آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بروجن)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بروجن پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 983,100 46,212,208,897 Rls. 1,728,231 $
2 12 1393 بروجن پاکستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 60,912 2,953,274,694 Rls. 115,733 $
3 12 1393 بروجن پاکستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 100,100 1,978,305,329 Rls. 73,073 $
4 12 1393 بروجن پاکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 12,620 713,752,572 Rls. 26,364 $
مجموع کل
51,857,541,492 ريال
مجموع کل
1,943,401 دلار
[1]