آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني سودان 27132000 قيرنفت 4,125,901 46,384,811,865 Rls. 1,847,853 $
مجموع کل
46,384,811,865 ريال
مجموع کل
1,847,853 دلار
[1]