آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 103,134,349 1,095,703,205,431 Rls. 42,040,224 $
2 12 1393 بندر امام خميني عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 20,569,818 227,755,285,068 Rls. 8,392,486 $
3 12 1393 بندر امام خميني عمان 27132000 قيرنفت 1,995,432 23,168,618,838 Rls. 897,944 $
مجموع کل
1,346,627,109,337 ريال
مجموع کل
51,330,654 دلار
[1]