آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان ترکمنستان 27132000 قيرنفت 19,266,340 258,803,013,797 Rls. 9,624,054 $
2 12 1393 ذوب آهن اصفهان ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,479,000 51,307,037,242 Rls. 1,959,961 $
3 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,710,232 32,331,616,531 Rls. 1,234,826 $
4 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,214,415 22,423,078,211 Rls. 850,120 $
5 12 1393 اصفهان ترکمنستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 197,900 21,782,037,774 Rls. 831,180 $
6 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 433,040 20,600,713,838 Rls. 776,846 $
7 12 1393 اصفهان ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 3,770,000 20,506,869,742 Rls. 779,903 $
8 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 976,060 19,210,252,642 Rls. 721,377 $
9 12 1393 اصفهان ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 312,742 13,081,908,894 Rls. 500,430 $
10 12 1393 اصفهان ترکمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 1,200,695 12,092,558,611 Rls. 455,158 $
11 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 202,512 10,957,366,383 Rls. 420,539 $
12 12 1393 اصفهان ترکمنستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 97,000 10,369,512,000 Rls. 388,000 $
13 12 1393 اصفهان ترکمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 222,956 9,040,955,519 Rls. 334,432 $
14 12 1393 اصفهان ترکمنستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 1,229,435 7,451,281,826 Rls. 287,260 $
15 12 1393 اصفهان ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 392,390 7,413,303,555 Rls. 269,964 $
16 12 1393 اصفهان ترکمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 89,000 6,833,764,500 Rls. 267,000 $
17 12 1393 اصفهان ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 51,780 5,886,775,300 Rls. 229,100 $
18 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28043000 ازت 132,430 5,404,058,826 Rls. 202,896 $
19 12 1393 اصفهان ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 20,470 4,974,403,060 Rls. 190,662 $
20 12 1393 اصفهان ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 261,380 4,947,200,234 Rls. 191,392 $
21 12 1393 ذوب آهن اصفهان ترکمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 244,700 4,530,519,882 Rls. 171,725 $
22 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 663,000 4,201,147,967 Rls. 161,062 $
23 12 1393 اصفهان ترکمنستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 143,670 3,314,937,980 Rls. 125,040 $
24 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 396,350 3,155,360,664 Rls. 115,568 $
25 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 95,151 2,947,720,013 Rls. 108,671 $
26 12 1393 اصفهان ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 34,550 2,751,306,750 Rls. 103,650 $
27 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 349,930 2,745,261,600 Rls. 103,256 $
28 12 1393 اصفهان ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 382,140 2,689,179,866 Rls. 101,671 $
29 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 55,240 2,685,293,964 Rls. 99,432 $
30 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 126,740 2,603,025,749 Rls. 95,193 $
31 12 1393 اصفهان ترکمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 83,330 2,177,296,220 Rls. 83,330 $
32 12 1393 اصفهان ترکمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 264,000 2,070,081,807 Rls. 78,419 $
33 12 1393 اصفهان ترکمنستان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 14,870 1,592,639,454 Rls. 62,454 $
34 12 1393 اصفهان ترکمنستان 29152100 اسيد استيك 101,720 1,530,323,097 Rls. 56,787 $
35 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 327,540 1,386,930,665 Rls. 52,408 $
36 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 70,960 1,312,036,208 Rls. 49,672 $
37 12 1393 اصفهان ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 14,200 1,291,367,880 Rls. 46,860 $
38 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 164,990 1,275,427,584 Rls. 47,039 $
39 12 1393 اصفهان ترکمنستان 04022190 ساير 12,000 1,204,896,000 Rls. 48,000 $
40 12 1393 اصفهان ترکمنستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 22,250 1,179,472,252 Rls. 46,252 $
41 12 1393 اصفهان ترکمنستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 33,000 905,914,160 Rls. 34,980 $
42 12 1393 اصفهان ترکمنستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 8,920 763,364,000 Rls. 28,000 $
43 12 1393 اصفهان ترکمنستان 90281000 کنتورگاز 4,478 678,178,650 Rls. 25,050 $
44 12 1393 اصفهان ترکمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,560 608,041,520 Rls. 22,240 $
45 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 72,610 581,346,517 Rls. 21,709 $
46 12 1393 اصفهان ترکمنستان 69089060 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا زيک درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 87,890 564,302,376 Rls. 21,384 $
47 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 20,070 554,514,030 Rls. 20,070 $
48 12 1393 اصفهان ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 21,480 547,740,000 Rls. 21,480 $
49 12 1393 اصفهان ترکمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 21,819 527,586,291 Rls. 20,291 $
50 12 1393 اصفهان ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 6,150 506,425,980 Rls. 18,450 $
51 12 1393 اصفهان ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 8,120 501,497,784 Rls. 18,792 $
52 12 1393 اصفهان ترکمنستان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 3,330 488,378,880 Rls. 18,315 $
53 12 1393 اصفهان ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,000 439,875,000 Rls. 17,250 $
54 12 1393 اصفهان ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 19,440 347,017,608 Rls. 13,608 $
55 12 1393 اصفهان ترکمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 7,300 291,093,960 Rls. 10,950 $
56 12 1393 اصفهان ترکمنستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 229,723,200 Rls. 8,400 $
57 12 1393 اصفهان ترکمنستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 800 204,104,000 Rls. 8,000 $
58 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 14,000 201,331,200 Rls. 7,490 $
59 12 1393 اصفهان ترکمنستان 48052590 مقوا ي تست لاينر بوزن بيش ا ز150g درهر مترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 22,110 133,094,000 Rls. 5,200 $
60 12 1393 اصفهان ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 660 44,032,300 Rls. 1,650 $
61 12 1393 اصفهان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 9,900 20,285,496 Rls. 792 $
62 12 1393 اصفهان ترکمنستان 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 240 16,408,800 Rls. 600 $
63 12 1393 اصفهان ترکمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 200 15,300,000 Rls. 600 $
64 12 1393 اصفهان ترکمنستان 72169100 پروفيل از اهن يا فولاد سرد شکل دا ده شده ياسرد تمام شده حاصل ا ز محصولات تخت نورد شده غيرمذ كور 400 8,176,046 Rls. 302 $
65 12 1393 اصفهان ترکمنستان 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 430 6,460,000 Rls. 252 $
مجموع کل
601,246,125,885 ريال
مجموع کل
22,617,444 دلار
[1]