آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 اينچه برون چين 28012000 يد 73,000 132,164,700,000 Rls. 4,935,000 $
مجموع کل
132,164,700,000 ريال
مجموع کل
4,935,000 دلار
[1]