آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (بندر تركمن)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,530,446 120,426,840,423 Rls. 4,589,140 $
2 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 831,961 87,182,704,172 Rls. 3,327,844 $
3 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,157,902 84,446,645,590 Rls. 3,078,672 $
4 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,640,527 78,198,675,982 Rls. 2,948,459 $
5 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 162,904 39,167,049,888 Rls. 1,473,299 $
6 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 711,068 33,964,935,263 Rls. 1,278,087 $
7 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 673,498 29,673,802,996 Rls. 1,144,002 $
8 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 245,217 16,721,860,665 Rls. 628,906 $
9 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 141,061 15,877,125,526 Rls. 616,110 $
10 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 882,422 15,245,159,493 Rls. 581,596 $
11 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 189,170 15,172,856,340 Rls. 566,510 $
12 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 318,778 11,163,840,608 Rls. 414,353 $
13 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 146,165 10,209,699,966 Rls. 395,325 $
14 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 536,930 9,760,385,740 Rls. 375,775 $
15 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 107,345 8,201,655,915 Rls. 322,035 $
16 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 200,040 7,801,278,270 Rls. 300,060 $
17 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 67,610 7,706,147,724 Rls. 297,489 $
18 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 248,785 6,341,926,602 Rls. 238,858 $
19 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 713,145 5,724,671,188 Rls. 220,172 $
20 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 69,312 5,706,205,249 Rls. 220,434 $
21 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 54,420 5,577,467,100 Rls. 217,680 $
22 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 80,911 5,428,046,030 Rls. 202,286 $
23 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 95,463 4,920,549,275 Rls. 189,087 $
24 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 607,900 4,694,191,024 Rls. 182,375 $
25 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 70,818 4,558,308,972 Rls. 177,047 $
26 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 48,649 3,905,332,932 Rls. 145,947 $
27 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 104,169 3,426,636,998 Rls. 135,421 $
28 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 30,522 3,241,558,488 Rls. 122,088 $
29 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 49,990 2,758,580,554 Rls. 101,980 $
30 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 89,180 2,522,967,086 Rls. 91,549 $
31 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,715 2,347,204,617 Rls. 87,687 $
32 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 48,913 2,346,371,932 Rls. 88,045 $
33 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 55,710 2,182,924,350 Rls. 83,565 $
34 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,124 1,771,414,020 Rls. 69,372 $
35 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 19,670 1,690,170,880 Rls. 62,944 $
36 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 21,158 1,663,129,955 Rls. 63,574 $
37 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 10,205 1,408,262,495 Rls. 55,021 $
38 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 15,810 1,271,793,825 Rls. 47,430 $
39 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 25,088 1,226,936,625 Rls. 45,159 $
40 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 21,425 1,212,058,229 Rls. 47,578 $
41 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 4,420 1,199,340,000 Rls. 45,000 $
42 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 11,338 1,123,007,128 Rls. 42,168 $
43 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 8,960 968,179,000 Rls. 37,000 $
44 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,190 960,176,602 Rls. 38,251 $
45 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 10,035 952,165,838 Rls. 36,130 $
46 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 11,190 899,340,300 Rls. 33,570 $
47 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 20,810 811,621,215 Rls. 31,215 $
48 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 20,240 797,010,720 Rls. 30,360 $
49 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 8,348 780,149,818 Rls. 29,218 $
50 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 22,340 737,085,960 Rls. 26,808 $
51 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 14,280 681,438,744 Rls. 25,704 $
52 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 7,772 639,134,790 Rls. 23,316 $
53 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 23,154 614,403,064 Rls. 23,621 $
54 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 2,330 613,497,600 Rls. 22,000 $
55 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 27,020 607,754,834 Rls. 23,778 $
56 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84802000 كف قالب (Mould base) 12,320 565,887,168 Rls. 22,176 $
57 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 6,710 533,666,430 Rls. 20,130 $
58 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 4,675 491,665,700 Rls. 18,700 $
59 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 113,850 422,244,365 Rls. 16,488 $
60 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 18,890 405,206,718 Rls. 15,868 $
61 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 3,190 403,520,326 Rls. 14,674 $
62 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,390 402,948,960 Rls. 15,594 $
63 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 17,740 399,069,252 Rls. 15,612 $
64 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 4,725 380,042,243 Rls. 14,879 $
65 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 8,070 373,128,000 Rls. 14,000 $
66 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 4,830 370,523,790 Rls. 14,490 $
67 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 3,000 359,127,000 Rls. 13,500 $
68 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 49,080 308,779,555 Rls. 11,593 $
69 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 6,690 302,278,284 Rls. 12,042 $
70 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,965 279,172,737 Rls. 10,737 $
71 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 35,950 270,750,870 Rls. 10,335 $
72 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,510 269,704,890 Rls. 10,530 $
73 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,470 264,290,820 Rls. 10,364 $
74 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 2,200 246,048,000 Rls. 8,800 $
75 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,685 242,689,537 Rls. 9,214 $
76 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 22,100 239,970,612 Rls. 8,988 $
77 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 440 233,042,475 Rls. 9,105 $
78 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 2,740 232,799,168 Rls. 8,768 $
79 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,900 232,403,100 Rls. 8,700 $
80 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,519 207,809,943 Rls. 7,557 $
81 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 7,710 206,550,900 Rls. 7,710 $
82 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 19,800 204,798,532 Rls. 7,604 $
83 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,373 196,277,935 Rls. 7,685 $
84 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 3,465 188,834,197 Rls. 7,069 $
85 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 5,160 171,060,708 Rls. 6,708 $
86 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 69010010 آجرهاي سراميكي با وزن بيش ا ز 650کيلوگرم بر متر مکعب ازارد فسيل سيليسي ياازخاكهاي سيليسي همانند 44,650 170,531,781 Rls. 6,475 $
87 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 14,324 153,511,721 Rls. 6,017 $
88 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,425 152,240,320 Rls. 5,700 $
89 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 1,910 149,936,910 Rls. 5,730 $
90 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 3,155 148,392,909 Rls. 5,679 $
91 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,320 144,094,172 Rls. 5,428 $
92 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 8,990 138,325,481 Rls. 5,215 $
93 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,663 134,368,737 Rls. 4,989 $
94 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 60,945 126,400,428 Rls. 4,876 $
95 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 1,250 110,265,120 Rls. 4,320 $
96 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 7,130 105,472,136 Rls. 4,136 $
97 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 15,825 104,600,320 Rls. 4,048 $
98 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,785 87,094,629 Rls. 3,213 $
99 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 805 82,222,700 Rls. 3,220 $
100 12 1393 بندر تركمن ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,010 77,268,030 Rls. 3,030 $
مجموع کل
690,520,696,209 ريال
مجموع کل
26,132,795 دلار