آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اصفهان يمن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 887,800 48,333,979,680 Rls. 1,864,380 $
2 12 1393 اصفهان يمن 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,035 4,579,682,947 Rls. 169,425 $
مجموع کل
52,913,662,627 ريال
مجموع کل
2,033,805 دلار
[1]