آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اميرآباد آذربايجان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 351,175,187 446,176,071,884 Rls. 17,085,456 $
2 12 1393 اميرآباد آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 348,495,152 320,067,681,427 Rls. 12,170,745 $
3 12 1393 اميرآباد آذربايجان 25202000 ک گچ 13,939,720 11,902,478,976 Rls. 449,110 $
4 12 1393 اميرآباد آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,681,666 9,600,372,991 Rls. 374,561 $
5 12 1393 اميرآباد آذربايجان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 1,107,590 3,466,092,614 Rls. 132,911 $
6 12 1393 اميرآباد آذربايجان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 68,660 610,314,006 Rls. 23,917 $
مجموع کل
791,823,011,898 ريال
مجموع کل
30,236,700 دلار
[1]