آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 697,300 31,651,152,112 Rls. 1,195,523 $
2 12 1393 اراك ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 1,041,990 24,360,194,834 Rls. 905,409 $
3 12 1393 اراك ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 37,428 2,986,741,380 Rls. 112,470 $
4 12 1393 اراك ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 121,636 2,902,112,779 Rls. 107,038 $
5 12 1393 اراك ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 75,690 1,393,181,762 Rls. 52,921 $
6 12 1393 اراك ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,830 1,149,886,032 Rls. 43,592 $
7 12 1393 اراك ارمنستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 7,000 1,057,863,600 Rls. 38,580 $
8 12 1393 اراك ارمنستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 5,160 647,376,000 Rls. 24,000 $
9 12 1393 اراك ارمنستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 6,080 466,110,720 Rls. 17,280 $
10 12 1393 اراك ارمنستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,110 48,704,317 Rls. 1,909 $
11 12 1393 اراك ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,000 26,414,000 Rls. 996 $
12 12 1393 اراك ارمنستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 180 19,194,000 Rls. 700 $
مجموع کل
66,708,931,536 ريال
مجموع کل
2,500,419 دلار
[1]