آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 80,978,731 900,567,429,176 Rls. 34,015,521 $
2 12 1393 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 64,239,793 546,462,294,253 Rls. 20,545,140 $
3 12 1393 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,514,290 408,005,954,268 Rls. 15,719,715 $
4 12 1393 باشماق عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 31,607,421 391,917,873,632 Rls. 14,539,853 $
5 12 1393 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 61,703,170 348,751,786,357 Rls. 13,585,311 $
6 12 1393 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 19,691,315 324,707,152,467 Rls. 12,121,283 $
7 12 1393 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,078,118 245,037,388,716 Rls. 9,231,715 $
8 12 1393 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 14,490,844 245,035,108,970 Rls. 9,193,569 $
9 12 1393 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,734,213 218,675,798,460 Rls. 8,102,532 $
10 12 1393 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 2,641,859 189,363,903,834 Rls. 7,133,122 $
11 12 1393 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,287,197 183,881,338,655 Rls. 6,863,331 $
12 12 1393 باشماق عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,434,410 182,630,890,516 Rls. 6,742,942 $
13 12 1393 باشماق عراق 04031090 ک ک ک ماست 5,621,335 178,929,373,829 Rls. 6,743,182 $
14 12 1393 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,110,683 170,014,746,802 Rls. 6,328,127 $
15 12 1393 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,119,607 166,642,610,820 Rls. 6,354,688 $
16 12 1393 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,578,695 157,113,150,445 Rls. 5,938,509 $
17 12 1393 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 17,204,343 146,544,978,284 Rls. 5,505,182 $
18 12 1393 باشماق عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 21,702,190 141,872,970,807 Rls. 5,209,884 $
19 12 1393 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 412,255 133,037,608,359 Rls. 4,984,441 $
20 12 1393 باشماق عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,534,835 132,212,953,401 Rls. 5,053,709 $
21 12 1393 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 241,007 126,993,993,142 Rls. 4,779,822 $
22 12 1393 باشماق عراق 39269060 پريفرم (PET) 2,878,517 126,834,633,470 Rls. 4,895,239 $
23 12 1393 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,852,246 126,008,127,770 Rls. 4,710,612 $
24 12 1393 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,442,140 124,931,924,896 Rls. 4,677,204 $
25 12 1393 باشماق عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,586,391 122,612,476,522 Rls. 4,651,319 $
26 12 1393 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 7,036,807 118,862,062,611 Rls. 4,364,293 $
27 12 1393 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,469,577 116,666,763,099 Rls. 4,414,021 $
28 12 1393 باشماق عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 775,648 115,421,421,885 Rls. 4,265,267 $
29 12 1393 باشماق عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 8,363,444 109,902,711,239 Rls. 4,115,364 $
30 12 1393 باشماق عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,685,296 105,739,174,117 Rls. 4,072,136 $
31 12 1393 باشماق عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,284,298 103,337,656,560 Rls. 3,852,543 $
32 12 1393 باشماق عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 273,027 99,936,544,774 Rls. 3,716,885 $
33 12 1393 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,257,356 98,273,220,747 Rls. 3,766,031 $
34 12 1393 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 281,916 96,884,765,048 Rls. 3,621,645 $
35 12 1393 باشماق عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,179,905 96,303,660,538 Rls. 3,642,848 $
36 12 1393 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 10,471,583 90,189,686,902 Rls. 3,356,076 $
37 12 1393 باشماق عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,225,936 87,169,617,762 Rls. 3,321,847 $
38 12 1393 باشماق عراق 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 1,089,570 81,405,340,038 Rls. 2,943,565 $
39 12 1393 باشماق عراق 08105000 کيوي, تازه 7,019,996 80,321,240,183 Rls. 2,985,787 $
40 12 1393 باشماق عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 622,577 78,358,624,046 Rls. 3,037,288 $
41 12 1393 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,032,446 75,064,073,041 Rls. 2,788,286 $
42 12 1393 باشماق عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,988,145 72,586,833,419 Rls. 2,843,682 $
43 12 1393 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 5,501,325 72,023,360,429 Rls. 2,759,537 $
44 12 1393 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 141,886 68,336,531,209 Rls. 2,546,063 $
45 12 1393 باشماق عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 699,975 65,140,316,144 Rls. 2,452,696 $
46 12 1393 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 1,624,097 62,260,842,816 Rls. 2,347,869 $
47 12 1393 باشماق عراق 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 14,723 60,961,220,700 Rls. 2,229,888 $
48 12 1393 باشماق عراق 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 159,837 60,371,056,854 Rls. 2,301,768 $
49 12 1393 باشماق عراق 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 7,537,403 57,397,273,514 Rls. 2,189,280 $
50 12 1393 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 708,722 54,592,353,111 Rls. 2,126,147 $
51 12 1393 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 328,836 52,298,622,756 Rls. 1,973,354 $
