آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اروميه ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,637,588 811,080,598,748 Rls. 30,708,998 $
2 12 1393 اروميه ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 981,368 422,833,653,386 Rls. 16,192,582 $
3 12 1393 اروميه ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,255,109 416,519,594,017 Rls. 15,880,023 $
4 12 1393 اروميه ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,429,949 380,149,848,645 Rls. 14,156,399 $
5 12 1393 اروميه ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,309,546 190,201,831,243 Rls. 7,303,845 $
6 12 1393 اروميه ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,294,329 103,553,048,112 Rls. 3,882,987 $
7 12 1393 اروميه ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 286,745 93,666,587,067 Rls. 3,440,149 $
8 12 1393 اروميه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,011,086 93,150,951,830 Rls. 3,545,686 $
9 12 1393 اروميه ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,295,135 77,961,361,600 Rls. 2,833,853 $
10 12 1393 اروميه ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,400,010 72,787,934,284 Rls. 2,745,379 $
11 12 1393 اروميه ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 326,708 67,229,121,747 Rls. 2,451,060 $
12 12 1393 اروميه ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 11,529,307 65,881,108,724 Rls. 2,566,145 $
13 12 1393 اروميه ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,028,988 56,277,234,411 Rls. 2,028,988 $
14 12 1393 اروميه ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 226,329 47,235,731,599 Rls. 1,745,230 $
15 12 1393 اروميه ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 476,297 45,871,680,370 Rls. 1,666,951 $
16 12 1393 اروميه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 489,500 45,743,253,500 Rls. 1,713,250 $
17 12 1393 اروميه ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 397,918 43,759,850,719 Rls. 1,665,668 $
18 12 1393 اروميه ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 711,062 34,413,392,862 Rls. 1,325,821 $
19 12 1393 اروميه ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 181,830 29,593,280,154 Rls. 1,119,142 $
20 12 1393 اروميه ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 66,103 29,258,711,071 Rls. 1,090,692 $
21 12 1393 اروميه ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 174,727 25,614,189,483 Rls. 960,989 $
22 12 1393 اروميه ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 545,000 21,758,661,750 Rls. 831,500 $
23 12 1393 اروميه ترکيه 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 753,319 20,088,283,631 Rls. 725,254 $
24 12 1393 اروميه ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 722,307 15,104,425,393 Rls. 556,144 $
25 12 1393 اروميه ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,577,132 10,748,737,400 Rls. 412,248 $
26 12 1393 اروميه ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 102,536 10,745,129,084 Rls. 392,300 $
27 12 1393 اروميه ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 46,243 9,833,197,660 Rls. 369,940 $
28 12 1393 اروميه ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 108,136 8,986,046,978 Rls. 331,685 $
29 12 1393 اروميه ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 216,143 7,956,408,975 Rls. 291,793 $
30 12 1393 اروميه ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 184,000 6,288,269,000 Rls. 239,200 $
31 12 1393 اروميه ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 254,500 6,148,618,833 Rls. 236,685 $
32 12 1393 اروميه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 143,503 5,507,448,044 Rls. 215,254 $
33 12 1393 اروميه ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 46,641 5,045,226,564 Rls. 189,809 $
34 12 1393 اروميه ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 183,260 4,886,840,185 Rls. 179,595 $
35 12 1393 اروميه ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,853,904,000 Rls. 176,000 $
36 12 1393 اروميه ترکيه 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 22,096 4,715,793,322 Rls. 176,734 $
37 12 1393 اروميه ترکيه 27132000 قيرنفت 336,027 3,871,111,525 Rls. 151,213 $
38 12 1393 اروميه ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 63,477 3,297,902,960 Rls. 123,607 $
39 12 1393 اروميه ترکيه 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 7,050 2,837,585,040 Rls. 106,764 $
40 12 1393 اروميه ترکيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,171,625 2,772,568,360 Rls. 108,580 $
