آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 394,968,285 428,031,515,471 Rls. 15,798,732 $
2 12 1393 بندر امام خميني مصر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 309,802,645 323,808,392,877 Rls. 12,392,106 $
مجموع کل
751,839,908,348 ريال
مجموع کل
28,190,838 دلار
[1]