آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,706,440 234,091,949,652 Rls. 8,448,228 $
مجموع کل
234,091,949,652 ريال
مجموع کل
8,448,228 دلار
[1]