493,285,600 Rls. 19,090 $
75 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 6,305 491,808,915 Rls. 18,915 $
76 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,074 442,517,724 Rls. 17,154 $
77 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,746 430,576,560 Rls. 16,560 $
78 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 19,150 371,439,145 Rls. 13,405 $
79 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,115 325,157,415 Rls. 12,265 $
80 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08107000 خرمالوها 17,950 297,133,171 Rls. 11,129 $
81 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 30,203 279,845,300 Rls. 10,580 $
82 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,346 266,902,545 Rls. 10,038 $
83 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,406 262,040,961 Rls. 10,137 $
84 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,100 260,028,000 Rls. 9,300 $
85 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 7,194 256,323,695 Rls. 9,994 $
86 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07103000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) 5,720 255,515,910 Rls. 9,318 $
87 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 39,827 246,664,207 Rls. 9,487 $
88 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 47,304 231,107,983 Rls. 8,777 $
89 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 9,996 220,904,496 Rls. 8,496 $
90 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,465 214,511,695 Rls. 8,381 $
91 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,500 191,257,500 Rls. 7,500 $
92 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,249 173,967,822 Rls. 6,822 $
93 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 04090000 عسل طبيعي 1,350 172,131,750 Rls. 6,750 $
94 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 6,215 118,916,093 Rls. 4,661 $
95 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 900 115,695,000 Rls. 4,500 $
96 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,916 111,541,374 Rls. 4,374 $
97 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 800 92,556,000 Rls. 3,600 $
98 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 582 90,795,492 Rls. 3,492 $
99 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 16,300 69,378,016 Rls. 2,608 $
100 12 1393 آستارا فدراسيون روسيه 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 820 66,755,088 Rls. 2,616 $
مجموع کل
2,758,831,657,173 ريال
مجموع کل
103,515,453 دلار