آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز آذربايجان 27132000 قيرنفت 20,521,520 240,915,517,887 Rls. 9,232,103 $
2 12 1393 تبريز آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 479,230 36,802,825,866 Rls. 1,423,892 $
3 12 1393 تبريز آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 142,074 34,243,397,159 Rls. 1,263,977 $
4 12 1393 تبريز آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 588,052 32,307,504,263 Rls. 1,223,965 $
5 12 1393 تبريز آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 118,594 30,479,971,680 Rls. 1,158,308 $
6 12 1393 تبريز آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 242,465 17,541,297,872 Rls. 674,555 $
7 12 1393 تبريز آذربايجان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 73,100 16,515,031,059 Rls. 645,971 $
8 12 1393 تبريز آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 152,068 16,121,865,777 Rls. 603,648 $
9 12 1393 تبريز آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 455,166 14,366,360,570 Rls. 535,035 $
10 12 1393 تبريز آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 136,700 11,193,513,608 Rls. 423,772 $
11 12 1393 تبريز آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,349,888 9,395,169,192 Rls. 359,468 $
12 12 1393 تبريز آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 270,180 6,069,331,608 Rls. 229,190 $
13 12 1393 تبريز آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 73,170 5,859,737,496 Rls. 222,405 $
14 12 1393 تبريز آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 29,740 5,687,595,900 Rls. 208,180 $
15 12 1393 تبريز آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 129,600 5,370,141,316 Rls. 200,494 $
16 12 1393 تبريز آذربايجان 32064910 --- گرانول مستربچ 274,417 5,280,820,805 Rls. 205,861 $
17 12 1393 تبريز آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 59,330 5,163,477,552 Rls. 189,894 $
18 12 1393 تبريز آذربايجان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 50,000 4,717,423,645 Rls. 175,000 $
19 12 1393 تبريز آذربايجان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 17,666 3,682,883,168 Rls. 141,449 $
20 12 1393 تبريز آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,719 3,358,757,070 Rls. 128,133 $
21 12 1393 تبريز آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 43,060 3,292,340,356 Rls. 126,794 $
22 12 1393 تبريز آذربايجان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 63,000 3,167,016,400 Rls. 122,800 $
23 12 1393 تبريز آذربايجان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 37,300 3,110,234,400 Rls. 111,900 $
24 12 1393 تبريز آذربايجان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 21,510 2,405,678,400 Rls. 86,040 $
25 12 1393 تبريز آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 31,088 2,391,884,763 Rls. 93,283 $
26 12 1393 تبريز آذربايجان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 20,799 2,129,401,620 Rls. 83,196 $
27 12 1393 تبريز آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 110,869 2,077,660,283 Rls. 77,608 $
28 12 1393 تبريز آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,012,751,091 Rls. 76,200 $
29 12 1393 تبريز آذربايجان 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 15,634 2,000,043,000 Rls. 75,000 $
30 12 1393 تبريز آذربايجان 28011000 کلر 239,400 1,996,907,094 Rls. 75,417 $
31 12 1393 تبريز آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 72,500 1,932,292,800 Rls. 70,962 $
32 12 1393 تبريز آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 47,540 1,901,129,730 Rls. 71,310 $
33 12 1393 تبريز آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,802,676,939 Rls. 67,578 $
34 12 1393 تبريز آذربايجان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 18,205 1,771,328,295 Rls. 69,179 $
35 12 1393 تبريز آذربايجان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 25,200 1,706,225,566 Rls. 64,209 $
36 12 1393 تبريز آذربايجان 04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتي 14,514 1,652,464,800 Rls. 64,800 $
37 12 1393 تبريز آذربايجان 01051150 جوجه مادر تخم گذار 21,281 1,412,057,804 Rls. 53,204 $
38 12 1393 تبريز آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 273,195 1,403,911,117 Rls. 52,339 $
39 12 1393 تبريز آذربايجان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 16,120 1,385,450,000 Rls. 50,000 $
40 12 1393 تبريز آذربايجان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 160,559 1,337,921,250 Rls. 48,995 $
41 12 1393 تبريز آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 16,300 1,302,060,300 Rls. 48,900 $
42 12 1393 تبريز آذربايجان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 190,261 1,290,044,969 Rls. 48,718 $
43 12 1393 تبريز آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 37,000 1,283,043,450 Rls. 48,100 $
44 12 1393 تبريز آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 10,700 1,278,424,800 Rls. 50,055 $
45 12 1393 تبريز آذربايجان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 8,180 1,230,556,690 Rls. 44,410 $
46 12 1393 تبريز آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 87,015 1,225,331,417 Rls. 45,225 $
47 12 1393 تبريز آذربايجان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 2,731 1,076,981,100 Rls. 40,965 $
48 12 1393 تبريز آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 202,500 1,059,012,931 Rls. 41,514 $
49 12 1393 تبريز آذربايجان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 4,597 1,024,941,771 Rls. 38,661 $
50 12 1393 تبريز آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,006,225,005 Rls. 38,094 $
