آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني عربستان سعودي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 35,576,020 398,001,738,720 Rls. 14,515,016 $
2 12 1393 بندر امام خميني عربستان سعودي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 12,651,470 25,964,686,406 Rls. 1,012,117 $
مجموع کل
423,966,425,126 ريال
مجموع کل
15,527,133 دلار
[1]