آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني آلمان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي کمترا ز25%کربني, بامقطع عرض مربع مستطيل غير مذكور درجاي ديگر 20,841,482 235,618,632,425 Rls. 8,503,325 $
مجموع کل
235,618,632,425 ريال
مجموع کل
8,503,325 دلار
[1]