آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 146,510 22,952,458,620 Rls. 879,060 $
2 12 1393 اروميه آذربايجان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 39,770 6,379,901,760 Rls. 238,620 $
3 12 1393 اروميه آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 217,160 5,812,117,396 Rls. 215,703 $
4 12 1393 اروميه آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 194,228 3,630,099,619 Rls. 135,959 $
5 12 1393 اروميه آذربايجان 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 32,323 1,340,941,420 Rls. 50,180 $
6 12 1393 اروميه آذربايجان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 24,000 1,307,312,160 Rls. 52,080 $
7 12 1393 اروميه آذربايجان 27132000 قيرنفت 44,340 547,111,260 Rls. 19,953 $
8 12 1393 اروميه آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,090 473,027,166 Rls. 18,537 $
9 12 1393 اروميه آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,577 443,171,106 Rls. 17,367 $
10 12 1393 اروميه آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,130 437,496,675 Rls. 16,401 $
11 12 1393 اروميه آذربايجان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 9,070 189,077,832 Rls. 6,984 $
مجموع کل
43,512,715,014 ريال
مجموع کل
1,650,844 دلار
[1]