آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 تبريز ترکيه 27132000 قيرنفت 37,885,961 464,925,218,806 Rls. 17,833,057 $
2 12 1393 تبريز ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,380,680 406,671,402,130 Rls. 15,331,002 $
3 12 1393 تبريز ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,181,120 218,402,882,398 Rls. 8,358,738 $
4 12 1393 تبريز ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 21,199,000 176,555,816,293 Rls. 6,741,687 $
5 12 1393 تبريز ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,057,025 153,052,985,253 Rls. 5,873,862 $
6 12 1393 تبريز ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 498,542 115,794,655,138 Rls. 4,381,555 $
7 12 1393 تبريز ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 19,536,755 112,346,255,474 Rls. 4,344,732 $
8 12 1393 تبريز ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 487,900 111,001,830,162 Rls. 4,098,343 $
9 12 1393 تبريز ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,758,072 110,399,388,140 Rls. 4,192,875 $
10 12 1393 تبريز ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 575,090 103,967,215,679 Rls. 3,911,537 $
11 12 1393 تبريز ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 197,940 87,314,669,310 Rls. 3,266,010 $
12 12 1393 تبريز ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 5,974,078 66,879,807,523 Rls. 2,565,148 $
13 12 1393 تبريز ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,416,480 60,203,991,967 Rls. 2,272,399 $
14 12 1393 تبريز ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 10,935,405 59,809,571,707 Rls. 2,268,054 $
15 12 1393 تبريز ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 630,720 58,195,208,400 Rls. 2,205,963 $
16 12 1393 تبريز ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 951,115 37,596,016,148 Rls. 1,426,575 $
17 12 1393 تبريز ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,088,689 29,737,966,912 Rls. 1,138,282 $
18 12 1393 تبريز ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 124,650 25,655,320,290 Rls. 1,005,290 $
19 12 1393 تبريز ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 148,469 21,746,197,158 Rls. 816,579 $
20 12 1393 تبريز ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 26,655,755 17,841,013,571 Rls. 668,046 $
21 12 1393 تبريز ترکيه 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 385,309 17,241,667,746 Rls. 655,021 $
22 12 1393 تبريز ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 2,359,937 16,855,547,576 Rls. 637,181 $
23 12 1393 تبريز ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 117,659 15,962,986,710 Rls. 599,127 $
24 12 1393 تبريز ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 517,500 15,424,555,900 Rls. 583,954 $
25 12 1393 تبريز ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 18,150 12,796,518,287 Rls. 492,134 $
26 12 1393 تبريز ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 52,527 9,781,680,000 Rls. 360,000 $
27 12 1393 تبريز ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 54,521 8,037,542,612 Rls. 313,619 $
28 12 1393 تبريز ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 101,029 7,892,221,116 Rls. 303,175 $
29 12 1393 تبريز ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 186,523 7,468,491,493 Rls. 289,051 $
30 12 1393 تبريز ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 96,173 7,454,424,397 Rls. 286,409 $
31 12 1393 تبريز ترکيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 68,000 7,102,124,000 Rls. 272,000 $
32 12 1393 تبريز ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 311,735 7,077,515,048 Rls. 264,971 $
33 12 1393 تبريز ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 65,242 7,033,244,200 Rls. 260,968 $
34 12 1393 تبريز ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 918,000 6,936,907,757 Rls. 258,943 $
35 12 1393 تبريز ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 81,958 6,547,357,641 Rls. 245,874 $
36 12 1393 تبريز ترکيه 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 28,974 6,037,964,733 Rls. 228,419 $
37 12 1393 تبريز ترکيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 47,722 5,898,507,832 Rls. 225,074 $
38 12 1393 تبريز ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 484,110 5,725,208,672 Rls. 215,029 $
39 12 1393 تبريز ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 17,080 5,380,609,920 Rls. 204,960 $
40 12 1393 تبريز ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 61,459 4,945,878,435 Rls. 184,377 $
41 12 1393 تبريز ترکيه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 55,563 4,210,805,253 Rls. 163,239 $
42 12 1393 تبريز ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 198,524 3,903,433,495 Rls. 142,937 $
43 12 1393 تبريز ترکيه 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 226,095 3,759,867,950 Rls. 136,482 $
44 12 1393 تبريز ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,788 3,675,278,870 Rls. 138,802 $
45 12 1393 تبريز ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 4,627,350 3,665,251,346 Rls. 141,646 $
46 12 1393 تبريز ترکيه 08105000 کيوي, تازه 278,041 3,231,436,267 Rls. 116,777 $
47 12 1393 تبريز ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 38,580 3,099,800,340 Rls. 115,740 $
48 12 1393 تبريز ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 93,074 2,983,458,062 Rls. 111,689 $
49 12 1393 تبريز ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 557,482 2,849,568,042 Rls. 106,748 $
50 12 1393 تبريز ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 35,846 2,810,019,354 Rls. 107,538 $
