آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,649,371 28,448,501,685 Rls. 1,061,078 $
2 12 1393 اصفهان قزاقستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 183,979 12,686,405,915 Rls. 459,947 $
3 12 1393 اصفهان قزاقستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 41,170 8,626,571,283 Rls. 317,313 $
4 12 1393 اصفهان قزاقستان 39069020 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 52,000 5,311,280,000 Rls. 208,000 $
5 12 1393 اصفهان قزاقستان 90281000 کنتورگاز 24,924 3,608,700,770 Rls. 135,665 $
6 12 1393 اصفهان قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 51,840 2,456,062,560 Rls. 90,720 $
7 12 1393 اصفهان قزاقستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 2,040,000,000 Rls. 80,000 $
8 12 1393 اصفهان قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 15,010 1,639,941,408 Rls. 63,042 $
9 12 1393 اصفهان قزاقستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 248,805 1,494,629,095 Rls. 58,511 $
10 12 1393 اصفهان قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 9,751 1,271,604,600 Rls. 48,755 $
11 12 1393 اصفهان قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,836 751,612,908 Rls. 28,254 $
12 12 1393 اصفهان قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,980 701,516,448 Rls. 25,456 $
13 12 1393 اصفهان قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 131,255 682,503,993 Rls. 25,399 $
14 12 1393 اصفهان قزاقستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 6,167 665,914,710 Rls. 25,901 $
15 12 1393 اصفهان قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,350 437,596,830 Rls. 16,830 $
16 12 1393 اصفهان قزاقستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,280 400,803,552 Rls. 14,544 $
17 12 1393 اصفهان قزاقستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 30,590 309,053,368 Rls. 11,336 $
18 12 1393 اصفهان قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,440 263,521,200 Rls. 10,320 $
19 12 1393 اصفهان قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 82,076 183,213,232 Rls. 6,976 $
20 12 1393 اصفهان قزاقستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 43,400 160,691,755 Rls. 6,293 $
21 12 1393 اصفهان قزاقستان 25301010 پرليت 6,700 104,524,020 Rls. 4,020 $
22 12 1393 اصفهان قزاقستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 893 68,877,090 Rls. 2,679 $
23 12 1393 اصفهان قزاقستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 180 36,770,400 Rls. 1,440 $
24 12 1393 اصفهان قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 350 26,811,750 Rls. 1,050 $
مجموع کل
72,377,108,572 ريال
مجموع کل
2,703,529 دلار
[1]