آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اهواز امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 5,292,920 252,013,220,352 Rls. 9,527,529 $
2 12 1393 اهواز امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,506 1,184,954,967 Rls. 46,467 $
مجموع کل
253,198,175,319 ريال
مجموع کل
9,573,996 دلار
[1]