آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بروجن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بروجن افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,904,335 85,496,226,161 Rls. 3,196,858 $
2 12 1393 بروجن افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 643,031 36,222,323,437 Rls. 1,352,940 $
3 12 1393 بروجن افغانستان 15132999 روغن پالم سيت ياروغن باباسو غير مذكوردرجاي ديگر . 67,200 3,061,441,600 Rls. 114,240 $
4 12 1393 بروجن افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 55,810 2,269,117,325 Rls. 85,876 $
5 12 1393 بروجن افغانستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 6,800 433,018,250 Rls. 17,000 $
6 12 1393 بروجن افغانستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 46,300 250,822,597 Rls. 9,379 $
مجموع کل
127,732,949,370 ريال
مجموع کل
4,776,292 دلار
[1]