آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,289,148 353,615,042,680 Rls. 13,281,776 $
2 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 217,736,154 319,734,395,568 Rls. 11,932,030 $
3 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 21,653,073 285,652,409,593 Rls. 10,816,418 $
4 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,703,226 213,900,084,363 Rls. 8,109,648 $
5 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,598,580 204,698,089,523 Rls. 7,795,703 $
6 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 23,977,070 190,564,737,040 Rls. 7,193,237 $
7 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 1,977,264 39,407,524,833 Rls. 1,497,886 $
8 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,107,716 38,740,574,546 Rls. 1,475,403 $
9 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 25202000 ک گچ 42,389,885 34,564,555,637 Rls. 1,319,369 $
10 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 627,491 34,431,797,894 Rls. 1,280,083 $
11 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,801,254 30,521,236,124 Rls. 1,149,090 $
12 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 525,548 24,462,819,066 Rls. 910,881 $
13 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 247,385 19,903,865,851 Rls. 743,510 $
14 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 976,093 19,581,766,450 Rls. 741,536 $
15 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 761,405 16,010,119,511 Rls. 612,175 $
16 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 253,675 14,093,676,729 Rls. 533,483 $
17 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 283,156 13,462,485,426 Rls. 509,681 $
18 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 710,183 12,940,949,480 Rls. 501,571 $
19 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,988,821 12,612,100,920 Rls. 478,625 $
20 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 220,500 11,924,807,000 Rls. 441,000 $
21 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 118,490 11,908,792,959 Rls. 454,637 $
22 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 130,144 10,715,912,520 Rls. 390,432 $
23 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 95,719 10,368,114,921 Rls. 392,659 $
24 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 85,640 9,018,817,720 Rls. 342,560 $
25 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 1,411,596 8,765,496,113 Rls. 332,666 $
26 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 76,392 7,990,171,104 Rls. 308,144 $
27 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 142,362 7,415,802,924 Rls. 284,724 $
28 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 206,359 7,349,169,703 Rls. 276,452 $
29 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 259,420 7,176,104,673 Rls. 269,953 $
30 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 60,131 7,101,172,041 Rls. 272,521 $
31 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 133,015 6,940,722,130 Rls. 259,754 $
32 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 286,650 6,824,039,292 Rls. 257,984 $
33 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 56,786 6,494,280,730 Rls. 246,680 $
34 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 120,500 6,421,099,000 Rls. 241,000 $
35 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 77,231 6,063,885,078 Rls. 231,693 $
36 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 318,317 5,952,309,667 Rls. 220,977 $
37 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 68,269 5,911,359,949 Rls. 219,921 $
38 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 100,109 5,210,341,399 Rls. 204,223 $
39 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 272,695 4,725,864,737 Rls. 179,915 $
40 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 44,288 4,716,348,510 Rls. 180,014 $
41 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 50,439 4,589,050,200 Rls. 173,088 $
42 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 52,449 4,320,363,971 Rls. 161,271 $
43 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 33,776 3,976,695,150 Rls. 155,370 $
44 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 184,131 3,933,639,820 Rls. 151,708 $
45 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 43,140 3,913,567,280 Rls. 150,622 $
46 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 19,825 3,623,426,050 Rls. 134,935 $
47 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 16,450 3,490,810,125 Rls. 131,625 $
48 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84802000 كف قالب (Mould base) 74,280 3,375,063,348 Rls. 126,415 $
49 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 127,271 3,352,801,225 Rls. 129,390 $
50 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 119,427 3,302,265,647 Rls. 126,276 $
51 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 14,700 3,269,508,000 Rls. 127,650 $
52 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,317 3,212,412,304 Rls. 119,846 $
53 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 70,056 3,118,093,882 Rls. 119,094 $
54 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 44,754 2,973,135,911 Rls. 111,884 $
55 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 122,262 2,726,960,623 Rls. 102,474 $
56 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 120,072 2,712,160,217 Rls. 104,681 $
57 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 141,111 2,705,089,442 Rls. 100,772 $
58 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 76,807 2,675,732,895 Rls. 100,389 $
59 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 32,937 2,622,364,944 Rls. 98,811 $
60 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 21,176 2,614,302,333 Rls. 95,292 $
61 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 32,542 2,561,623,512 Rls. 99,272 $
62 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 60,920 2,524,729,032 Rls. 97,472 $
63 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 78,103 2,515,675,167 Rls. 93,723 $
64 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 21,851 2,509,291,724 Rls. 98,329 $
65 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 5,076 2,508,626,620 Rls. 96,444 $
66 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 18,133 2,457,564,914 Rls. 96,034 $
67 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 159,266 2,425,470,177 Rls. 92,376 $
68 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,905 2,273,603,124 Rls. 85,028 $
69 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 29,932 2,192,962,764 Rls. 85,158 $
70 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,130 2,163,874,089 Rls. 80,919 $
71 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 26,630 2,141,110,556 Rls. 83,525 $
72 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 1,020,498 2,133,504,358 Rls. 81,640 $
73 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,975 1,960,420,350 Rls. 76,825 $
74 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 98,127 1,958,681,222 Rls. 75,557 $
75 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 23,269 1,902,017,387 Rls. 74,423 $
76 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 17,553 1,871,619,775 Rls. 71,205 $
77 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 145,977 1,866,133,330 Rls. 72,988 $
78 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 92,395 1,855,600,290 Rls. 70,083 $
79 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 70,531 1,801,009,085 Rls. 70,531 $
80 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 21,958 1,704,640,248 Rls. 65,874 $
81 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 22,200 1,698,366,600 Rls. 66,600 $
82 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,250 1,682,919,000 Rls. 63,000 $
83 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 24,529 1,682,507,036 Rls. 64,835 $
84 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 34,901 1,630,141,238 Rls. 62,750 $
85 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 33,450 1,614,486,219 Rls. 62,341 $
86 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 30,767 1,567,899,363 Rls. 57,646 $
87 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 7,337 1,565,978,753 Rls. 58,417 $
88 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,000 1,560,661,200 Rls. 61,200 $
89 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 191,952 1,516,267,472 Rls. 57,586 $
90 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 19,631 1,468,844,039 Rls. 53,985 $
91 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 29,230 1,437,592,272 Rls. 56,352 $
92 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15,750 1,423,693,420 Rls. 54,940 $
93 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 11,350 1,388,307,416 Rls. 52,210 $
94 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 11,500 1,349,637,700 Rls. 52,900 $
95 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 48,425 1,326,396,384 Rls. 49,248 $
96 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 47,756 1,285,240,864 Rls. 50,144 $
97 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 8,743 1,251,901,000 Rls. 49,000 $
98 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,350 1,240,001,940 Rls. 46,286 $
99 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 8,916 1,200,004,500 Rls. 47,059 $
100 12 1393 اينچه برون ترکمنستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 11,162 1,188,767,720 Rls. 44,648 $
مجموع کل
2,176,808,058,631 ريال
مجموع کل
82,190,160 دلار