آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اراك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,450,320 876,909,363,400 Rls. 34,304,354 $
مجموع کل
876,909,363,400 ريال
مجموع کل
34,304,354 دلار
[1]