آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر امام خميني چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 2,019,304,033 1,502,745,846,161 Rls. 56,771,937 $
2 12 1393 بندر امام خميني چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 20,483,726 667,903,996,206 Rls. 25,580,207 $
3 12 1393 بندر امام خميني چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 1,152,928,185 495,205,750,185 Rls. 19,758,603 $
4 12 1393 بندر امام خميني چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد فشرده نشده 324,134,510 356,079,934,672 Rls. 13,919,577 $
5 12 1393 بندر امام خميني چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 20,422,012 193,862,491,670 Rls. 7,147,706 $
6 12 1393 بندر امام خميني چين 26190020 آخال مناسب برا ي بازيافت آهن يا منگنز 83,745,430 156,113,212,637 Rls. 5,862,180 $
مجموع کل
3,371,911,231,531 ريال
مجموع کل
129,040,210 دلار
[1]