51 12 1393 تبريز ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 36,020 2,792,270,400 Rls. 108,060 $
52 12 1393 تبريز ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 212,422 2,688,369,740 Rls. 101,319 $
53 12 1393 تبريز ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 68,144 2,577,061,230 Rls. 96,345 $
54 12 1393 تبريز ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 300,900 2,490,539,318 Rls. 93,279 $
55 12 1393 تبريز ترکيه 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 36,080 2,301,723,600 Rls. 90,200 $
56 12 1393 تبريز ترکيه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 65,309 2,254,024,636 Rls. 86,208 $
57 12 1393 تبريز ترکيه 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 134,150 2,222,924,310 Rls. 80,490 $
58 12 1393 تبريز ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 26,439 2,137,061,004 Rls. 79,317 $
59 12 1393 تبريز ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 22,002 2,093,437,684 Rls. 78,806 $
60 12 1393 تبريز ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,177 2,044,432,000 Rls. 79,994 $
61 12 1393 تبريز ترکيه 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 35,716 2,009,357,160 Rls. 75,004 $
62 12 1393 تبريز ترکيه 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 7,355 1,963,858,550 Rls. 73,550 $
63 12 1393 تبريز ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 6,324 1,952,036,880 Rls. 72,312 $
64 12 1393 تبريز ترکيه 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 20,000 1,924,930,000 Rls. 70,000 $
65 12 1393 تبريز ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 12,341 1,904,596,956 Rls. 70,956 $
66 12 1393 تبريز ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 36,073 1,843,873,354 Rls. 72,147 $
67 12 1393 تبريز ترکيه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 22,676 1,832,198,124 Rls. 68,028 $
68 12 1393 تبريز ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 79,410 1,788,172,155 Rls. 67,498 $
69 12 1393 تبريز ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 67,720 1,749,794,643 Rls. 65,481 $
70 12 1393 تبريز ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 8,700 1,690,986,000 Rls. 66,000 $
71 12 1393 تبريز ترکيه 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,640 1,687,984,920 Rls. 64,920 $
72 12 1393 تبريز ترکيه 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 20,886 1,666,828,116 Rls. 62,658 $
73 12 1393 تبريز ترکيه 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 103,056 1,625,088,370 Rls. 59,769 $
74 12 1393 تبريز ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,830 1,597,665,560 Rls. 59,320 $
75 12 1393 تبريز ترکيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 36,358 1,591,617,808 Rls. 61,907 $
76 12 1393 تبريز ترکيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 20,189 1,541,066,748 Rls. 60,567 $
77 12 1393 تبريز ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 44,000 1,491,347,000 Rls. 57,200 $
78 12 1393 تبريز ترکيه 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 685 1,476,316,800 Rls. 54,000 $
79 12 1393 تبريز ترکيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 116,890 1,449,635,924 Rls. 52,601 $
80 12 1393 تبريز ترکيه 51061000 نخ ا ز پشم حلاجي شده, آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 5,000 1,407,725,000 Rls. 55,000 $
81 12 1393 تبريز ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 36,398 1,404,393,106 Rls. 52,678 $
82 12 1393 تبريز ترکيه 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 3,010 1,387,278,900 Rls. 54,180 $
83 12 1393 تبريز ترکيه 15021090 پيه آب کرده غيراز مورد مصرف در صنعت صابون سازي 14,108 1,372,905,912 Rls. 49,378 $
84 12 1393 تبريز ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 14,084 1,361,943,926 Rls. 49,294 $
85 12 1393 تبريز ترکيه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 6,227 1,350,214,376 Rls. 49,100 $
86 12 1393 تبريز ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 18,822 1,343,433,728 Rls. 50,302 $
87 12 1393 تبريز ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 20,969 1,319,421,740 Rls. 51,740 $
88 12 1393 تبريز ترکيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,457 1,317,537,865 Rls. 48,034 $
89 12 1393 تبريز ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 120,000 1,281,081,600 Rls. 48,000 $
90 12 1393 تبريز ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 16,340 1,266,208,260 Rls. 49,020 $
91 12 1393 تبريز ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 21,735 1,221,894,162 Rls. 44,339 $
92 12 1393 تبريز ترکيه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 23,033 1,139,915,205 Rls. 41,459 $
93 12 1393 تبريز ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 1,139,796,000 Rls. 42,000 $
94 12 1393 تبريز ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,705 1,081,279,575 Rls. 42,345 $
95 12 1393 تبريز ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 54,152 1,017,684,252 Rls. 37,906 $
96 12 1393 تبريز ترکيه 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 242,073 959,780,735 Rls. 36,318 $
97 12 1393 تبريز ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 23,000 926,955,000 Rls. 34,500 $
98 12 1393 تبريز ترکيه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 6,230 831,296,000 Rls. 31,000 $
99 12 1393 تبريز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 22,310 774,757,139 Rls. 29,003 $
100 12 1393 تبريز ترکيه 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 144,580 763,787,224 Rls. 28,916 $
مجموع کل
2,734,945,774,207 ريال
مجموع کل
103,914,068 دلار