آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه پرويزخان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 26,516,850 225,934,126,565 Rls. 8,485,289 $
2 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08081000 سيب , تازه 10,003,780 111,120,571,462 Rls. 4,185,839 $
3 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,030,555 83,478,397,005 Rls. 3,135,084 $
4 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 13,518,830 76,872,282,525 Rls. 2,976,303 $
5 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 5,360,745 62,156,156,359 Rls. 2,251,509 $
6 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,942,975 54,413,394,246 Rls. 2,087,801 $
7 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 951,812 50,832,039,494 Rls. 1,922,731 $
8 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 627,245 50,725,616,085 Rls. 1,899,465 $
9 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07031000 پيازوموسير 4,487,310 44,602,309,326 Rls. 1,639,547 $
10 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 364,753 39,142,445,526 Rls. 1,449,632 $
11 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 443,704 32,870,512,906 Rls. 1,234,997 $
12 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,818,150 29,482,873,511 Rls. 1,127,248 $
13 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 221,130 20,716,937,325 Rls. 773,955 $
14 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 136,332 17,218,869,570 Rls. 640,746 $
15 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,572,555 16,206,994,707 Rls. 596,895 $
16 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 301,605 14,588,863,317 Rls. 542,889 $
17 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 322,968 14,342,702,597 Rls. 541,626 $
18 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08105000 کيوي, تازه 1,149,015 13,103,150,993 Rls. 488,043 $
19 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 286,952 12,880,791,816 Rls. 479,886 $
20 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 106,569 11,467,372,824 Rls. 426,276 $
21 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 86,920 8,889,306,590 Rls. 328,160 $
22 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 283,455 8,823,493,951 Rls. 345,811 $
23 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 686,685 7,359,181,378 Rls. 288,401 $
24 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 829,885 7,252,941,595 Rls. 271,110 $
25 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 826,655 7,160,182,052 Rls. 264,527 $
26 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04031090 ک ک ک ماست 204,789 6,588,994,956 Rls. 245,542 $
27 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 76,770 6,221,392,950 Rls. 230,310 $
28 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 102,406 5,517,267,910 Rls. 206,858 $
29 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 72,680 4,869,896,475 Rls. 181,700 $
30 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39269060 پريفرم (PET) 105,080 4,705,326,504 Rls. 178,636 $
31 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 209,920 4,644,471,599 Rls. 176,029 $
32 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 306,500 4,236,430,498 Rls. 153,494 $
33 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 403,440 4,068,267,302 Rls. 149,271 $
34 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 108,936 3,887,055,972 Rls. 143,424 $
35 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 194,090 3,606,857,358 Rls. 133,542 $
36 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 12,280 3,589,501,080 Rls. 135,080 $
37 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 131,500 3,508,049,500 Rls. 131,500 $
38 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 61,119 3,149,073,678 Rls. 118,233 $
39 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 18,300 3,024,365,400 Rls. 115,200 $
40 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 13,390 2,885,062,960 Rls. 107,120 $
41 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 12,460 2,877,669,270 Rls. 106,190 $
42 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 12,450 2,751,848,400 Rls. 99,600 $
43 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 152,949 2,641,678,570 Rls. 101,202 $
44 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 57,000 2,543,363,100 Rls. 95,400 $
45 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 111,440 2,432,064,272 Rls. 94,528 $
46 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 21,530 2,357,270,480 Rls. 86,120 $
47 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 24,350 2,223,847,600 Rls. 81,200 $
48 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 95,394 2,136,159,146 Rls. 83,041 $
49 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 98,260 2,071,989,013 Rls. 75,479 $
50 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,400 1,998,564,372 Rls. 78,372 $
51 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 30,500 1,982,814,000 Rls. 73,200 $
52 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 108,000 1,937,563,000 Rls. 72,400 $
53 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,740 1,828,291,146 Rls. 68,442 $
54 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,560 1,641,780,980 Rls. 61,460 $
55 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 41,680 1,632,071,048 Rls. 60,436 $
56 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 17,347 1,475,233,216 Rls. 55,639 $
57 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,000 1,404,007,500 Rls. 52,500 $
58 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 17,870 1,395,967,440 Rls. 53,520 $
59 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 22,128 1,287,581,812 Rls. 46,468 $
60 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 18,000 1,246,905,000 Rls. 45,000 $
61 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 23,825 1,236,221,798 Rls. 48,126 $
62 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,261 1,189,076,317 Rls. 42,913 $
63 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,000 1,167,768,000 Rls. 42,000 $
64 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 34,834 1,155,557,112 Rls. 45,284 $
65 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 19,998 1,078,852,104 Rls. 39,996 $
66 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 332,000 1,073,973,120 Rls. 39,840 $
67 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 11,664 970,006,503 Rls. 35,427 $
68 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,680 958,563,952 Rls. 35,824 $
69 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 32,960 932,159,744 Rls. 35,072 $
70 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 51,630 908,243,394 Rls. 35,598 $
71 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 75,030 777,447,056 Rls. 28,009 $
72 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 16,500 770,058,900 Rls. 29,700 $
73 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,420 724,332,060 Rls. 28,260 $
74 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,177 687,979,076 Rls. 25,412 $
75 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 530,000 677,396,256 Rls. 25,440 $
76 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 25081000 بنتونيت 286,000 672,256,620 Rls. 25,740 $
77 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 8,505 658,109,512 Rls. 24,664 $
78 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 23,130 639,058,770 Rls. 23,130 $
79 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 616,170,000 Rls. 23,000 $
80 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 35,325 583,003,787 Rls. 21,901 $
81 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 17,800 561,921,360 Rls. 21,840 $
82 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 20,736 548,364,464 Rls. 20,528 $
83 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,200 538,292,160 Rls. 20,160 $
84 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 11,420 524,548,008 Rls. 20,556 $
85 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 6,804 519,362,928 Rls. 20,412 $
86 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 275,399 500,431,009 Rls. 19,276 $
87 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 19,800 494,175,780 Rls. 18,126 $
88 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,000 447,333,600 Rls. 16,800 $
89 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 422,614,500 Rls. 16,500 $
90 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 122,200 391,682,136 Rls. 14,664 $
91 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 26,465 341,541,626 Rls. 13,232 $
92 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 11,500 338,298,950 Rls. 12,650 $
93 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 160,000 304,764,600 Rls. 11,213 $
94 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 9,015 281,691,774 Rls. 10,998 $
95 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 6,000 280,810,800 Rls. 10,800 $
96 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 14,700 275,936,640 Rls. 10,290 $
97 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,308 263,513,592 Rls. 10,386 $
98 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 14,400 255,859,200 Rls. 9,600 $
99 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 29,000 244,671,370 Rls. 9,130 $
100 12 1393 بازارچه پرويزخان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,030 232,788,090 Rls. 9,090 $
مجموع کل
1,151,255,033,900 ريال
مجموع کل
43,231,493 دلار