آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني اسپانيا 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 4,168,680 85,745,631,292 Rls. 3,209,884 $
مجموع کل
85,745,631,292 ريال
مجموع کل
3,209,884 دلار
[1]