آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 188,180 42,791,664,822 Rls. 1,615,322 $
2 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 407,760 21,114,801,102 Rls. 792,479 $
3 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 196,000 17,606,498,000 Rls. 686,000 $
4 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 85,740 11,475,897,000 Rls. 437,000 $
5 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 65,350 11,060,781,006 Rls. 414,375 $
6 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 53,709 8,813,990,124 Rls. 328,061 $
7 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 75,633 5,272,291,781 Rls. 196,443 $
8 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,000 3,003,137,500 Rls. 112,500 $
9 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 53,000 2,828,366,000 Rls. 106,000 $
10 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 46,683 2,575,962,524 Rls. 95,561 $
11 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 18,000 1,844,136,000 Rls. 72,000 $
12 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20,478 1,569,604,080 Rls. 61,434 $
13 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,473 1,566,537,088 Rls. 58,418 $
14 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 13,170 1,444,485,600 Rls. 52,680 $
15 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 7,158 1,336,527,444 Rls. 50,106 $
16 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 8,600 1,282,224,000 Rls. 48,000 $
17 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 200 1,249,024,365 Rls. 48,867 $
18 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 2,642 321,150,366 Rls. 12,324 $
19 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,990 221,875,920 Rls. 7,980 $
20 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,298 210,893,340 Rls. 7,585 $
21 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,625 198,795,000 Rls. 7,250 $
22 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,800 174,517,216 Rls. 6,388 $
23 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,000 135,748,900 Rls. 5,300 $
24 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 3,488 122,456,197 Rls. 4,579 $
25 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,655 119,835,240 Rls. 4,310 $
26 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 982 110,689,074 Rls. 4,014 $
27 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 3,192 90,748,696 Rls. 3,352 $
28 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 2,725 75,291,900 Rls. 2,825 $
29 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 420 46,710,720 Rls. 1,680 $
30 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 350 43,791,300 Rls. 1,575 $
31 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 384 41,031,936 Rls. 1,536 $
32 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 3,200 40,820,800 Rls. 1,600 $
33 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 420 35,033,040 Rls. 1,260 $
34 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 562 28,109,844 Rls. 1,011 $
35 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,040 25,790,160 Rls. 960 $
36 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 216 22,145,184 Rls. 864 $
37 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 07132010 ---لپه 300 13,345,920 Rls. 480 $
38 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 47 12,449,736 Rls. 468 $
39 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 228 5,188,142 Rls. 194 $
40 12 1393 تبريز امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 37 2,681,600 Rls. 100 $
مجموع کل
138,935,028,667 ريال
مجموع کل
5,252,881 دلار
[1]