52 12 1393 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 772,610 50,346,024,108 Rls. 1,892,339 $
53 12 1393 باشماق عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,731,673 47,962,427,819 Rls. 1,834,439 $
54 12 1393 باشماق عراق 07129010 سير خشك شده 1,663,309 47,761,531,069 Rls. 1,862,931 $
55 12 1393 باشماق عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 290,595 47,665,083,275 Rls. 1,781,667 $
56 12 1393 باشماق عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 885,630 46,621,984,600 Rls. 1,826,200 $
57 12 1393 باشماق عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,564,328 42,454,681,343 Rls. 1,564,592 $
58 12 1393 باشماق عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 579,796 41,879,110,499 Rls. 1,634,815 $
59 12 1393 باشماق عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 248,066 40,146,488,502 Rls. 1,487,090 $
60 12 1393 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 367,084 39,013,064,724 Rls. 1,468,406 $
61 12 1393 باشماق عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,330,444 38,189,958,318 Rls. 1,496,073 $
62 12 1393 باشماق عراق 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 274,800 37,933,064,300 Rls. 1,374,287 $
63 12 1393 باشماق عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 377,293 36,478,120,560 Rls. 1,362,112 $
64 12 1393 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 620,515 36,452,158,519 Rls. 1,358,544 $
65 12 1393 باشماق عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,105,452 36,209,695,143 Rls. 1,372,713 $
66 12 1393 باشماق عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 468,932 34,170,822,583 Rls. 1,281,457 $
67 12 1393 باشماق عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,493,175 33,881,164,817 Rls. 1,247,164 $
68 12 1393 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 4,161,729 32,607,951,166 Rls. 1,213,316 $
69 12 1393 باشماق عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,989,062 32,550,922,410 Rls. 1,239,295 $
70 12 1393 باشماق عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,145,398 32,108,930,102 Rls. 1,242,033 $
71 12 1393 باشماق عراق 94043000 کيسه خوا ب 91,149 29,780,703,468 Rls. 1,093,788 $
72 12 1393 باشماق عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 150,270 28,665,979,300 Rls. 1,051,890 $
73 12 1393 باشماق عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 117,058 26,902,262,745 Rls. 1,011,294 $
74 12 1393 باشماق عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,019 25,728,709,355 Rls. 950,825 $
75 12 1393 باشماق عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 207,000 25,640,819,060 Rls. 962,976 $
76 12 1393 باشماق عراق 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 583,462 25,583,248,444 Rls. 955,813 $
77 12 1393 باشماق عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 10,070,817 25,323,223,130 Rls. 956,889 $
78 12 1393 باشماق عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 196,087 23,299,742,718 Rls. 880,513 $
79 12 1393 باشماق عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 102,001 22,869,842,114 Rls. 846,283 $
80 12 1393 باشماق عراق 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 487,877 22,823,013,510 Rls. 838,726 $
81 12 1393 باشماق عراق 27101920 روغن صنعتي 1,321,602 22,594,633,169 Rls. 850,674 $
82 12 1393 باشماق عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 257,302 21,772,260,231 Rls. 809,173 $
83 12 1393 باشماق عراق 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 688,096 21,553,418,233 Rls. 840,291 $
84 12 1393 باشماق عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 99,089 21,207,270,984 Rls. 797,234 $
85 12 1393 باشماق عراق 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 262,097 21,036,393,825 Rls. 786,295 $
86 12 1393 باشماق عراق 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 124,081 20,280,970,562 Rls. 760,483 $
87 12 1393 باشماق عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 302,036 19,954,782,368 Rls. 755,244 $
88 12 1393 باشماق عراق 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 76,069 19,826,186,809 Rls. 747,763 $
89 12 1393 باشماق عراق 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 481,594 19,273,638,871 Rls. 722,425 $
90 12 1393 باشماق عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 753,213 19,264,347,693 Rls. 748,987 $
91 12 1393 باشماق عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 225,998 18,179,132,364 Rls. 676,169 $
92 12 1393 باشماق عراق 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 727,493 17,135,111,313 Rls. 651,079 $
93 12 1393 باشماق عراق 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 255,757 16,962,566,503 Rls. 641,058 $
94 12 1393 باشماق عراق 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 89,636 16,814,805,555 Rls. 624,233 $
95 12 1393 باشماق عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 316,482 16,687,834,599 Rls. 639,011 $
96 12 1393 باشماق عراق 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 157,010 16,524,975,324 Rls. 628,190 $
97 12 1393 باشماق عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 204,530 16,353,220,950 Rls. 613,591 $
98 12 1393 باشماق عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 344,351 16,220,916,005 Rls. 604,776 $
99 12 1393 باشماق عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 372,750 16,102,265,922 Rls. 600,858 $
100 12 1393 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 211,972 16,036,075,259 Rls. 616,750 $
مجموع کل
9,603,422,975,633 ريال
مجموع کل
361,862,872 دلار