51 12 1393 تبريز آذربايجان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 35,790 938,984,370 Rls. 35,801 $
52 12 1393 تبريز آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,500 907,109,588 Rls. 34,342 $
53 12 1393 تبريز آذربايجان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 22,500 869,096,250 Rls. 33,804 $
54 12 1393 تبريز آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,730 800,490,000 Rls. 30,000 $
55 12 1393 تبريز آذربايجان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 156,861 795,719,078 Rls. 30,174 $
56 12 1393 تبريز آذربايجان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 33,820 723,618,508 Rls. 28,409 $
57 12 1393 تبريز آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 5,870 715,668,052 Rls. 25,828 $
58 12 1393 تبريز آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,279 675,234,480 Rls. 25,702 $
59 12 1393 تبريز آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,842 605,391,472 Rls. 22,736 $
60 12 1393 تبريز آذربايجان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 22,000 596,315,720 Rls. 23,320 $
61 12 1393 تبريز آذربايجان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 5,275 586,198,500 Rls. 21,975 $
62 12 1393 تبريز آذربايجان 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 7,150 547,253,850 Rls. 21,450 $
63 12 1393 تبريز آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,600 511,593,600 Rls. 18,400 $
64 12 1393 تبريز آذربايجان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 19,500 507,019,500 Rls. 19,500 $
65 12 1393 تبريز آذربايجان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 11,250 480,582,000 Rls. 18,000 $
66 12 1393 تبريز آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48,495 464,426,455 Rls. 17,370 $
67 12 1393 تبريز آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,060 442,048,642 Rls. 17,165 $
68 12 1393 تبريز آذربايجان 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 21,757 434,254,616 Rls. 16,318 $
69 12 1393 تبريز آذربايجان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 300 415,635,000 Rls. 15,000 $
70 12 1393 تبريز آذربايجان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 1,400 375,060,000 Rls. 14,000 $
71 12 1393 تبريز آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 10,000 274,990,000 Rls. 10,000 $
72 12 1393 تبريز آذربايجان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,149 248,074,125 Rls. 9,300 $
73 12 1393 تبريز آذربايجان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 42,000 247,915,428 Rls. 9,484 $
74 12 1393 تبريز آذربايجان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 43,909 236,981,259 Rls. 9,175 $
75 12 1393 تبريز آذربايجان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 2,000 204,840,000 Rls. 8,000 $
76 12 1393 تبريز آذربايجان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 2,619 202,042,190 Rls. 7,595 $
77 12 1393 تبريز آذربايجان 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 4,170 188,675,565 Rls. 7,005 $
78 12 1393 تبريز آذربايجان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 650 167,852,600 Rls. 6,200 $
79 12 1393 تبريز آذربايجان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,000 159,762,000 Rls. 6,000 $
80 12 1393 تبريز آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 650 154,616,220 Rls. 5,580 $
81 12 1393 تبريز آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,916 140,310,979 Rls. 5,469 $
82 12 1393 تبريز آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,340 134,873,790 Rls. 5,031 $
83 12 1393 تبريز آذربايجان 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 1,250 131,617,750 Rls. 4,750 $
84 12 1393 تبريز آذربايجان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 2,128 106,796,000 Rls. 4,000 $
85 12 1393 تبريز آذربايجان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 4,718 104,294,274 Rls. 3,934 $
86 12 1393 تبريز آذربايجان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 934 99,277,886 Rls. 3,879 $
87 12 1393 تبريز آذربايجان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,930 95,257,080 Rls. 3,474 $
88 12 1393 تبريز آذربايجان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 780 83,880,000 Rls. 3,000 $
89 12 1393 تبريز آذربايجان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 930 71,147,790 Rls. 2,790 $
90 12 1393 تبريز آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 19,400 49,956,940 Rls. 1,943 $
91 12 1393 تبريز آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 9,622 49,087,012 Rls. 1,924 $
92 12 1393 تبريز آذربايجان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 1,000 44,334,400 Rls. 1,600 $
93 12 1393 تبريز آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,698 42,700,837 Rls. 1,619 $
94 12 1393 تبريز آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 190 38,960,650 Rls. 1,475 $
95 12 1393 تبريز آذربايجان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,000 29,779,296 Rls. 1,104 $
96 12 1393 تبريز آذربايجان 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 350 27,709,000 Rls. 1,000 $
97 12 1393 تبريز آذربايجان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 240 25,644,480 Rls. 960 $
98 12 1393 تبريز آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 3,290 18,232,522 Rls. 658 $
99 12 1393 تبريز آذربايجان 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 160 17,548,800 Rls. 640 $
100 12 1393 تبريز آذربايجان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 21,000 13,594,896 Rls. 504 $
مجموع کل
573,541,075,083 ريال
مجموع کل
21,828,142 دلار