آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 3,002,422 239,554,692,360 Rls. 9,007,095 $
2 12 1393 بجنورد ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,037,390 19,238,795,915 Rls. 725,901 $
3 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 146,160 11,595,635,394 Rls. 438,480 $
4 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 121,778 9,456,690,705 Rls. 365,334 $
5 12 1393 بجنورد ترکمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,484,541 6,525,036,984 Rls. 248,192 $
6 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 131,390 5,835,933,655 Rls. 223,397 $
7 12 1393 بجنورد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 198,445 4,830,159,388 Rls. 180,650 $
8 12 1393 بجنورد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 147,000 3,262,214,780 Rls. 126,420 $
9 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 25,085 2,634,125,680 Rls. 100,340 $
10 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 68,057 2,314,679,490 Rls. 89,931 $
11 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 24,901 1,518,422,269 Rls. 56,632 $
12 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 14,785 1,184,406,235 Rls. 46,390 $
13 12 1393 بجنورد ترکمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,356 1,014,355,613 Rls. 36,887 $
14 12 1393 بجنورد ترکمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 10,339 831,362,479 Rls. 31,019 $
15 12 1393 بجنورد ترکمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 19,560 791,417,160 Rls. 29,340 $
16 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,836 771,562,332 Rls. 29,516 $
17 12 1393 بجنورد ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 15,150 728,081,730 Rls. 27,270 $
18 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 9,000 718,564,500 Rls. 27,000 $
19 12 1393 بجنورد ترکمنستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 21,600 667,465,920 Rls. 25,961 $
20 12 1393 بجنورد ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 8,111 646,915,155 Rls. 24,333 $
21 12 1393 بجنورد ترکمنستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 7,694 602,286,507 Rls. 23,082 $
22 12 1393 بجنورد ترکمنستان 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 24,720 591,325,142 Rls. 22,742 $
23 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73062110 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 12,320 565,510,176 Rls. 22,176 $
24 12 1393 بجنورد ترکمنستان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 23,940 554,934,050 Rls. 21,584 $
25 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 7,018 465,937,145 Rls. 18,247 $
26 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 6,035 461,677,500 Rls. 18,105 $
27 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 5,920 453,750,240 Rls. 17,760 $
28 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,370 411,441,030 Rls. 16,110 $
29 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,125 406,115,250 Rls. 15,375 $
30 12 1393 بجنورد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,430 329,614,660 Rls. 12,860 $
31 12 1393 بجنورد ترکمنستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 3,990 318,820,950 Rls. 11,970 $
32 12 1393 بجنورد ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 23,634 241,051,500 Rls. 9,453 $
33 12 1393 بجنورد ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 14,000 233,827,020 Rls. 8,820 $
34 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,365 220,788,975 Rls. 8,277 $
35 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,046 172,791,845 Rls. 6,751 $
36 12 1393 بجنورد ترکمنستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,824 143,185,824 Rls. 5,472 $
37 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,040 76,348,300 Rls. 2,964 $
38 12 1393 بجنورد ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,176 75,114,060 Rls. 2,940 $
39 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 960 73,440,000 Rls. 2,880 $
40 12 1393 بجنورد ترکمنستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 188 71,960,760 Rls. 2,820 $
41 12 1393 بجنورد ترکمنستان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 832 63,692,928 Rls. 2,496 $
42 12 1393 بجنورد ترکمنستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 700 56,259,000 Rls. 2,100 $
43 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 450 48,222,000 Rls. 1,800 $
44 12 1393 بجنورد ترکمنستان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 436 40,609,500 Rls. 1,500 $
45 12 1393 بجنورد ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 530 40,546,590 Rls. 1,590 $
46 12 1393 بجنورد ترکمنستان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 480 36,852,480 Rls. 1,344 $
47 12 1393 بجنورد ترکمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 502 27,073,000 Rls. 1,000 $
48 12 1393 بجنورد ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 5,000 26,908,300 Rls. 1,025 $
49 12 1393 بجنورد ترکمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 500 25,595,700 Rls. 975 $
50 12 1393 بجنورد ترکمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 380 17,513,820 Rls. 684 $
مجموع کل
320,973,711,996 ريال
مجموع کل
12,104,991 دلار
[1]