41 12 1393 اروميه ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 80,741 2,248,471,752 Rls. 80,741 $
42 12 1393 اروميه ترکيه 03061700 ساير انواع ميگو. 12,992 1,936,268,066 Rls. 70,154 $
43 12 1393 اروميه ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 153,830 1,921,996,205 Rls. 71,385 $
44 12 1393 اروميه ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 34,298 1,764,828,710 Rls. 68,596 $
45 12 1393 اروميه ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 73,425 1,755,683,580 Rls. 63,145 $
46 12 1393 اروميه ترکيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 22,740 1,740,837,960 Rls. 68,220 $
47 12 1393 اروميه ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,954 1,590,717,106 Rls. 59,174 $
48 12 1393 اروميه ترکيه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 46,900 1,585,649,604 Rls. 61,908 $
49 12 1393 اروميه ترکيه 08105000 کيوي, تازه 132,842 1,434,760,370 Rls. 55,794 $
50 12 1393 اروميه ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 22,525 1,321,130,307 Rls. 51,807 $
51 12 1393 اروميه ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 5,728 1,318,455,100 Rls. 48,700 $
52 12 1393 اروميه ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 13,497 1,042,728,966 Rls. 40,491 $
53 12 1393 اروميه ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,960 899,110,970 Rls. 33,811 $
54 12 1393 اروميه ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,543 889,351,680 Rls. 33,086 $
55 12 1393 اروميه ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 768,150,000 Rls. 30,000 $
56 12 1393 اروميه ترکيه 08081000 سيب , تازه 60,643 700,165,422 Rls. 25,470 $
57 12 1393 اروميه ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 163,875 686,543,974 Rls. 26,220 $
58 12 1393 اروميه ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 6,600 676,658,400 Rls. 26,400 $
59 12 1393 اروميه ترکيه 28011000 کلر 121,096 641,831,654 Rls. 24,027 $
60 12 1393 اروميه ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 5,070 517,505,040 Rls. 20,280 $
61 12 1393 اروميه ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 40,166 449,205,360 Rls. 16,066 $
62 12 1393 اروميه ترکيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 3,940 426,723,200 Rls. 15,760 $
63 12 1393 اروميه ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 23,560 410,660,224 Rls. 15,314 $
64 12 1393 اروميه ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,363 370,095,000 Rls. 13,875 $
65 12 1393 اروميه ترکيه 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 911 283,308,480 Rls. 10,304 $
66 12 1393 اروميه ترکيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 1,269 261,765,090 Rls. 9,771 $
67 12 1393 اروميه ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 22,773 244,266,944 Rls. 9,109 $
68 12 1393 اروميه ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 9,867 230,600,565 Rls. 8,387 $
69 12 1393 اروميه ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,600 199,921,800 Rls. 7,800 $
70 12 1393 اروميه ترکيه 81019700 قرا ضه و ضايعات ا ز تنگستن (ولفرا م ) 23,800 196,994,235 Rls. 7,507 $
71 12 1393 اروميه ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 10,380 193,471,782 Rls. 7,266 $
72 12 1393 اروميه ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 12,090 154,935,400 Rls. 5,800 $
73 12 1393 اروميه ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,359 127,418,760 Rls. 4,956 $
74 12 1393 اروميه ترکيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,472 117,474,432 Rls. 4,416 $
75 12 1393 اروميه ترکيه 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,270 115,916,472 Rls. 4,540 $
76 12 1393 اروميه ترکيه 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 72,652 93,739,354 Rls. 3,631 $
77 12 1393 اروميه ترکيه 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 291 38,847,045 Rls. 1,455 $
78 12 1393 اروميه ترکيه 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 257 36,058,414 Rls. 1,414 $
79 12 1393 اروميه ترکيه 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 18,270 30,757,200 Rls. 1,200 $
80 12 1393 اروميه ترکيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,950 27,016,275 Rls. 975 $
81 12 1393 اروميه ترکيه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 550 26,432,010 Rls. 990 $
82 12 1393 اروميه ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 728 7,803,306 Rls. 306 $
مجموع کل
3,337,713,378,488 ريال
مجموع کل
125,948,394 دلار
[1]