آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 8,517,892 232,748,473,056 Rls. 8,933,164 $
2 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,333,815 128,118,896,221 Rls. 5,000,722 $
3 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,813,698 69,914,864,508 Rls. 2,739,987 $
4 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 785,545 30,100,751,687 Rls. 1,178,317 $
5 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 201,000 11,538,567,700 Rls. 442,200 $
6 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,238,625 9,772,045,421 Rls. 370,737 $
7 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 38,500 2,756,553,800 Rls. 107,800 $
8 12 1393 بندر نوشهر فدراسيون روسيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 19,000 160,195,369 Rls. 6,043 $
مجموع کل
485,110,347,762 ريال
مجموع کل
18,778,970 دلار
[1]