آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 7,961,865 126,408,140,870 Rls. 4,775,959 $
2 12 1393 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 1,412,000 38,939,657,203 Rls. 1,502,328 $
مجموع کل
165,347,798,073 ريال
مجموع کل
6,278,287 دلار
[1]